พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

ลป.มั่น ภูริทัตโต วัดป่าดาราภิรมย์ ปี54


ลป.มั่น ภูริทัตโต วัดป่าดาราภิรมย์ ปี54


ลป.มั่น ภูริทัตโต วัดป่าดาราภิรมย์ ปี54


ลป.มั่น ภูริทัตโต วัดป่าดาราภิรมย์ ปี54

ใหม่ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 ลป.มั่น ภูริทัตโต วัดป่าดาราภิรมย์ ปี54
รายละเอียด :
 

ล็อคเก็ตพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ปี๕๔   ล็อกเก็ต ๑๔๐ ปี พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่าดาราภิรมย์ ครั้งแรกบนแผ่นดินล้านนา   จัดสร้างเพื่อหาปัจจัยเพื่อจัดซื้อที่ดินและเพื่อสาธารณะประโยชน์ภายในวัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่    พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ มีดำริว่า พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่านเคยมาพักอยู่ ณ. วัดป่าดาราภิรมย์แห่งนี้ อีกทั้งท่านบูรพาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ท่านจึงจัดสร้างล็อกเก็ตรูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้   ๑.ล็อกเก็ตฉากทอง สร้าง ๒๒๗ องค์  ๒.ล็อกเก็ตฉากสีฟ้า,สีขาว,สีชมพู สร้างรวมกัน ๒,๕๕๔ องค์    ล็อกเก็ตทั้งหมดจะนำไปขอเมตตาจากครูบาจารย์สายพระอาจารย์มั่นและสายธรรมยุติ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ อธิษฐานจิต ซึ่งได้รับเมตตาตาครูบาอาจารย์หลายรูป พระอาจารย์ทองบัว ตันติกโร วัดโรงธรรมสามัคคี อายุ ๙๐ ปี ท่านเป็นพระสายพระอาจารย์มั่น ที่ทั้งอายุและพรรษาสูงสุดในภาคเหนือ ,พระอาจารย์สังข์ สังกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ อายุ ๘๑ ปี ท่านเป็นหลานหลวงปู่ตื้อ ,พระอาจารย์บัวเกตุ ปทุมสิโร วัดป่าปางกึ๊ด อายุ ๗๗ ปี ท่านเป็นศิษย์สายสมเด็จพพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) ,พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก อายุ ๗๘ ท่านเป็นทายาทธรรมของหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ , พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ อายุ ๗๑ ปี ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ   ล่าสุดผู้จัดสร้างได้เดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานี ได้นำผงไปขอเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จันททีโป) อายุ ๑๐๐ ปี วัดโพธิสมภรณ์ อธิษฐานจิตให้ หลวงปู่ท่านได้เมตตาให้ ด้วยที่ท่านคุ้นเคยกับหลวงปู่จันทร์ กุสโลเป็นอย่างดี ท่านยังเมตตา อธิษฐานเกศาและชานหมากของท่านเองให้มาเป็นมวลสารด้วย นอกจากนี้ยังนำผงไปฝากให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดถ้ำผาแดง และ หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล อธิฐานจิตด้วย รวมถึงนำไปให้หลวงปู่เสน ปปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง อธิฐานที่วัดท่านอีกครั้ง   ผงมวลสารเป็นมวลสารที่อุดล็อกเก็ตพระอาจารย์มั่น รุ่น ๑๔๐ ปี ของวัดป่าดาราภิรมย์ ดังมีรายละเอียดมวลสารดังต่อไปนี้   ๑.เกศา  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัญโณ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงปู่จันทร์ กุสโล หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป หลวงปู่ทองบัว ตันติกโร   ๒.หญ้าคาพรมน้ำพระพุทธมนต์ , ดอกไม้ , ข้าวสาร พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธสิริเฉลิมราช วัดเจดีย์หลวง โดยพิธีจัดในวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๓ มีพระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต อาทิ พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป พระอาจารย์ไพโรจน์ วิโรจโน พระอาจารย์เจริญ ญาณวุฒโฑ พระพุทธิสารโสภณ    ๓. ผงจากพระผงต่าง ๆ  ๓.๑ พระผงโต๊ะหมู่หลวงปู่แหวน  ๓.๒ พระผงหลวงปู่สิม ปี ๑๗  ๓.๓ พระโพธิจักรท่านพ่อลี ปี๒๕๐๐  ๓.๕ พระผงรูปเหมือน ลพ. บุญจันทร์  ๓.๖ สมเด็จหลวงพ่อประสิทธิ์  ๓.๗ พระผงหลวงปู่จันทร์ กุสโล  ๓.๘ พระปิดตาพระอาจารย์เปลี่ยน  ๓.๙ พระรอดหลวงปู่สังข์ สังกิจโจ  ๓.๑๐ สมเด็จเก้ามงคลหลวงปู่เหรียญ  ๓.๑๑ ปิดตาหลวงปู่บุญมี สิรินธโร  ๓.๑๒ พระผงหลวงพ่อผาง รุ่นแรก  ๓.๑๓ พระปิดตาหลวงปู่ชม  ๓.๑๔ พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทองบัว  ๓.๑๕ พระปิดตาอังคารหลวงปู่หล้า ภูจอก้อ  ๓.๑๖ สมเด็จสารพัดดีพระอาจารย์ฝั้น  ๓.๑๗ พระผงหลวงปู่ขาว  ๓.๑๘ พระผงพระอาจารย์มั่น รุ่นสุจริตกุโล  ๓.๑๙ สมเด็จลาภผลพูนทวี ปี๑๗  ๓.๒๐ สมเด็จ ๖๐๐ ปีวัดเจดีย์หลวง  ๓.๒๑ สมเด็จ ๖๐ ปีธนาคารแห่งประเทศไทย  ๓.๒๒ สมเด็จรุ่นแรก หลวงปู่บุดดา ถาวโร  ๓.๒๓ พระปิดตารุ่นแรกหลวงปู่บุดดา ถาวโร  ๓.๒๔ สมเด็จเจ้าคุณนรปี๑๓  ๓.๒๕ พระพุทโธน้อยแตกหัก แม่ชีบุญเรือนจำนวนมาก ๓.๒๖ พระพุทโธน้อยหลวงพ่อสังวาล  ๓.๒๗ เศษพระคงแตกหัก  ๓.๒๘ พระพุทธนิมิตหลวงพ่อพุธ  ๓.๒๙ พระผงหลวงปู่แหวน วัดสัมพันธวงศ์  ๓.๓๐ พระผงอังคารหลวงปู่ตื้อ  ๓.