บัตรรับรองพระแท้ รหัส : A5800004


พระบูชาหลวงพ่อผาเงา พ.ศ.2520 ขนาด 5 นิ้ว
Buddha Image , Pha Ngao Temple ,1977 , 5 inch
ID : A5800004
MFG : 19 / 02 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1