พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

พระปิดตา ปกเกล้า หลวงพ่อศรีนวล


พระปิดตา ปกเกล้า หลวงพ่อศรีนวล


พระปิดตา ปกเกล้า หลวงพ่อศรีนวล


พระปิดตา ปกเกล้า หลวงพ่อศรีนวล

ใหม่ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 พระปิดตา ปกเกล้า หลวงพ่อศรีนวล
รายละเอียด :
 

พระปิตตาปกเกล้า 
งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕๑ ปี 
พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล)
๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ณะศิษย์วัดสันติธรรม ได้จัดสร้างพระปิดตา เพื่อถวายพระเดชพระคุณพระอาจารย์ พระครูวิมลธรรมรัต เจ้าอาวาส วัดสันติธรรม ได้แจกจ่ายแก่ศรัทธาสาธุชน ที่ได้มาร่วมมุทิตาสักการะในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕๑ ปี ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๓

ความประสงค์แห่งการจัดสร้าง
๑. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
๒.เพื่อบูชาคุณพระควัมปติเถระเจ้า
๓.เพื่อบูชาคุณของท่านพระอาจารย์พระครูวิมลธรรมรัต
๔.เพื่อแจกจ่ายเป็นทาน
๕.เพื่อให้เกิดวัตถุมงคลอันบริสุทธิ์ สามารถปกป้องคุ้มครองผู้บูชาได้

ความหมายขององค์พระ
๑.องค์พระ เป็นสัญลักษณ์ของการสำรวม อินทรีย์ ๖ ไม่ให้กิเลส บาปธรรม กล้ำกลายเข้ามาสู่จิตใจได้ หรือ เป็นสัญลักษณ์ของสมาธิธรรม
๒.องค์พระมีความอ้วนสมบูรณ์ เป็นสัญลักษณ์ว่าผู้บูชาพระปิดตานี้แล้วจะอุดมสมบูรณ์ด้วยโภคะทรัพย์ ลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นที่รักของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย
๓.นาคปรก เป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครอง ให้ผู้บูชา มีความแคล้วคลาด ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
๔.อักขระ นะ มะ พะ ทะ เป็นสัญลักษณ์ ของธาตุ ทั้งสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ
๕.ด้านหลังพระลงอักขระธรรมเป็นจำนวนมาก เน้นให้เกิดอิทธิคุณทางเมตตามหานิยม

ลักษณะขององค์พระ 
พระปิตตาปรกเกล้า รุ่นนี้ มีลักษณะรูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง สูง ๔.๕ ซ.ม. กว้าง ๓.๕ ซ.ม.
มีอยู่ ๒ เนื้อ
๑.เนื้อดินเซรามิค เผา อาบน้ำหว่าน มีหลายสี ขาว เหลือง แดง น้ำตาล เขียว ขึ้นอยู่กับความร้อนของไฟ ด้านหลังติดจีวรและเกศา มีอานุภาพเด่นทางโชคลาภ เมตตามหานิยม สร้างจำนวน ๒,๐๐๐ องค์
๒.เนื้อว่าน สีน้ำตาล ช็อคโกแล็ต ดำ ด้านหลังฝังหัว นะ มีอานุภาพเด่นทางมหาปราบ ป้องกันภัยอันตราย กันคุณไสย์ ภูตผีปีศาจ และยังมีโชคลาภ เมตตามหานิยม สร้างจำนวน ๓,๐๐๐ องค์

มวลสารพระปิตตาปรกเกล้า

เกศาครูบาอาจารย์ ๙ รูป
๑.ครูบาอินตา ธนกฺขนฺโธ วัดวังทอง ลำพูน
๒.หลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต วัดสันติธรรม เชียงใหม่
๓.หลวงพ่อบัวเกตุ ปทุมสีโล วัดแม่ปาง แม่ฮ่องสอน
๔.หลวงปู่จันดี เขมปัญโญ วัดศรีสะอาด สกลนคร
๕.หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงฺคโล วัดอนาลโย พะเยา
๖.หลวงพ่อบุญส่ง สุขปฺปตฺโต วัดล้านนาญาณสังวราราม เชียงใหม่
๗.หลวงพ่อประสงค์ สุสนฺโต วัดโป่งเดือด เชียงใหม่
๘.หลวงปู่ชุนหมิง นครสวรรค์
๙.หลวงปู่พรมมา จนฺทสีโล วัดป่าบ้านโพงแพง สกลนคร

