พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

พระร่วงยุทธหัตถี ปี 13


พระร่วงยุทธหัตถี ปี 13

ใหม่ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 พระร่วงยุทธหัตถี ปี 13
รายละเอียด :
 
พระร่วงยุทธหัตถีดอนเจดีย์ ปี13 วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี
พระร่วงรางปืน เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง ในอิริยาบถยืนบนแท่น ภายในซุ้มเรือนแก้ว พระหัตถ์ขวายกขึ้นระดับพระอุระ พระกรซ้ายทอดลงขนาดกับลำพระองค์ แบหงายฝ่าพระหัตถ์ออกด้านหน้าเป็นกิริยาประทานพร ครองเครื่องจีวรห่มคลุมบางแนบพระวรกาย ปรากฏเส้นขอบจีวร บริเวณรอบพระศอและมีชายจีวรเป็นเส้นพลิ้วบางขนานกับพระองค์ตกลงมาเบื้องล่าง รายละเอียดของพระพักตร์ชัดเจน สีพระพักตร์ค่อนข้างเคร่งขรึม สวมศิราภรณ์ ได้แก่ กระบังหน้าและมงกุฎรูปกรวยหรือที่เรียกกันว่า หมวกชีโบ นุ่งสบง คาดด้วยรัดประคดที่มีการตกแต่งลวดลายที่ปรากฏในศิลปะเขมร แบบบายน
ที่มีชื่อเรียกว่า"พระร่วงรางปืน" หรือ "พระร่วงหลังรางปืน" เนื่องจากด้านหลังขององค์พระมีลักษณะเป็นร่องลึกยาวนับเป็นพระพิมพ์ที่นิยมเล่นหากันมาเป็นเวลานานทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นจักรพรรดิ แห่งพระเนื้อชิน
พระร่วงรางปืนจัดเป็นพระพิมพ์สกุลช่างสกุลสุโขทัย ที่ได้รับอิทธพลจากศิลปะเขมรสมัยบายน หรือศิลปะแบบลพบุรีอายุราวพุทธศตวรรษ ที่18 เป็นพระพิมพ์เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง เดิมจึงเรียกว่าพระสนิมแดง
สันนิษฐานกันว่าคำเรียดขานพระพิมพ์ที่มีพุทธลักษณะเช่นนี้ว่า พระร่วง มีที่มาจากพระร่วงโรจนฤทธิ์ศรอินทราทิตย์ธรรมโมภาสมหาวชิราวุธปูชนียบพิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯให้ปฏิสังขรณ์ขึ้นจากพระพุทธรูปที่ชำรุดเหลือเพียงพระเศียร พระหัตถ์ และพระบาทที่ทรงได้มาจากเมืองศรีสัชนาลัย และนำมาประดิษฐานไว้ที่วิหารด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องจากนักสะสมเห็นว่ามีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกับพระสนิมแดง
จัดสร้างตามสถานที่ที่พระนเรศวรมหาราชทรงศึกยุทธหัตถี ณ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี เมื่อพุทธศักราช 2135
จัดสร้างโดยพระรักขิตวันมุนี ( ถิร ) วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี
สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัย เวลา 11.00 น.
สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพนฯเป็นประธานในพิธี
พระอาจารย์ไสว สุมโนเป็นเจ้าพิธี
ช่างเกษม มงคลเจริญ แกะพิมพ์ทรง
พิธีมหาพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2513 วันกองทัพไทย โดยมีพระเกจิอาจารย์ 108 รูป ร่วมพิธีพุทธาภิเษก อาทิ
1 พระราชสุพรรณาภรณ์ (เปลื้อง) วัดสุวรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี
2 พระราชธรรมาภรณ์ (เงิน) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
3 พระราชปัญญาโสภณ (สุข) วัดราชนัดดา กรุงเทพ ฯ
4 พระราชพุทธิรังษี (เจียม) วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา
