พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาเสมอคอน ลพบุรี


มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาเสมอคอน ลพบุรี


มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาเสมอคอน ลพบุรี


มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาเสมอคอน ลพบุรี

โชว์ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาเสมอคอน ลพบุรี
รายละเอียด :
 

มีดเทพศาสตราเมืองพระนารายณ์

มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาเสมอคอน จ.ลพบุรี ยุคต้น

       นอกจากพระคาถาปัญจเทพอาวุธที่หลวงพ่อท่านใช้เสกมีดหมอแล้วนั้น หากอ่านอักขระที่ตอกลงบนมีดแล้วก็พอจะทราบได้ว่าท่านได้เสกมีดหมอของท่านให้มีอานุภาพทางด้านใดบ้าง

๑ :   “กะ ระ สะ ติ"   คือ หัวใจจังงัง  

   อานุภาพ:  แม้แต่เทวดาก็ต้องหันมอง ดีทางเมตตา มหานิยม ยามคับขัน  ศัตรู ผู้คนที่จะมาเข้าทำร้าย เป็นจังงัง ตะลึง นิ่งอึ้ง (สมเด็จปรกโพธิ์เล็ก หลังยันต์กะระสะติ หลวงพ่อกวย สร้างปี2513 ด้านหลังก็ใช้ยันต์ “กะระสะติ” หรือยันต์หัวใจจังงัง)

๒ : "นะ ชา ลี ติ "   คือ หัวใจพระสีวลี

 อานุภาพ : ด้านมีลาภสักการะ โชคลาภมากมาย เดินทางไปไหนไม่ขาดลาภสักการะเลย โภคทรัพย์ การทำมาค้าขาย เรียกโชคลาภเงินทอง

๓ : “ สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ”  คือหัวใจพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์

      พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ในตำนานแห่งพระพุทธเจ้า พระองค์ได้ยกขึ้นมาแสดงแก่พุทธมารดาฟังที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พร้อมเหล่าเทวดาทั้งหลาย ทำให้ทั้งหมดบรรลุสำเร็จธรรมพร้อมกัน

ในคัมภีม์โบราณกล่าวถึงประโยชน์และอนิสงค์ว่า

๑.หากสวดได้ ๗ ปี เมื่อสิ้นชีวิตลงร่างจะไม่เน่าเปื่อย

๒.หากสวดให้ผู้ป่วยฟังจะหายป่วยได้เร็ว หากผู้ป่วยหมดบุญ(อายุ) จะไปสบาย

๓.ใช้สวดสะเดาะห์เคราะห์ ต่อดวงชะตาราศี

๔.ผูกเป็นหัวใจ ย่อว่า สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ(หัวใจพระอภิธรรม) ซึ่งเป็นพระคาถาที่ทำให้ทุกอย่างสำเร็จรวดเร็วและง่ายดาย อีกทั้งยังป้องกันอุบัติเหตุ เภทภัย ภูตผีปีศาจและสิ่งอัปมงคล คุณไสยทั้งปวง

๕.สวดสาธยายแล้วเทวดาจะชอบมาฟัง ทำให้เทวดารักและให้ความช่วยเหลือ

๔: “มะ อะ อุ”  คือ หัวใจพระไตรปิฎก หรือ พระรัตนตรัย

อานุภาพมีคุณอนันต์ คงกระพันเป็นเอกอุ ครอบจักรวาล

 

๕ : “อิสวาสุ” หัวใจพระรัตนตรัย

ป้องกันผู้คน หรือ สัตว์มีพิษ สะกดมิให้มาทำร้ายเราได้ สัตว์มีพิษอ้าปากมิออกแล

 

๖ : “ นะโมพุทธายะ”  คือ  เป็นอักขระที่ใช้แทนพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในกัปนี้

นะ หมายถึง พระกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทน ธาตุน้ำ หรือ อาโปธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๒ ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

โม หมายถึง พระโกนาคม ใช้เขียนแทน ธาตุดิน หรือ ปฐวีธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๒๑ ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรี

พุท หมายถึง พระกัสสปะ ใช้เขียนแทน ธาตุไฟ หรือ เตโชธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๖ ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคล หรือสะเดาะเคราะห์

ธา หมายถึง พระสมณะโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ใช้เขียนแทน ธาตุลม หรือ วาโยธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๗ ใช้ด้านการล่องหน กำบังตน