๓๑ นางพญาอุณาโลม ปี๑๙  ๓.๓๒ พระผงหลวงปู่มั่น พิธีสิทธัตโถ ปี๑๗  ๓.๓๓ พระผงหลวงปู่มั่นยืน หลวงปู่เจี๊ยะสร้าง  ๓.๓๔ พระผงโต๊ะหมู่หลวงปู่ผ่าน  ๓.๓๕ พระผงรุ่นแรกหลวงปู่แตงอ่อน  ๓.๓๖ พระผงรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงปู่แว่น  ๓.๓๗ พระเนื้อผงหลวงพ่อคูณ ๔๙ องค์  ๓.๓๘ พระผงสี่เหลี่ยมพระอาจารย์วัน  ๓.๓๙ พระผงรุ่นแรกหลวงปู่บุญมี โชติปาโล  ๓.๔๐ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดชัยมงคล เชียงใหม่  ๓.๔๑ พระปิดตารุ่นแรก ลป.อ่อนสา สุขกาโม  ๓.๔๒ พระผงพระอาจารย์วัน อุตโม  ๓.๔๓ พระผงโต๊ะหมู่หลวงตามหาบัว  ๓.๔๔ พระสมเด็จหลวงปู่จันทร์โสม  ๓.๔๕ พระผงครูบาศรีวิชัย รุ่น ๗๐๐ ปีเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวง  ๓.๔๖ ผงวัดดอนจั่น  ๓.๔๗ ผงหลวงปู่ทวดรุ่นเบตง  ๓.๔๘ พระผงหลวงปู่ดู่วัดสะแก  ๓.๔๙ พระผงวัดบวรรุ่นชนยมายุ ๙๐ ปี  ๓.๕๐ พระผงพลังแผ่น ๘๐ ปี ในหลวง  ๓.๕๑ พระผงหลวงปู๋มั่น หลวงปู่แหวน ปี ๓๖  ๓.๕๒ พระผงครูบาศรีวิชัย รุ่น มหามงคล  ๓.๕๓ ผงพระปากน้ำ รุ่น ๑ ,๒ ,๓  ๓.๕๔ พระผงสังกัตรัตนคีรี  ๓.๕๕ ผงพระกรุหลวงปู่ศุข  ๓.๕๖ ผงพระหลวงพ่อปานบางนมโค  ๓.๕๗ ผงพระสมเด็จห้าอังคารหลวงปู่เหรียญ  ๓.๕๘ พระสมเด็จหลวงปู่ชอบ ปี ๓๗  ๓.๕๙ พระผงชานหมากหลวงปู่ขาว  ๓.๖๐พระผง ชานหมากหลวงปู่เทสก์  ๓.๖๑พระสมเด็จอาจารย์ไท  ๓.๖๒ สมเด็จนาคปรกหลวงปู่จันทร์ เขมิโย  ๓.๖๓ พระผงเกศาหลวงปู่หลุย วัดถ้ำผาบิ้ง  ๓.๖๔พระผงรุ่นแรกหลวงปู่ศรีจันทร์วัณโก  ๓.๖๕ พระผง หลวงปู่คำดี วัดถ้ำผาปู่  ๓.๖๖ ผงสมเด็จวัดโรงธรรมหลวงปู่ตื้อปี ๑๕  ๓.๖๗ พระสมเด็จวัดระฆังรุ่น ๑๐๘ ปี ๑๑๘ ปี  ๓.๖๘ สมเด็จบางขุนพรหม ปี ๓๑  ๓.๖๙พระผงหลวงปู่หลอด ปโมทิโต  ๓.๗๐ พระผงหลวงตามหาบัวหลายรุ่น  ๓.๗๑ พระผงหลวงปู่เหรียญ หลายรุ่น  ๓.๗๒ พระผงหลวงปู่ฝั้น ๓.๗๓ พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ชอบ  ๓.๗๔ พระผงหลวงปู่มั่น โครงการช่วยชาติปี๔๖ หลวงตามหาบัว ๓.๗๕ สมเด็จเกศไชโย ปี ๒๕๓๑  ๓.๗๖ พระผงอังคารธาตุหลวงพ่อชา  ๓.๗๗ สมเด็จภูธรพิทักษ์ หลวงปู่สุวัจน์  ๓.๗๘ พระผงหลวงปู่เสาร์ ออกวัดป่าสาลวัน  ๓.๗๙ พระผงอัฐิของหลวงพ่อบุญจันทร์  ๓.๘๐ ผงใต้ฐานพระบูชาหลวงปู่แหวน  ๓.๘๑ ผงใต้ฐานพระบูชาหลวงปู่ฝั้น  ๓.๘๒ ผงใต้พระบูชาหลวงปู่มั่น  ๓.๘๓ พระผงจอมสุรินทร์  ๓.๘๔ ผงวัตถุมงคลรุ่น ๑๕๐ ปีท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์  ๓.๘๕ พระผงหลวงปู่แหวนออกวัดถ้ำผาผึ้ง  ๓.