พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

“พระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ “


“พระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ “


“พระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ “


“พระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ “

ใหม่ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 “พระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ “
รายละเอียด :
 
“พระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ “ 
 
     “ พร้อมอบไม้บูชาเก่า สัณฐานเมล็ดงา จะเล็กกว่าเมล็ดพันธ์ผักกาดครับ มีความเงางาม วรรณะรวมคือมีทั้งขาวดั่งงาช้างและวรรณะแก้วมุกดา เนื่องจากเป็นวรรณะขนาดเล็กมาก เหมาะสำหรับมีไว้บูชา
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชายิ่ง
 
เป็นธาตุพิเศษอันเกิดจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระปัญญาธิคุณ ภายหลังการเสด็จดับขันธปรินิพพาน เพราะเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา
 
••พระบรมสารีริกธาตุ•• เรียกโดยย่อว่าพระบรมธาตุ คือ พระอัฐิของพระพุทธเจ้า ชาวพุทธเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นวัตถุแทนพระอรหันต ที่ทรงคุณค่าสูงสุดในศาสนาพุท เหตุที่พระบรมสารีริกธาตุคล้ายอัญมณี พระบรมสารีริธาตุ หรือ พระบรมธาตุ ก็คือ พระบรมอัฐิ หรือ กระดูก ฉะนั้น การบำเพ็ญสมณธรรมมาเป็นเวลานาน จนดวงจิตหลุดพ้นจากโลกียวิสัย ปราศจากโลภ โกรธ หลง มีแต่ความเมตตา กรุณา ต่อสัตว์โลก ร่างกายก็อาจหลั่งสารบางอย่างที่ทำให้กระดูกแปรเปลี่ยนไปเช่นนี้ก็เป็นได้
 
วิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  
สำหรับบ้านที่มีพระบรมสารีริกธาตุไว้บูชาอยู่แล้วคงจะทราบดี เป็นที่น่าแปลกคือ พระบรมสารีริกธาตุนั้น สามารถเพิ่ม หรือลดจำนวนได้เอง โดยสามารถเสด็จไปไหนมาไหนเองก็ได้ แม้ว่าจะเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทดีสักเท่าใดก็ตาม โดยเชื่อกันว่าหากไม่ดูแลรักษาเอาใจใส่ ประดิษฐานไว้ในที่ไม่สมควร หรือขาดการถวายความเคารพแล้ว พระบรมสารีริกธาตุอาจเสด็จหายจากสถานที่นั้นๆ ก็เป็นได้ โดยทางตรงกันข้าม หากได้รับการปฏิบัติบูชาดี ผู้สักการบูชา มีกาย วาจา ใจ สะอาดบริสุทธิ์ อยู่ในศีลธรรม พระบรมสารีริกธาตุก็อาจเพิ่มจำนวนได้เช่นกัน ดังที่ปรากฏใน คัมภีร์มโนรถปูรณี (อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต)
 
คาถาบูชาพระธาตุ
" อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณังคะโต อัสสามิมะหันตา ภินนะมุคคา จะ มัชฌิมา ภินนะตัณฑุลา ขุททุกะ สาสะปะมัตตา เอวัง ธาตุโย สัพพัฏฐาเน อาคัจฉันตุ สีเสเม ปะตันเต "
ราคา :
 
โทรศัพท์ :
 0801352725, 0801352725
วันที่ :
 25/05/23 14:32:07
 
 
“พระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ “ พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.