พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

พระกริ่งเทียนตี้ เนื้อสัตตธาตุ คบ.กฤษดาฯ


พระกริ่งเทียนตี้ เนื้อสัตตธาตุ คบ.กฤษดาฯ


พระกริ่งเทียนตี้ เนื้อสัตตธาตุ คบ.กฤษดาฯ


พระกริ่งเทียนตี้ เนื้อสัตตธาตุ คบ.กฤษดาฯ

ใหม่ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 พระกริ่งเทียนตี้ เนื้อสัตตธาตุ คบ.กฤษดาฯ
รายละเอียด :
 

พระกริ่งทิพยอำนาจมหาจัยยะมังกะละจัยยะเบงจรหลวงหรือพระกริ่งเทียนตี้ เนื้อสัตตะโลหะ สวยงามครับ สร้าง ๑,๕๐๘ องค์ ออกให้จอง ๑,๐๐๐ องค์

พระกริ่ง พระชัย เทียนตี้ ครูบากฤษดา ท่านดำหริมาตั้งแต่ ช่วงที่สร้างพระกริ่งปวเรศแล้วครับว่าท่านอย่างจะสร้างพระกริ่งเพชรกลับออกมาสักรุ่น เผื่อไว้ว่า อาจจะมีการบูรณะครอบพระเจดีย์ที่ทรุดโทรมลงเรื่อยๆ ท่านก็ดำริให้ศิษย์อีกท่านหนึ่ง รวบรวมชนวนที่ท่านฝากสะสมไว้ว่ามีเยอะไหม ที่จะพอแก่การหล่อหลอมกริ่งเพชรกลับ ตั้งนั้น ครูบาท่านได้บัญชาให้ศิษย์ 8 คน เริ่มหาชนวนเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดไป ต่อมาศิษย์ทั้ง 8 คนก็หามาให้ท่านจนครบทั้งหมด แล้วท่านก็ได้แจ้งข่าวไปทางศิษย์ฮ่องกง ว่าจะสร้างพระกริ่งขึ้นมาอีกรุ่น หลังจากสร้างพระกริ่งรุ่นนี้เสร็จแล้ว คงพักการสร้างพระกริ่งจีน (รูปแบบจีน) ชั่วคราวก่อน วันหน้าถ้ามีเหตุจำเป็นภายในวัดค่อยกลับมาสร้างกันอีกที ท่านเลยให้ทางฮ่องกง กำหนดชื่อออกมาว่าควรจะเอาชื่อไหนเหมาะสมที่สุด ทางฮ่องกงได้ลงใจที่ชื่อ """เทียนตี้""" เจ้าแห่งฟ้า """ หลังจากนั้น ท่านเลยมอบหมายให้ศิษย์ 3 คน เป็นธุระเรื่องนี้ติดต่อช่างตลอดถึงทำรายการการเบิกเงินส่วนกลางของสำนักไว้ ทำวัตถุมงคลโดยให้คุณตี้เป็นคนเปิดจอง อีก 2 ท่านคอยช่วยเหลือเบื้องหลัง เชื่อมต่อกับทางคณะกรรมการดูแลอีกทีเป็นขั้นตอน และครูบาท่านย้ำว่า กริ่งชุดนี้ต้องใช้ทุนสูงสักนิด หนึ่งเพราะจะทำออกมาหลายๆเนื้อ แต่ ไม่ทำเนื้อนวะโลหะ เพราะจะไปซ้ำกับรุ่นเก่าๆที่ผ่านๆมา และส่วนพระกริ่งปวเรศอีกส่วนกับรูปครูบาศรีวิชัยท่านว่า รูปหล่อครูบาไว้ตอนฉลองวัด ส่วนกริ่งและพระชัยเก็บไว้ก่อน ใจอยากจะบรรจุในองค์พระนอนในบาตรหิน กริ่งที่ท่านเลือก คือ ปรวเรศ นี่คือที่มาที่ไป หมายเหตุ : กำหนดวันหล่อ นั้น กำหนดฤกษ์เทตามกำลังดวงดาวแห่งคันฉ่อง อาศัยกำลังตำแหน่งดาวหวังตี้โคจร แห่ง อี้จิง ย้อนยุคแห่งพระกริ่งมงคล ราชวงศ์ถง (ถัง) ประกาศการจัดสร้าง 1 มกราคม 2559 เรื่อง ประกาศจัดสร้างวัตถุมงคลพระกริ่ง และพระชัยวัฒน์ รุ่น "ทิพยอำนาจมหาจัยยะมังคะละไจยยะเบงจรหลวง" เนื่องด้วยคณะศิษย์ชาวฮ่องกงได้ถวายฎีกามายังพระกฤษดา สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดป่ายาง(สันพระเจ้าแดง) เพื่อขอให้ทางวัดจัดสร้างวัตถุมงคลพระกริ่งขึ้นให้เพียงพอกับจำนวนคณะศิษย์ ชาวฮ่องกง และชาวต่างประเทศอื่นๆ เพื่อเป็นที่ระลึก เป็นกำลังใจ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในความดี รวมถึงเพื่อป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาวัตถุมงคลกระกริ่งที่จัดสร้างอย่างเป็นทางการโดยวัดป่ายาง(สัน พระเจ้าแดง) มีจำนวนไม่เพียงพอกับคณะศิษย์ชาวต่างประเทศ พระกฤษดา สุเมโธ และคณะกรรมการวัดป่ายาง(สันพระเจ้าแดง) ได้พิจารณาแล้ว และเห็นควรให้จัดสร้างพระกริ่ง และพระชัยวัฒน์รุ่น "ทิพยอำนาจมหาจัยยะมังคะละไจยยะเบงจรหลวง" ขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสงเคราะห์และเป็นกำลังใจกับคณะศิษย์ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ โดยรายได้จากการบูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้ ใช้เพื่อสมทบทุนก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัดป่ายาง (สันพระเจ้าแดง) ที่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้พระกฤษดา สุเมโธ และคณะกรรมการวัดได้มอบหมายให้ นายจิตรพล จูฑะบรรเจิด (ผู้ช่วยงานตามแต่คุณจิตรพล จะเห็นสมควร) เป็นผู้ดำเนินการ ประสานงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ รับจองวัตถุมงคลพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์รุ่นดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เจริญพร พระกฤษดา สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดป่ายาง(สันพระเจ้าแดง) พระกริ่งทิพยอำนาจมหาจัยยะมังคะละไจยยะเบงจรหลวง (เทียนตี้) 天帝 หรือพระกริ่งแห่งฟ้า พระกริ่งเทียนตี้ ก่อเกิดด้วยชนวนธาตุศักดิ์สิทธิ์ตลอดถึงโลหะแห่งนภากาศที่หล่อหลอมตกผลึกเอา ไว้อย่างแม่นมั่น รัศมีแต่ละองค์พระตลอดถึงส่วนผสมของแต่ละธาตุ ย่อมเป็นความเหมือนที่แตกต่าง จะว่าแตกต่างก็มีความเหมือน ในองค์แห่งเครื่องคุณพระกริ่งมีอานุภาพสูง คุณวิเศษนั้นสุดพรรณณา ดั่งฝอยท่วมหลังช้าง ตามแต่บุญบารมีของแต่ละคนที่ตั้งจิตบูชาพระกริ่ง แต่มิเกินกำลังวิสัยแห่งวิบากกรรมแต่ปางก่อนของแต่ละคน แต่ความเหมือนกันนั้นที่บรรจุในองค์ธาตุพระกริ่ง คือธาตุคุณธรรรม อันบริสุทธิ์เรืองฤทธิ์ที่บรรจุอยู่ในองค์ดั่งนั้นคุณธรรมเท่านั้นจำไว้นะคุณธรรมเท่านั้น ประเสริฐแท้ให้มีในจิตแห่งผู้สักการะบูชา""" ครูบาท่านได้กล่าวไว้ครับ ส่วนหนึ่งของชนวนพระกริ่งจาก รุ่นแรกจนถึงรุ่นล่าสุดนั้น ทางสำนักมังกรฟ้า (ฮ่องกง-จีน) รวมใจกันจะนำหล่อหลอมทำพระกริ่งเพชรกลับ-พระชัยวัฒน์ รุ่น ทิพพยอำนาจมหามังคละไจยยเบงจรหลวง (เทียนตี้ 天帝) อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว โดย ครูบากฤษดา สุเมโธ ชาวจีน เรียกชื่อพระกริ่ง รุ่นนี้ ว่า พระกริ่งเทียนตี้ (จักรพรรดิแห่งฟ้า) ชนวนอธิษฐานพระพุทโธกลาง