พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี ปี 06


เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี ปี 06


เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี ปี 06


เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี ปี 06

ใหม่ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี ปี 06
รายละเอียด :
 

เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนารถธรรมาราม ปี 2506 เนื้อทองแดง สภาพสวยเดิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ร่วมอธิฐานจิต และคุณแม่บุญเรือน อธิฐานธรรมให้ องค์นี้พิเศษเลี้ยมพลาสติกมีเกศาด้านใน แบ่งปันกันเบาๆ เน้นไว ทัก โทร 0979204119/ID Line 0979204119

รายนามคณาจารย์ปลุกเสก

หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม

หลวงพ่อลี วัดอโศการาม

พระอาจารย์นอ วัดกลางท่าเรือ อยุธยา

หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้

พระอาจารย์แฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี

พระครูวินัยธร เฟื่อง ญาณปฺปทีโป วัดสัมพันธวงศ์

พระอาจารย์สะอาด อภิวฑฺฒโน วัดสัมพันธวงศ์

หลวงพ่อเฮี้ยง วัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี

พระอาจารย์ชอบ สมฺมาจารี วัดอาวุธวิกสิตาราม

พระครูวิเศษสรวุฒิฯลฯ

เข้าพิธีพุทธาภิเษกพระประธานที่วัดสารนารถ ระยอง 18 วัน 18 คืน โดยนิมนต์พระสายท่านอาจารย์มั่น ภิริทัตโต ประมาณ 30 รูป และสายระยองในยุคนั้นที่เรืองชื่อ เช่น

