บัตรรับรองพระแท้ รหัส : A5800084


พระรอดมหาวัน พิมพ์ใหญ่ (ชิ้นส่วนเศียร)
Pra Rod , Lam Phun Province
ID : A5800084
MFG : 20 / 07 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1