ผงอังคารครูบาอาจารย์ ๙ รูป
๑.หลวงปู่พวง สุวีโร วัดป่าปูลูสันติวัฒนา อุดรธานี
๒.ครูบาอินทร์ อินฺโท วัดคันธาวาส เชียงใหม่
๓.ครูบาเตชะ วัดป่าแดด เชียงใหม่
๔.หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร วัดป่านาสีดา อุดรธานี
๕.หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ปทุมธานี
๖.หลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต วัดสันติธรรม เชียงใหม่
๗.หลวงปู่ปั่น สุจิณฺโณ
๘.ครูบาแก้ว สุนนฺโท ลำพูน
๙.หลวงปู่คำพอง ติสฺโส วัดถ้ำกกดู่ อุดรธานี

ข้าวก้นบาตรครูบาอาจารย์ ๙ รูป
๑.หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย พิจิตร
๒.หลวงพ่อบุญช่วย ปุญญวนฺโต วัดป่าภูริทตฺตปฏิปทาราม ปทุมธานี
๓.หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู
๔.หลวงปู่สอ พนฺธุโล วัดป่าหนองแสง ยโสธร
๕.หลวงปู่ฟัก สนฺติธมฺโม วัดป่าเขาน้อย จันทบุรี
๖.หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่
๗.หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ เชียงใหม่
๘.หลวงปู่กวง โกสโล วัดป่านาบุญ เชียงใหม่
๙.พระอาจารย์มหาศรีนวล วิมโล วัดสันติธรรม เชียงใหม่

ผ้าจีวรครูบาอาจารย์ ๙ รูป
๑.หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
๒.หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร วัดถ้ำผาผึ้ง เชียงใหม่
๓.หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร
๔.หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี
๕.ครูบาจันทร์แก้ว จนฺทสีโล วัดศรีสว่าง เชียงใหม่
๖.หลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต วัดสันติธรรม เชียงใหม่
๗.หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ วัดป่าสำราญนิวาส ลำปาง
๘.หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่
๙.หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ เชียงใหม่

ชานหมากครูบาอาจารย์ ๙ รูป
๑.หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี
๒.หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง ร้อยเอ็ด
๓.หลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม วัดป่าโชคไพศาล สกลนคร
๔.หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ วัดอโศการาม สมุทรปราการ
๕.หลวงปู่บุญพิน กตปุญฺโญ สกลนคร
๖.หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง อุดรธานี
๗.หลวงพ่อประสงค์ สุสนฺโต วัดโป่งเดือด เชียงใหม่
๘.หลวงปู่ขาน ฐานวโร วัดป่าบ้านเหล่า เชียงราย
๙.หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ เชียงใหม่