ยะ หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.๕๐๐๐) ใช้เขียนแทน อากาศธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๐ เมื่อรวมกำลังธาตุทั้ง ๕ ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า ๕๖

 

ฉะนั้น “นะโมพุทธายะ”  จะเกิดผลในทุกๆด้าน ทั้งแคล้วคลาด ปลอดภัย เป็นเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ก็ดีนัก เรียกว่าในสมัยโบราณนิยมกันมากจนถึงปัจจุบัน

 

๗: “นะ มะ พะ ธะ” คือ หัวใจธาตุ4

       ท่านว่าหนุนอักขระให้มีความขลัง มีชิวิต มีความวิเศษ “ เทวดาอินทร์ พรหม มนุษย์ สรรพสิ่งต่างในโลกนี้ จะอยู่ได้ก็เพราะธาตุถ้าหาธาตุมิได้แล้ว โลกทั้ง 3 ก็จะสูญสิ้นไป”

นะ ธาตุน้ำ ใช้ทางมาหาเสน่ห์

มะ ธาตุดิน ใช้ทางขับไล่ภูตผี. สะเดาะ

พะ ธาตุไฟ ใช้ทางคงกระพันชาตรี, อิทธิปาฎิหาริย์

ธะ ธาตุลม ใช้ทางล่องหน,กำบัง,สะกด,จังงัง

 

๘: “พุทธะสังมิ” คือ หัวใจไตรสรณคมน์

    อานุภพท่านวางอุปเท่ห์วิธีใช้ไว้มากมาย เป็นไปได้รอบด้าน เป็นยอดพระคาถาทางเมตตา ทางอยู่คงก็ใช้ได้ ตลอดจนจะใช้เป็นล่องหนกำบังกายหายตัวก็ได้ ท่านเรียกว่าฝอยท่วมหลังช้างแล

“ พุท " ย่อมาจาก พุทธัง หมายถึง พระพุทธเจ้า

" ธะ " ย่อมาจาก ธัมมัง หมายถึง พระธรรม

" สัง " ย่อมาจาก สังฆัง หมายถึง พระสงฆ์

" มิ " มาจากคำว่า สรณังคัจฉามิ ซึ่งอยู่เบื้องปลายของพระคาถาบูชาพระรัตนตรัย คือ พุทธังสะระนังคัจฉามิ ธัมมังสะระนังคัจฉามิ สังฆังสะระนังคัจฉามิ

๙:  “เม อะ มะ อุ”    คือ หัวใจปาติโมกข์

   อานุภาพ:  ดีทาง ความสำเร็จราบรื่น รอดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง เป็นมหาอุด

 เม ย่อมาจาก เมถุนัง (เสพเมถุน)

อะ ย่อมาจาก อทินนา (ลักทรัพย์)

มะ ย่อมาจาก มนุสสะวิคคะหัง (ฆ่าคน)

 อุ ย่อมาจาก อุตตะริมนุสสะธัมมัง (อุตริมนุสธรรมคือ อวดมีธรรมวิเศษ)

ยันต์หลังเหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ  ก็ใช้พระคาถานี้บรรจุไว้

 

๑๐ : ยันต์ พระเจ้าอมโลก หรือ พุทธซ้อน      

        ความเชื่อแต่โบราณ เป็นยันต์ที่โด่งดังมากมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นมหายันต์สูงสุดกว่ายันต์ทั้งปวง อุปเทห์ใช้ได้ สารพัดครอบจักรวาล โดยเฉพาะยันต์พุฒซ้อนได้นำมาใช้ในการลงนะหน้าทอง เมตตามหานิยม โชคลาภ ทำให้ผู้ใหญ่เมตตา ต้องการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เป็นมหาเสน่ห์รุนแรง

       หลวงพ่อเดิม หลวงพ่อกัน  ก็ใช้ยันต์นี้ตอกลงในมีดหมอของท่าน

 

นี้คือเสน่ห์แห่งมีดหมอเมืองพระนารายณ์   หลวงพ่อบุญมี วัดเขาเสมอคอน  มีดหมอขลังอีกสำนักที่อนาคตไกลแน่นอน

 

 

ราคา :
 โทรถามครับ
ร้าน :
โทรศัพท์ :
 0850300916, 0850300916
วันที่ :
 26/02/22 17:58:59
 
 
มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาเสมอคอน ลพบุรี พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.