พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม กะไหล่ทอง


สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม กะไหล่ทอง


สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม กะไหล่ทอง


สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม กะไหล่ทอง

ใหม่ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม กะไหล่ทอง
รายละเอียด :
 

 

สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม จังหวัดเชียงใหม่ ปีพ.ศ. ๒๕๑๙ ( คาบแก้ว ) กะไหล่ทอง

พิธีพระราชพิธีมหาพุทธาภิเษก ราวต้นปี พ.ศ.๒๕๑๙ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททอง ในหลวงทรงจุดเทียนชัยพุทธาภิเษก ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม . รายชื่อพระคณาจารย์ที่มาร่วมพิธีพระราชพิธีมหาพุทธาภิเษก ๔๙ องค์ . ๑ . ) สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธฯ(สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18) ๒ . ) สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ (สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19) ๓ . ) สมเด็จพระธีรญาณ วัดจักรวรรดิ์ฯ ๔ . ) พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดสุทัศน์ฯ ๕ . ) พระวิสุทธาธิบดี วัดไตรมิตร ๖ . ) พระธรรมวโรดม วัดประทุมคงคา ๗ . ) พระพุทธวงศ์มุนี วัดเบญจมบพิตร ๘ . ) พระธรรมโมลี วัดพระธาตุหริภุญชัย ๙ . ) พระเทพวิสุทธิโสภณ วัดเชียงราย ๑๐. ) พระเทพวิสุทธิ์ วัดเจดีหลวง ๑๑. )*ครูบาคำแสน อินฺทจกฺโก วัดสวนดอก(บุปผาราม) ๑๒. )*ครูบาคำแสนเล็ก คุณาลงฺกาโล วัดดอนมูล ๑๓. ) ครูบาอินทจักร วัดน้ำบ่อหลวง ๑๔. ) ครูบาพรหมจักรสังวร วัดพระพุทธบาทตากผ้า ๑๕. ) หลวงพ่อสิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง ๑๖. ) พรอาจารย์หนู วัดแม่ปั่ง ๑๗. ) ครูบาอินถา วัดเชียงมั่น ๑๘. ) ครูบาจันทร์แก้ว วัดดอกเอื้อง ๑๙. ) พระครูสิงหวิชัย วัดฟ้าฮ่าม ๒๐. ) ครูบาบุญมี(พระครูธรรมธร) วัดท่าส๋อย ๒๑. ) ครูบาคำบัน(พระครูมงคลคุณาทร) วัดหม้อคำดวง ๒๒. ) ครูบาปั๋น วัดกู่คำ ๒๓. ) ครูบาแก้ว วัดวิเวกวนาราม ๒๔. ) ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง แม่แตง ๒๕. ) ครูบาจินา วัดท่าข้าม ๒๖. ) ครูบาคำตัน วัดดอนจืน สารภี ๒๗. ) พระอาจารย์ทองบัว วัดโรงธรรม ๒๘. ) ครูบาดวงดี สุภัทโท วัดทุ่งจำปี ๒๙. ) พระประสาท สุตาคม วัดจามเทวี ๓๐. ) พระราชสุมนต์มุนี วัดราชบพิธ ๓๑. ) ครูบาชุ่ม โพธิโก วัดวังมุย ๓๒. ) พระญาณวีราคม วัดดอนเจดีย์ ๓๓. ) ครูบาเมือง วัดท่าแหน ๓๔. ) ครูบาคำแสน วัดท่าแหน ๓๕. ) พระอินทวิชยาจารย์ วัดคะตึก ๓๖. ) ครูบาอินโต วัดบุญยืน ๓๗. )หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ๓๘ . ) ครูบาหล้า วัดดอยคู่ค้าง ๓๙. ) พระราชรัตนมุนี วัดพระบาทมิ่งเมือง ๔๐. ) พระชยานันทมุนี วัดพญาภู ๔๑. ) พระญาณมงคล วัดมหาวัน ๔๒. ) หลวงพ่อแพ วัดพิกุทอง ๔๓. ) หลวงพ่อนอ วัดกลาง ๔๔. ) หลวงพ่อสำเนียง วัดเวฬุวัน ๔๕. ) หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี ๔๖. ) หลวงพ่อถีร วัดป่าเรไลย์ ๔๗. )*พระอาจารย์ มหาวีระ *(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ๔๘.)พระอาจารย์ฝั้น อาจา วัดป่าอุดมพร ๔๙. ) พระอาจารย์สำราญ วัดเขาตะเครา . วัดบุพพาราม เดิมชื่อวัดอุปปาสันติ พระเจ้าติโลกราช แห่งราชวงค์มังรายมหาราช นพบุรีศรีนครพิงค์ . "พระพุทธบุพพาภิมงคล" ซึ่งมีความหมายว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญยิ่งคือ "เป็นมงคลในบุรพาทิศ" และประดิษฐานไว้ทางทิศตะวันออกของนครเชียงใหม่ . พระนามของพระพุทธรูปองค์นี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ สุวัฑฒโน ปธ.๙) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นผู้เลือกพระนามถวาย ทรงเป็นที่พอพระราชหฤทัยยิ่ง และท่านผู้เลือกถวาย(หมายถึงสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร)ก็ทรงมีพระชวญาณที่ประเสริฐ หลับตาเห็นนครเชียงใหม่ ด้วยพระญาณที่ถูกต้อง . สมเด็จพระสังฆราชทั้ง ๒ พระองค์ทรงห่วงใยในหลวงร.๙ จึงได้จัดให้มีการหล่อพระพุทธรูปองค์นี้ถวาย ณ. วัดบุพพาราม ถวายพระพรให้ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงสถิตย์สถาพรคู่ชาติไทยไปตราบนานเท่านาน พระชนมายุยืนนาน มีการระบุ ระบุดวงดาว ลักขณา ฯลฯ ตามแบบโบราณราชประเพณี เทิดพระเกียรติ พระองค์ ให้แผ่ไปไพศาล เชื่อกันว่าเป็นเครื่องรางที่มีอิทธฤทธิ์ อำนาจ ตบะ ป้องกันภัย กันคุณไสย ต่างๆและขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดี เช่นเดียวกันกับในวัดทางภาคเหนือเกือบทุกวัด นิยมสร้างสิงห์ภายในวัด หรือประตูทางเข้าวัด เพราะถือว่าเป็นสัตว์ที่ทรงอำนาจ    

 

ราคา :
 โทรสอบถาม
ร้าน :
โทรศัพท์ :
 0814721544, 0814721544
วันที่ :
 22/02/21 10:16:35
 
 
สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม กะไหล่ทอง พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.