คุณแม่บุญเรือน และระฆังโบสถ์วัดท่าผา ในยุคคุณแม่เข้านิโรธสมาบัติ ครูบาท่านว่า 2 สิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะได้พลังกระแสจิตของคุณแม่ ครูบาท่านให้ตัดแบ่งใส่ในทุกๆ เนื้อ ทุกๆ พิมพ์ครับ รวมถึง เหรียญรุ่นแรกหลายๆๆเหรียญก้อเป็นส่วนหนึ่ง ของ พระกริ่งเทียนตี้ (เพชรกลับไจยยเบงจรหลวง) ชนวนเก่าทั้งหมดแบบชนิดที่ว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยครับที่หลอมมาเป็นแท่งๆ ในแต่ละแท่งมีชนวนมากมายแสนยันต์หมื่นยันต์ แต่ละครั้งแต่ละรุ่น ตั้งแต่รุ่นแรกๆถึงรุ่นล่าสุดนำมาหล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งในแต่ละแท่ง แบบทั่วประเทศไทยเลยครับ ร่วมพันๆกิโลกรัม นำมาหล่อเท เป็นพระกริ่งเทียนตี้(ไจยยเบงจร)แต่สุดท้ายครูบาท่านก็นำ ทองคำ เงิน ดีบุก ทองแดง เจ้าน้ำงิน แร่บางอย่าง อื่นๆ มาหลอมเคี้ยวอีกที เพื่อสร้างเป็นเนื้อใหม่ออกมา โดยไม่ทิ้งแบบเดิมๆไว้เลยครับ ผสมเนื้อตามสูตรของท่านเอง(ไม่ทราบว่าท่านเรียนมาจากไหน) ช่างหล่อห้ามมายุ่ง ให้ทำตามท่านก็พอ พระกริ่งทิพยอำนาจมหาจัยยะมังคะละไจยยะเบงจรหลวง (เทียนตี้) ได้ถูกตอกโค๊ตประจำเนื้อพระ โดยท่านครูบาได้เมตตามอบอักขระทั้ง 8 ตัวให้ พระกริ่งรุ่นนี้ไม่มีตอกหมายเลขตามแบบพระกริ่งยุคโบราณ ส่วนพระในชุดกรรมการจะมีอักษรจีน คำว่า "天"(เทียน) เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ตัวครับ อดใจรอกันอีกไม่นานแล้วครับ พระกริ่งไจยเบงจรเพรชกลับ (เทียนตี้) ในแต่ละเนื้อครับ กระแสเนื้อออกมา สวยคนละแบบครับ เนื้อเริ่มกลับหลังจากที่ครูบาท่านสร้างพระกริ่งชุดนี้แล้วทางวัดขอหยุดพักชั่วคราวแบบยาวๆเลยครับ ในการสร้างพระกริ่งและอีกอย่างชนวนทั้งหมดตั้งแต่ต้น จนจบ เทชุดนี้หมดวัดกันเลยครับ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่นนี้จะอธิษฐานจิตตลอดไตรมาสปี 2559 ***สุดท้ายออกมาเป็นพระกริ่งเทียนตี้ ที่มีเนื้อกระแสมันวาวมีน้ำหนักถ่วงมือ เนื้อสวยหลายหลากสี*** และเป็นอีกหนึ่งความเมตตาที่ท่านครูบาตั้งใจสร้างไว้ให้เหล่าศิษ ยานุศิษย์ โดยใช้ชนวนมวลสารของวัดสันพระเจ้าแดงที่ท่านได้สะสมมาตั้งแต่อดีตทั้งหมด

เพื่อสร้างพระกริ่งรุ่นนี้ เนื้อทุกเนื้อท่านได้ผสมชนวนมวลสารด้วยตัวท่านเองทั้งหมด ทุกเนื้อจึงมีคุณค่าและพลานุภาพเฉกเช่นเดียวกัน การจัดสร้างพระกริ่งรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด 8 เนื้อ ดังนี้

1. ทองคำ

2. เงิน

3. อริยธาตุ

4. ไตรธาตุ

5. นวธาตุ

6. สนธิธาตุ

7. ปัญจธาตุ

8. สัตตธาตุ

ราคา :
 ๑๘,๐๐๐.-
ร้าน :
โทรศัพท์ :
 0624416363, 0624416363
วันที่ :
 14/09/21 22:38:45
 
 
พระกริ่งเทียนตี้ เนื้อสัตตธาตุ คบ.กฤษดาฯ พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.