๘๖ พระปิดตาหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ  ๓.๘๗ พระผงรูปเหมือนหลวงปู่เหรียญ  ๓.๘๙ พระผงปักกลดหลวงปู่แหวนชำรุด ๓.๙๐ พระผงหลวงปู่แหวน วัดเจดีย์หลวงชำรุด  ๓.๙๑ พระผงหลวงปู่สิมรุ่นแรก องค์เล็ก  ๓.๙๒ พระผงชานหมากหลวงปู่ขาน  ๓.๙๓ ลูกอมครูบาวัดปากกองรุ่น สาม  ๓.๙๔ พระเนื้อดินดิบครูบาน้อย วัดบ้านปง  ๓.๙๕ พระรอด วัดพระสิงห์ ๓ .๙๖ หลวงปู่ทวด วัดไทรใต้  ๓.๙๗ พระรอดหลายวัด จำนวน๕๐องค์  ๓.๙๘ พระโพธิจักร รุ่นฉลองธุตังคเจดีย์  ๓.๙๙ ขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน  ๓.๑๐๐ พระผงโต๊ะหมู่หลวงปู่มั่น  ๓.๑๐๑ พระผงหลวงปู่มั่น รุ่นอภินิหาร ๓.๑๐๒ พระผงหลวงปู่มั่นหลวงปู่บุญหนาอธิฐานจิต  ๓.๑๐๓ พระผงหลวงพ่อโสธร หลายรุ่น  ๓.๑๐๔ พระผงหลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี๕๒  ๓.๑๐๕ พระผงธรรมจักรอาจารย์จวน  ๓.๑๐๖ พระผงหลวงพ่อเกษม หลายรุ่น ๓.๑๐๗ พระผงหลวงปู่หล้า จันโท  ๓.๑๐๘ พระผงครูบาจันทร์แก้ว รุ่น ๑  ๓.๑๐๙ สมเด็จครูบาดวงดี วัดบ้านฟ้อน  ๓.๑๑๐ พระผงสี่เหลี่ยม พระอาจารย์วัน อุตโม  ๓.๑๑๑ พระปิดตาถ้ำเหง้า แม่ฮ่องสอน  ๓.๑๑๒ พระปิดตาหลวงพ่อบัวเกตุ  ๓.๑๑๓ สมเด็จภูธรพิทักษ์  ๓.๑๑๔ ซุ้มกอหลวงปู่จาม มหาปุญโญ  ๓.๑๑๕ พระผงของขวัญหลวงปู่ลือ  ๓.๑๑๖ พระผงหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ  ๓.๑๑๗ พระผงพิมพ์พระพุทธ พระอาจารย์วัน  ๓.๑๑๘ พระผงหลวงปู่คำพันธ์ หลายรายการ  ๓.๑๑๙ พระผงหลวงตาพวงรุ่นถิ่นกำเนิด  ๓.๑๒๐ พระผงหลวงปู่ทวด หลายรุ่น  ๓.๑๒๑ พระผงหลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม  ๓.๑๒๒ พระพุทธยี่สิบห้าทศวรรษ  ๓.๑๒๓ พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทอง สิริมังคโล  ๓.๑๒๔ พระผงรูปเหมือนหลวงปู่สิงห์ สุนทโร  ๓.๑๒๕สมเด็จเมตตาหลวง  ๓.๑๒๖ พระพุทธชินราช วัดถ้ำพระสบาย  ๓.๑๒๗ สมเด็จรุ่นแรกหลวงปู่บุญหลาย  ๓.๑๒๘ สมเด็จหลวงปู่เครื่อง สภัทโท  ๓.๑๒๙ พระผงหลวงปู่โส กัสโป  ๓.๑๓๐ ผงจากพระชำรุดแตกหักอีกจำนวนมาก   ๔. แป้งเสกหลวงปู่บุดดา ถาวโร  ๕. กระเบื้องหลังคาโบสถ์หลังเก่าและพระวิหารหลวงวัดเจดีย์หลวง  ๖. ผงพระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม ๗. ใบและไม้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์    ๘.