5 พระโพธิวรคุณ (ฑูรย์) วัดโพธินิมิตร ธนบุรี
6 พระเมธีธรรมสาร (ไสว) วัดบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี
7 พระพุทธมนต์วราจารย์ (สุพจน์) วัดสุทัศน์ กรุงเทพ ฯ
8 พระรักขิตวันมุนี (ถิร) วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี
9 พระครูสุตาธิการี (ทองอยู่) วัดใหม่หนองพะอง จ.สมุทรสาคร
10 พระครูประสาทวิทยาคม (นอ) วัดกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา
11 พระครูศีลพรหมโสภิต (แพ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
12 พระครูภาวนากิตติคุณ (น้อย) วัดธรรมศาลา จ.นครปฐม
13 พระครูสถาพรพุทธมนต์ (สำเนียง) วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม
14 พระครูวิริยะกิตติ (โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี ธนบุรี
15 พระครูพิทักษ์วิหารกิจ (สา) วัดราชนัดดา กรุงเทพ ฯ
16 พระครูโสภนกัลยาณวัตร (เส่ง) วัดกัลยาณมิตร ธนบุรี
17 พระครูพินิจสมาจารย์ (โด่) วัดนามตูม จ.ชลบุรี
18 พระครูปัญญาโชติวัตร (เจริญ) วัดทองนพคุณ จ.เพชรบุรี
19 พระครูประสาทพุทธิคุณ วัดคุ้งวารี จ.สุโขทัย
20 พระครูเอนกคุณากร (แขก) วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี
21 พระครูสุวรรณวรคุณ (คำ) วัดหน่อพุทธางกูร จ.สุพรรณบุรี
22 พระครูสุนทรานุกิจ (กริ่ง) วัดสามชุก จ.สุพรรณบุรี
23 พระครูสุวรรณวิสุทธิ (เจริญ) วัดธัญญวารี จ.สุพรรณบุรี
24 พระครูสุวรรณโพธิวัฒน์ (เพรียว) วัดโพธิทองเจริญ จ.สุพรรณบุรี
25 พระครูนนทกิจวิมล (ชื่น) วัดตำหนักเหนือ จ.นนทบุรี
26 พระครูพินิจวิหารการ (เทียม) วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
27 พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ (โพธิ์) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
28 พระครูใบฎีกาเติม วัดไร่ขิง จ.นครปฐม
29 พระครูประภัศร์ธรรมาภรณ์ (แต้ม) วัดพระลอย จ.สุพรรณบุรี
30 พระครูวิจิตรวิหารการ (เจิม) วัดกุฎีทอง จ.สุพรรณบุรี
31 พระครูสุนทรธรรมจารี (อ๊อด) วัดพระธาตุ จ.สุพรรณบุรี
32 พระครูอโศกสันติคุณ (สงัด) วัดดอนหอคอย จ.สุพรรณบุรี
33 พระครูอุภัยภาดาทร (ขอม) วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี
34 พระครูวิมลสังวร (สังวร) วัดแค จ.สุพรรณบุรี
35 พระครูสังฆรักษ์สัมฤทธิ์ วัดอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
36 หลวงพ่อมิ วัดสิงห์ ธนบุรี
37 พระครูปลัดสงัด วัดพระเชตุพนวิมังคลาราม กรุงเทพ ฯ
38 พระอาจารย์ไสว วัดราชนัดดา กรุงเทพ ฯ
39 พระอาจารย์สมคิด วัดเลา ธนบุรี
40 พระอาจารย์หลวงพ่อผ่อง วัดจักรวรรดิ กรุงเทพ ฯ
41 พระอาจารย์หลวงพ่อกก วัดดอนขมิ้น จ.กาญจนบุรี
42 พระอาจารย์หลวงพ่อเณร วัดพรพระร่วง กรุงเทพ ฯ
43 พระอาจารย์หลวงพ่อหอม วัดซากหมาก จ.ระยอง
44 พระอาจารย์หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี
45 พระครูฉาย วัดชนะสงคราม กรุงเทพ ฯ
46 พระอาจารย์สร้อย วัดเลียบราษฎร์บำรุง กรุงเทพ ฯ
47 พระอธิการคำ วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี
48 พระอาจารย์เผื่อน วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี
49 พระธรรมธรทองดี วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี
50 พระอาจารย์พล วัดนิเวศน์ธรรมาราม จ.สุพรรณบุรี
51 พระอธิการทอง วัดประตูสาร จ.สุพรรณบุรี
52 พระครูวิบูลย์คุณวัตร (หล่อ) วัดน้อย จ.อ่างทอง
53 พระอาจารย์เกลื่อน วัดรางสงวน จ.อ่างทอง
54 พระครูศีลโสภิต วัดทองพุ่มพวง จ.สุพรรณบุรี
55 ท่านองสรพจนสุนทร วัดกุศลสมาคร กรุงเทพ ฯ
56 พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (มุ่ย) วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี
57 พระครูปรีชาวุฒิคุณ (ฮวด) วัดดอนโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี
58 พระครูประสาทวรคุณ (พริ้ง) วัดโบสถ์ จ.ลพบุรี
59 พระสมุห์จำลอง วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์ จ.อุดรธานี
60 พระครูวิเศษมงคลกิจ วัดกก กรุงเทพ ฯ
61 พระมหาต่วน วัดมเหยงคณ์ จ.สุพรรณบุรี
62 พระครูสุนทรวิริยานุวัตร วัดกุฎีทอง จ.สุพรรณบุรี
63 พระครูศรีปทุมรักษ์ วัดศรีบัวบาน จ.สุพรรณบุรี
64 พระครูอาทรศาสนกิจ วัดวังพระนอน จ.สุพรรณบุรี
65 พระครูมงคลนิวิฐ วัดนิเวศน์ธรรมาราม จ.สุพรรณบุรี
66 พระอาจารย์นุรัตน์ วัดนางพญา จ.พิษณุโลก
67 พระครูปลัดพวน วัดท่าพระยาจักร์ จ.สุพรรณบุรี
68 พระอาจารย์ธีระ วัดท่าพระยาจักร์ จงสุพรรณบุรี
69 พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่
70 พระครูศาสนกิจจาภิรมย์ วัดไผ่เดี่ยว จ.สุพรรณบุรี
71 พระครูวาทีธรรมคุณ วัดลานคา จ.สุพรรณบุรี
72 พระครูพินิตสุวรรณภูมิ วัดยุ้งทลาย จ.สุพรรณบุรี
73 พระใบฎีกาทวน วัดอุทุมพราราม จ.สุพรรณบุรี
74 พระมหาบุญ วัดพันตำลึง จ.สุพรรณบุรี
75 พระใบฎีกาบุญชู วัดไตรรัตนาราม จ.สุพรรณบุรี
76 พระครูสุนทรศีลคุณ วัดนางในธรรมิการาม จ.อ่างทอง
77 พระครูวิเศษสุตกิจ วัดสำโรง จ.อ่างทอง
78 พระครูถาวรธรรมนิเทศ วัดหลวง จ.อ่างทอง
79 พระครูธรรมธรศรีรัตน์ วัดวิเศษ จ.อ่างทอง
80 พระครูวรพรตศีลขันธ์ วัดอรัญญิกาวาส จ.ชลบุรี ฯลฯ
ด้านหลัง มีสัญลักษณ์รูปช้างทรง
พระร่วงยุทธหัตถีรุ่นนี้เป็นหนึ่งในพระพิมพ์พระร่วงที่ออกแบบพิมพ์ได้สวยงามเข้มขลัง อีกทั้งพิธีมหาพุทธาภิเศกใหญ่โดยยอดคณาจารย์ พุทธคุณสูงทางด้านคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดป้องกันภัยภยันตราย ว่ากันว่าพระพิมพ์พระร่วงนี้เหมาะสำหรับบูชาคู่กายชายชาตรี พระร่วงยุทธหัตถีรุ่นนี้เป็นหนึ่งในพระพระดีมีคุณค่าน่าบูชา
ชื่อกันว่าผู้ที่มีเหรียญนี้ไว้ในครอบครอง หยิบจับงานสิ่งใดจะประสบความสำเร็จ เหมือนดังที่โบราณว่า ปากพระร่วงพูดสิ่งใด เป็นไปดังนั้น สมดังหวัง
รายละเอียด:พระร่วงยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ ปี13 วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ขนาดสูง 4.9 ซ.ม. กว้าง
ราคา :
 โปร 359
โทรศัพท์ :
 0898525553, 0898525553
วันที่ :
 5/04/21 20:44:23
 
 
พระร่วงยุทธหัตถี ปี 13 พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.