หลวงปู่ดุลย์ อตุโล

หลวงปู่ขาว อนาลโย

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

หลวงปู่สิม พุทธจาโร

หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต

หลวงพ่อเฟื่อง วัดธรรมสถิตย์

หลวงปู่เจี๋ยะ จุนโฑ

หลวงพ่อ สมชาย วัดเขาสุกิม

เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี กะไหล่ทอง คุณแม่บุญเรือน วัดสารนาถฯ พ.ศ.๒๕๐๖ สร้างน้อย หายากครับ ประวัติย่อพอสังเขปครับ พระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี เป็นพระประธานประจำมหาอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปขนาดกลาง หน้าตักประมาณ ๓ ศอกคืบ ประดับด้วยซุ้มเรือนแก้ว จำลองแบบมาจากพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก และมีอัครสาวกประกอบซ้าย-ขวา เช่นเดียวกับพระพุทธชินราช พระพุทโธภาสชินราชจอมมุนีนี้ ได้ประกอบพิธีหล่อที่วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๙๕ ปรากฏว่าหล่อไม่ติดถึง ๒ ครั้ง ๒ หน จนปัญญา พระเดชพระคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ จึงมอบให้คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ซึ่งมีฐานะเป็นศิษย์ มาเรียนธรรมภาคปฏิบัติกับท่านจนบรรลุฌานชั้นสูง มีอิทธิปาฏิหาริย์เป็นที่น่าอัศจรรย์ เป็นผู้รับมอบดำเนินการในเรื่องหล่อสร้างพระประธานองค์นี้ต่อไป โดยมีบรรดาศิษยานุศิษย์ของคุณแม่บุญเรือน ร่วมมือด้วยอย่างแข็งขัน ได้มีการประกอบพิธีเททองหล่อสร้างใหม่ พร้อมขยายให้องค์ใหญ่ขึ้น ณ วัดสัมพันธวงศ์ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ คราวนี้เนื้อทองแล่นตลอดองค์เป็นอันดี ไม่มีอุปสรรคใด ๆ และได้ขัดแต่งจนสำเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ ค่าสร้างองค์พระทั้งหล่อและขัดแต่งนั้น รวม ๖๐,๐๐๐ บาท คุณแม่บุญเรือน กับคณะศิษย์ซึ่งมี พลโทยุทธ สมบูรณ์ เจ้ากรมการรักษาดินแดนในขณะนั้น เป็นหัวหน้า รวบรวมถวาย ในชั้นแรกได้กำหนดให้พระประธานองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ซึ่งเป็นพระประจำวันเสาร์ ด้วยเป็นวันตัวของพระเดชพระคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ แต่ได้มีญาติโยมผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นผู้มีความเคารพนับถือกัน ได้แนะนำพระเดชพระคุณฯ ว่าพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในโลก จึงเห็นสมควรเปลี่ยนจากพระพุทธรูปปางนาคปรกมาเป็นพระพุทธชินราชจำลองแทน พร้อมกับถวายเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ค่าสร้างเรือนแก้วจำลองจากพระพุทธชินราช พร้อมอัครสาวกประจำซ้ายขวาด้วย อย่างไรก็ดี พระพุทธชินราชองค์จริงที่พิษณุโลกนั้น เป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย แต่องค์ที่วัดสารนาถธรรมารามนี้ เป็นพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิ ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยพระพุทธรูปปางนาคปรกนั้นโดยทั่วไปจะเป็นปางสมาธิทั้งสิ้น หลักฐานเอกสารเรื่องนี้มีอยู่ใน “คำอธิษฐานธรรม เรื่องทางขาวก้าวหน้า” ของคุณแม่บุญเรือน เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๐๒ ซึ่งเป็นสำนวนเพลงฉ่อย คำอธิษฐานดังกล่าวมีความตอนหนึ่งกล่าวถึงเรื่องการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ บนยอดมหาอุโบสถและพระประธานของวัดสารนาถธรรมาราม ว่า “…เพราะกุศลที่สร้างพระบรมธาตุเจดีย์บนยอดอุโบสถ พร้อมทั้งช่อฟ้าใบระกาเรือนแก้วถวายพระประธานให้พระพุทโธ กลายเป็นพุทธชินราช ผู้สร้างจะได้มีอำนาจยิ่งใหญ่ อยู่ดีกินดี ตั้งแต่นี้ต่อไป...” พระพุทธรูปสำคัญองค์นี้ ได้รับการอธิษฐานธรรมบรรจุพลังความศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษจากคุณแม่ บุญเรือน โตงบุญเติม แล้วได้มีการสมโภชฉลองที่วัดสัมพันธวงศ์ โดยจัดงาน ๔ วัน ๔ คืน ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ วันที่ ๓ มีนาคม เป็นพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมงคลมหาลาภ พระพุทธกวัก และ พระผงพิมพ์แบบพระสมเด็จฯ โดยพระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคม เป็นจำนวนมาก เช่น หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พระอาจารย์นอ วัดกลางท่าเรือ อยุธยา หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้ พระอาจารย์แฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี พระครูวินัยธร เฟื่อง ญาณปฺปทีโป วัดสัมพันธวงศ์ พระอาจารย์สะอาด อภิวฑฺฒโน วัดสัมพันธวงศ์ หลวงพ่อเฮี้ยง วัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี พระอาจารย์ชอบ สมฺมาจารี วัดอาวุธวิกสิตาราม พระครูวิเศษสรวุฒิฯลฯ ซึ่งวัตถุมงคลทั้งหมดได้รับการทำพิธีประจุพุทธมนต์ ทิพยมนต์ พรหมมนต์ จากโยคีฮาเร็บ (อาจารย์ชื่น จันทรเพ็ชร) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่วัดสัมพันธวงศ์ วันที่ ๔ - ๖ มีนาคม เป็นงานสมโภชพระประธาน รุ่งขึ้นวันที่ ๗ มีนาคม ๒๔๙๙ เวลา ๖.๐๙ น. ได้อัญเชิญออกจากวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยรถบรรทุกของกรมการขนส่งทหารเรือ ด้วยความอนุเคราะห์จากจอมพลเรือหลวงยุทธศาสตร์โกศล ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้น เมื่ออัญเชิญถึงระยองแล้ว ได้หยุดค้าง ณ วัดเก๋ง ซึ่งเป็นวัดร้าง เป็นที่ตั้งโรงพยาบาลระยองอยู่ในปัจจุบัน มีศาลาอยู่หลังหนึ่ง ได้อัญเชิญเข้าไปประดิษฐาน ณ ที่นั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวระยองได้บูชาสักการะคืนหนึ่ง รุ่งขึ้นจึงอัญเชิญเดินทางต่อไปยังวัดสารนาถธรรมาราม ประดิษฐานในมหาอุโบสถ และได้จัดให้มีการสมโภชเพื่อเป็นสิริมงคลและเจริญศรัทธาปสาทะของประชาชนอีก ๗ วัน ๗ คืน และในระหว่างการสมโภช คือวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๙ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๗ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกนพปฏลเศวตรฉัตรถวายพระประธาน “พระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี” ในอุโบสถ และในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๔๙๙ พระเดชพระคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ ได้ถวายพระนาม พระประธานว่า “พระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี ประเสริฐศรีสารสิทธิ์ มเหศักดิ์อัคคฤทธิ์ กรุณามหาศาล ศุภลักษณ์เจริญจิต ศุภมิตรพิชิตมาร อิทธิพลมงคลกาล ประสาธน์สุขทุกข์กษัย สุทธิญานอุดมเดช โลกเชฏฐ์อำนวยชัย เกษมสันติ์นิราศภัย บรมนารถศาสดา”

ราคา :
 เร้าใจสุดๆ
ร้าน :
โทรศัพท์ :
 0979204119, 0979204119
วันที่ :
 22/02/21 09:28:37
 
 
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี ปี 06 พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.