จีวร หลวงปู่ดุลย์ อตุโล  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี  หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ  หลวงปู่สิม พุทธาจาโร  หลวงปู่จันทร์ กุสโล  หลวงปู่ทองอินทร์ กุสลจิตโต  หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญมากโร  หลวงปู่บุดดา ถาวโร  หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ    ๙. ผงและดินพระธาตุสำคัญประจำปีเกิดทั้ง ๑๒ แห่ง    ๑๐.ผ้าเช็ดปาก  หลวงปู่ฝั้น อาจาโร  หลวงปู่ขาว อนาลโย  หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ    ๑๐.ดินสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง ๑๑. ผงอัฐิ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี  หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณโก  หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม  หลวงปู่รักษ์ เรวโต  หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ  หลวงปู่จันทร์ กุสโล  หลวงปู่ทองอินทร์ กุสลจิตโต  หลวงพ่อพุธ ฐานิโย   ๑๒. ดินใต้กุฎิ  หลวงปู่มั่น วัดป่าหนองผือ  หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง  หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด   ๑๓.ผงอธิฐานจิตจากครูบาอาจารย์สายพระอาจารย์มั่น ๖๐ รูป   ๑๔. ผงดอกอุโบสถ หลวงพ่อประสิทธิ์ เมตตาอธิฐานจิต   ๑๕ ผงบรมจักรพรรดิ์ ประกอบด้วย ผงพระสมเด็จเก่า / ผงพระคำข้าว ชานหมากหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ / ผงจักรพรรดิหลวงปู่ดู่ / ผงอนันตธาตุ อนันตจิต หลวงตาม้า / ผงพระธา ปัจเจกพุทธเจ้า / ผงกระเบื้องหลังคาโบสถ์วัดพระพุทธบาท / ผงธูปบูชาพระ ๑๐๘ วัด / ผงศิลาธิคุณ / ผงทองปิดหลวงพ่อโสธร / ผงอิฐพระธาตุพนม / ฯลฯ    ๑๖.อังคารครูบาอาจารย์ มีดังนี้ ๑.พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  ๒.ลป.เสาร์ กันตสีโล  ๓. ลป มั่น ภูริทัตโต  ๔.ลป.เทสก์ เทสรังสี  ๕. ลป.ตื้อ อจลธัมโม  ๖. ลพ.ผาง จิตตคุตโต  ๗. ลป. ดุลย์ อตุโล  ๘. ลป. บัว สิริปุญโญ  ๙. ลป. จวน กุลเชษโฐ  ๑๐. ลป.หลุย จันทสาโร  ๑๑. ลป. ฝั้น อาจาโร  ๑๒. ลป.ขาว อนาลโย  ๑๓. ลป.คำดี ปภาโส  ๑๔. ลป.สิงห์ ขันตยาคโม  ๑๕. ลป. อ่อน ญาณสิริ  ๑๖. ลป.สาม อกิญจโน  ๑๗. ลป. สิม พุทธาจาโร  ๑๘.ลป.อุ่น ชาคโร  ๑๙. ลป.แหวน สุจิณโณ  ๒๐. ลพ. พุธ ฐานิโย  ๒๑. ลป.อุ่น อุตตโม  ๒๒.ลป.หล้า เขมปัตโต  ๒๓. ลป พรหม จิรปุญโญ  ๒๔. ลป.รักษ์ เรวโต  ๒๕.ลป.คำ ยสกุลปุตโต  ๒๖. ลป.คำพอง ติสโส  ๒๗. ลพ.วัน อุตโม  ๒๘.ลพ.สิงห์ทอง ธัมมวโร  ๒๙.ลป.ศรีจันทร์ วัณโก  ๓๐. ลป.กว่า สุมโน  ๓๑. ลป. สุวัจน์ สุวโจ  ๓๒. ลป.คำปัน สุภัทโท  ๓๓.ลป.สิงห์ สุนทโร  ๓๔. ลป.