พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

พระพุทธชยันตี วัดสันติธรรม ปี 2555


พระพุทธชยันตี วัดสันติธรรม ปี 2555

ขายแล้ว กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 พระพุทธชยันตี วัดสันติธรรม ปี 2555
รายละเอียด :
 
พระผงพุทธชยันตีเนื้อน้ำหมาก วัดสันติธรรม เชียงใหม่ ปี ๒๕๕๕ สภาพสวยมากๆครับ ด้านหลังบรรจุพระยันต์พุทธชินบัญชรชยันตี ลงหัวใจพระคาถาชินบัญชร และหัวใจพาหุง เพื่อเป็นที่ระลึกชัยชนะของพระพุทธเจ้า
น่าบูชามากๆครับ ก่อนจะนำพระเข้าพิธีมหาพุทธภิเษก ได้นำพระกริ่งพุทธชยันตีและพระผง ไปขอเมตตาจากพระมหาเถราจารย์ผู้ทรงคุณธรรม ได้แผ่เมตตาปลุกเสกอธิษฐานจิตเดี่ยว ดังนี้
๑. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพ
๒.พระราชภาวนาพินิจ (หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา กรุงเทพ
๓.พระวิมลศีลาจารย์ (หลวงพ่ออำนวย ภูริสุนฺทโร) วัดบรมนิวาส กรุงเทพ
๔. พระครูนิทัศนพลธรรม (หลวงพ่อต่อ) วัดเขาแก้ว อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์
๔. พระครูนิทัศนพลธรรม (หลวงพ่อต่อ) วัดเขาแก้ว อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์
พิธีมหาพุทธาภิเษก พระกริ่งพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีณ อุโบสถวัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันเสาร์ ที่ ๕ วันวิสาขบูชา (ของประเทศศรีลังกา) วันฉัตรมงคล ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ไทย ตรงกับ เดือนพฤษภาคม (๕) ปี มะโรง (๕) พุทธศักราช ๒๕๕๕
- พระครูปัญญาวราภรณ์ (หลวงปู่สมภาร ปญฺญาวโร) วัดป่าวิเวกพัฒนาราม จ.บึงกาฬ เป็นประธาน จุดเทียนชัย มหาพุทธาภิเษก
- พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล) เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม จุดเทียนบูชาพระไภษัชชัยคุรุพุทธเจ้า ๔๙ เล่ม และคณะศรัทธา เนกขัมมะกว่า ๒๕๐ คนร่วมตั้งจิตอธิษฐานในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้
พระเถราจารย์ ๑๑ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต
๑.พระครูปัญญาวราภรณ์ (หลวงปู่สมภาร ปญญาวโร) วัดป่าวิเวกพัฒนาราม จ.บึงกาฬ
๒.พระราชเจติยาจารย์ (หลวงปู่ชูเกียรติ อภโย) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่
๓.พระราชวินัยโสภณ (หลวงพ่อบุญส่ง สุขปฺปตฺโต) วัดล้านนาญาณสังวราราม จ.เชียงใหม่
๔.พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่
๕.พระครูธรรมคุณาทร (หลวงตาศูนย์ จนฺทวณฺโณ) วัดป่าอิสสระธรรม จ.สกลนคร
๖.พระครูเกษมวรกิจ(หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
๗.พระครูเกษมวรกิจ(หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
๘.พระอาจารย์บุญหนัก ถาวโร วัดพระธาตุดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่
๙.พระครูสุจิณณานุวัตร (หลวงพ่อหนูพิน ฐานุตฺตโม) วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
๑๐.พระครูปัญญาศีลวัฒน์ (หลวงพ่อทองปาน ปญฺญาสาโร) วัดป่าบ้านใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน
๑๑.พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล) เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่
พระเถรานุเถระฝ่ายกรรมฐาน เจริญพระพุทธมนต์พระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและอธิษฐานจิตพระกริ่งพุทธชยันตี มีรายนามดังต่อไปนี้
๑ พระครูจิตตภัทราภรณ์ (หลวงพ่อบุญฤทธิ์ จิตฺตสุโภ) วัดโรงธรรมสามัคคี สันกำแพง เชียงใหม่
๒ พระครูธรรมวิวัฒนคุณ (หลวงพ่อเจริญ จตฺตสนฺโร) วัดอรัญญวิเวก แม่แตง เชียงใหม่
๓ พระครูปัญญาวรคุณ (หลวงพ่อทองแดง วรปญฺโญ) วัดพระเจ้าตนหลวง แม่แตง เชียงใหม่
๔ พระอาจารย์ถาวร อนุตฺตโร สำนักสงฆ์ กม๒๗ กรุงเทพฯ
๕ พระครูสุเมธปัญญาคุณ (พระอาจารย์สุเมธ สุเมโธ) วัดสันติวนาราม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
๖ พระครูธรรมวารีนุรักษ์ (พระอาจารย์คำหล้า) วัดป่าน้ำริน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๗ พระครูสิริบุญญวัฒน์ (พระอาจารย์เศวต สุกฺกสิริ) วัดเจติยบรรพต พร้าว เชียงใหม่
๘ พระครูโสภณกิตยาภรณ์ (พระอาจารย์เมธา สุเมโธ) วัดถ้ำผาปล่อง เชียงดาว เชียงใหม่
๙ พระครูสุวิมลวรการ วัดป่าเจริญธรรม สันป่าตอง เชียงใหม่
๑๐ พระครูประสิทธิ์คณารักษ์ (หลวงพ่อถนอม ญาณปาโล) วัดแม่ปาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
๑๑ พระครูสังวรธรรมาภินันท์ (พระอาจารย์สำเริง อุชุจาโร) วัดทุ่งเมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
๑๒ พระครูวินัยธรสำรอง ภทฺทิโย วัดภูริทัตตาราม เมืองจีเซ่น ประเทศเยอรมนี
๑๓ พระครูวิชัยธรรมมงคล วัดท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
๑๔ พระอาจารย์จรัญ อภิชาโต วัดถ้ำพระโบราณ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
๑๕ พระอาจารย์สัมภาษณ์ สมฺภาโส วัดป่าธรรมรส ดอยหล่อ เชียงใหม่
๑๖ พระอาจารย์กาเข่ง เขมโก วัดป่าดอยอุดมธรรม บ้านอมแพลม จังหวัดเชียงใหม่
๑๗ พระโสภณธรรมสาร วัดป่าดาราภิรมย์ แม่ริม เชียงใหม่
๑๘ พระครูปลัดสุวัฒนวรคุณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เมือง เชียงใหม่
๑๙ พระอาจารย์ภักดี เขมธโร วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จ.ปราจีนบุรี
๒๐ พระอาจารย์สถิตย์ สมาหิโต สำนักสงฆ์เขาชีปิด จ.ปราจีนบุรี
สนใจสอบถามได้ครับ
ราคา 459 ส่งด่วน
ราคา :
 459
โทรศัพท์ :
 0898525553, 0898525553
วันที่ :
 5/10/22 09:29:02
 
 
พระพุทธชยันตี วัดสันติธรรม ปี 2555 พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.