*** นอกจากนี้ยังได้ผสมเกศาของท่านอาจารย์พระครูวิมลธรรมรัตลงไปด้วย 

มวลสารมงคลอื่น ๆ
๑.มวลสารจตุคามวัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่
๒.มวลสารล็อกเก็ตนวสิริสันติมงคล วัดสันติธรรม เชียงใหม่
๓.ผงวิเศษหลวงปู่ดู่ 
๔.ผงอิทธิเจ หลวงปู่แก้ว วัดเคลือวัลย์ ชลบุรี
๕.ผงอิทธิเจ หลวงปู่คลีบ วัดสมถ ชลบุรี
๖.แร่เหล็กน้ำพี้
๗.แป้งเจิมหลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต วัดสันติธรรม
๘.ดินสังเวชนียสถาน ๔ ประเทศอินเดีย
๙.ใบ - ดิน - เมล็ด - เปลือกต้นพระศรีมหาโพธิ์ อินเดีย
๑๐.อิฐยอดเจดีย์พุทธคยา อินเดีย
๑๑.อิฐเจดีย์และกระเบื้องหลังคาโบสถ์เก่า วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่
๑๒.ข้าวสารหิน
๑๓.หินพญานาค
๑๔.ผงพระธาตุพระสีวลี
๑๖.ไม้สักกลายเป็นหิน
๑๗.ว่าน ๑๐๘
๑๘.เม็ดพระเจ้า ๕ พระองค์
๑๙.ดอกไม้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ
๒๐.ผงพระเก่าที่แตกหัก

เมตตาอธิษฐานจิตโดย
๑.ครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ่อน เชียงใหม่ (เดี่ยว)
๒.ครูบาตั๋น ปญฺโญ วัดดอยม่อนปู่อินทร์ เชียงใหม่ (เดี่ยว)
๓.ครูบาจันทร์แก้ว จนฺทสีโล วัดศรีสว่าง เชียงใหม่ (เดี่ยว)
๔.หลวงปูสังข์ สงฺกิจฺโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ เชียงใหม่(เดี่ยว ๒ ครั้ง)
๕.หลวงพ่อเจริญ ญาณวุฒโฑ วัดถ้ำปากเปียง เชียงใหม่
๖.หลวงปู่คำพันธ์ จนฺทูปโม วัดศรีวิชัย นครพนม
๗.หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม วัดป่าศรีพนม สกลนคร
๘.หลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินฺโน วัดป่าโสตถิผล สกลนคร
๙.หลวงปู่เคน เขมสโย วัดป่าหนองหว้า สกลนคร
๑๐.หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดป่าภูกระแต หนองคาย (เดี่ยว)
๑๑.หลวงพ่ออุทัย ธมฺมวโร วัดภูยาอู่ อุดรธานี(เดี่ยว)
๑๒.หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน วัดดอยปุย เชียงใหม่
๑๓.หลวงพ่อแปลง สุนฺทโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร
๑๔.หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปญฺโญ วัดใหม่บ้านตาล สกลนคร
๑๕.หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่ (เดี่ยว)
๑๖.หลวงพ่อบุญส่ง สุขปฺปตฺโต วัดล้านนาญาณสังวราราม เชียงใหม่
๑๗.หลวงพ่อบุญกู้ อนุวฑฺฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพ (เดี่ยว ๑ คืน)
๑๘.หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ เชียงใหม่
๑๙.หลวงปู่ฟัก สนฺติธมฺโม วัดป่าเขาน้อย จนฺทบุรี (เดี่ยว)
๒๐.หลวงปู่กวง โกสโล วัดป่านาบุญ เชียงใหม่
๒๑.หลวงพ่อประสงค์ สุสนฺโต วัดป่าโป่งเดือด เชียงใหม่
๒๒.หลวงพ่อบุญอุ้ม อาภัสสโร วัดป่าโนนแพง นครพนม (เดี่ยว ๓ คืน)
๒๓.เข้าพิธี ๑๐๐ ปี ชาตกาล หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ณ วัดสันติสังฆาราม สกลนคร
๒๔.(มวลสาร)เข้าพิธีเถราพิเษกรูปเหมือน หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมาโร ทั้งที่ชัยภูมิและวัดสันติธรรม 
๒๕.เข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์งานวันเกิด ปี ๕๒ หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป 
๒๖.เข้าพิธีพุทธาภิเษกพระเจ้าตอกสาน ของชมรมพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ราคา :
 
ร้าน :
โทรศัพท์ :
 0816719296, 0832007748
วันที่ :
 14/05/22 14:07:51
 
 
พระปิดตา ปกเกล้า หลวงพ่อศรีนวล พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.