บุญ ชินวังโส  ๓๕.ลป.สนั่น จันทปัชโชโต  ๓๖.ลป.ชอบ ฐานสโม  ๓๗. ลป.บุญจันทร์ จันทวโร  ๓๘. ลป.จันทร์ เขมปัตโต  ๓๙. ลป.กู่ ธัมทินโน  ๔๐. ลพ.ชา สุภัทโท  ๔๑. ลป. สีลา อิสโร  ๔๒. ลป. บุญมี สิรินธโร  ๔๓. ลป.บุญมา ฐิตเปโม  ๔๔. ลป.เขียน ฐิตสีโล  ๔๕. ลป.เหรียญ วรลาโภ  ๔๖. ลป.หลวง กตปุญโญ  ๔๗. ลป.บุญจันทร์ กมโล  ๔๘.ลป.คำตัน ฐิตธัมโม  ๔๙.ลป.ผาง ปริปุญโณ  ๕๐.ลป.เพียร วิริโย  ๕๑.ลป.อ่อนศรี ฐานวโร  ๕๒.ลป.พวง สุขินทริโย  ๕๓.ลป.จันทร์โสม กิตติกาโม  ๕๔. ลป.จันทร์ กุสโล  ๕๕.ลป.คำดี ปัญญาภาโส  ๕๖.ลป.แว่น ธนปาโล  ๕๗.ลป.ปราโมช ปราโมชโช  ๕๘.ลป.อุ่น อุตตโม  ๕๙.ลป.อ่อนสา สุขกาโม  ๖๐.ลป.ลี ฐิตธัมโม  ๖๑.ลพ.ทองอินทร์ กุสลจิตโต  ๖๒.ลป.บัว เตมิโย  ๖๓.ลป คำแสน คุณาลังกาโร  ๖๔.ลป.เจี๊ยะ จุนโท    ๑๗. ข้าวก้นบาตร หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่ขาว หลวงปู่เทสก์ หลวงปู่ศรีจันทร์ หลวงตามหาบัว หลวงปู่เหรียญ หลวงปู่สิม หลวงปู่โต๊ะ หลวงปู่ชอบ หลวงปู่บุดดา หลวงปู่ขาน หลวงปู่เขียน หลวงปู่แหวน หลวงปู่สาม หลวงปู่หลวง หลวงปู่แหวน หลวงปู่หล้า (ภูจอกก้อ) หลวงปู่เจี๊ยะ หลวงปู่สุวัจน์ หลวงพ่อประสิทธิ์    ๑๘. ผงชานหมาก หลวงปู่แหวน หลวงปู่เทสก์ หลวงปู่ฝั้น ท่านพ่อลี หลวงปู่หล้า (ภูจอก้อ) หลวงพ่อพุธ หลวงตามหาบัว หลวงปู่ดุลย์ หลวงปู่สาม   ๑๙. ผงใบลานเก่าจำนวนมาก ๒๐. ขี้ตะไคร่จากสถานที่ต่าง โบสถ์วัดป่าสุทธาวาส /โบสถ์วัดถ้ำขาม /กุฏิหลวงปู่มั่น วัดป่าบ้านหนองผือ / โบสถ์วัดหินหมากเป้ง / กุฏิหลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด / โบสถ์วัดบูรพาราม / กุฏิหลวงปู่หลุยส์ / กุฏิหลวงปู่ชอบ / กุฏิหลวงปู่ขาว    ๒๑.ผงไม้กุฏิ หลวงปู่มั่น วัดป่าบ้านหนองผือ /หลวงปู่เสาร์ วัดดอนธาตุ / หลวงปู่ชอบ วัดป่าโคกมน/หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง /หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล   ๒๒. ไม้ถูฟันหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญมากโร  ๒๓.ผงดอกไม้บูชา หลวงพ่อประสิทธิ์  ๒๔. ดินเบ้าหล่อรูปเหมือนเท่าองค์จริง หลวงปู่จันทร์ กุสโล ๒๕.ทองปิดหลวงปู่แหวน วัดเจดีย์หลวง ๒๖.ผงสมเด็จพระสังฆราชสุก (ไก่เถื่อน)   ๒๗.ไส้เทียนทำน้ำพระพุทธมนต์หลวงปู่เทสก์

ราคา :
 1500
ร้าน :
โทรศัพท์ :
 0816719296, 0832007748
วันที่ :
 13/01/21 08:14:30
 
 
ลป.มั่น ภูริทัตโต วัดป่าดาราภิรมย์ ปี54 พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.