พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

หลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้(สวยแชมป์)​


หลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้(สวยแชมป์)​


หลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้(สวยแชมป์)​


หลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้(สวยแชมป์)​

ใหม่ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 หลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้(สวยแชมป์)​
รายละเอียด :
 เหรียญรุ่นเราสู้ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ พ.ศ. ๒๕๒๐ ความเป็นมาของการสร้างเหรียญ รุ่น “เราสู้” พ.ศ. ๒๕๒๐ เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุด ที่มาของการสร้างเหรียญ “เราสู้” เมื่อต้นเดือนมีนาคม ๒๕๒๐ นี้ พระครูวิบูลย์ศีลวงศ์ (จำนงค์ ธมฺมจารี) พระครูปลัดเมธาวัฒน์ (พระครูวิมลญาณอุดม ชินเทพ ชิืนเทโว) นายบุญมา พึ่งทอง นายสมาคมสัมพันธวงศ์ และนายประภัสสร์ พูนพัฒนปรีชา ได้ขึ้นไปกราบนมัสากรหลวงปู่แหวน สุจิณโณ และพระอาจารย์หนู สุจิตโต เจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ การที่ได้ขึ้นไปกราบหลวงปู่แหวนในคร้งนี้ พระคุณท่านได้ปรารภว่า ทุกวันนี้ มีคนขึ้นมาที่วัดดอยแม่ปั๋งมาก คนที่ขึ้นมามีหลายประเภท บางพวกบางคณะตั้งใจมากราบขอศีลขอพรฟังธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติทางจิต เป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง ครอบครัว บางพวกมาขออนุญาตสร้างเหรียญสร้างรูปปูชนียวัตถุ ไปหาทุนสร้างโบสถ์ กุฏีวิหารศาลาการเปรียญ ศาสนสถานอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของวัดวาอารามที่ขัดสนยากจนอย่างแท้จริงก็มี บางพวกมาขออนุญาตสร้างเหรียญเพื่อนำไปแจกทหารตำราจเป็นที่ระลึกบูชาติดตัวไว้เป็นของขลังและอื่น ๆ อีกมาก ไปแจกจริง ๆ ก็มี ขอไปเพื่อแจกทหารแต่กลับไปจำหน่ายขายแก่ประชาชนทั่วไปก็มี ผู้ที่ขึ้นมาเป็นสุจริตชนมีมาก ทุกจริตชนปนมาก็ไม่น้อย บางคนบางคณะขอสารพัดอย่าง แม้มนุษย์ที่กินข้าวกินน้ำไม่อาจจะอำนายคุณประโยชน์ให้เขาเหล่านั้น สำเร็จประโยชน์ที่หวังได้ก็มี การไปจัดทำเหรียญและวัตถุอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยหลงปู่ ที่อนุญาตก็มีมากราย ที่ไม่อนุญาตฝืนไปจัดสร้างทำก็มี ไม่ขออนุญาตไปจัดทำสร้างขึ้นก่อนแล้วนำมาให้แผ่เมตตา หลวงปู่ไม่แผ่เมตตาอธิฐานจิตให้ก็เอาไปจำหน่ายขายหลอกลวง สารพัดที่จะอ้าง บางรายแอบอ้าง ปลอมแปลง ลักลอบทำ ทำเกินจำนวนที่ขออนุญาต นำไปจำหน่าย ขาย แลกเปลี่ยน ซึ่งเหรียญหรือปูชนียวัตถุต่าง ๆ เหล่านั้นไม่ผ่านการอธิษฐานจิตจากหลวงปู่ บาปอกุศลกรรมจากทุจริตในการนี้ จำทำให้ผู้จัดทำ ผู้ว่าจ้างให้ทำ ผู้นำไปขาย ไปแลกเปลี่ยน รวมทั้งผู้ได้ผลประโยชน์จากากรนี้ จะพบกับเหตุวิบัติ พินาศต่างๆ แม้ผู้รับไปก็เหมือนเอาเศษเหล็ก ทองเหลือง ทองแดง ก้อนหิน ก้อนกรวด ที่ได้เกิดคุณค่าอะไร เพราะเจตนาที่ทำที่สร้างนั้นทุจริตวิบัติผู้นั้นจะพบกับทุกข์เวทนาแสนเข็ญนานาประการจะทำให้บาปนั้นมาแปดเปื้อนหลวงปู่ด้วย ด้วยเหตุนี้ พระอาจารย์หนู สุจิตโต ได้กราบขออนุญาตหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เพื่อจัดสร้างเหรียญสำหรับเป็นที่ระลึกเพื่อแจกโดยเฉพาะ แก่ทหารทุกเหล่าทัพ ตำรวจ พลเรือน และประชาชนที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง โดยหลวงปู่แหวนท่านได้อนุญาตแก่คณะที่ขึ้นไปกราบในมัสการ เป็นการพิเศษที่จะให้ไปจัดทำโดยเร็วเท่ากับจำนวนทหารตำรวจพลเรือนที่รักษาบ้านเมืองตามฐานปฏิบัติการชายแดน นายบุญมา พึ่งทอง ได้นำเรื่องที่หลวงปู่ประสงค์นั้นหารือกับท่านเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ซึ่งวัดนี้หลวงปู่แหวน ได้อนุญาตให้สร้างปูชนียวัตถุต่างๆ แจกบ้างจำหน่ายบ้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อหาทุนบูรณะวัดวาอาราม และในทางส่วนตัวของหลวงปู่แหวนและพระอาจารย์หนู ก็มีความคุ้ยเคยสนิทสนมกับเจ้าอาวาสพระภิกษุบางรูปในวัด สมาชิกของวัดสัมพันธวงศ์เป็นอย่างดี ทางวัดสัมพันธวงศ์ร่วมกับสมาคมสัมพันธวงศ์ จึงจัดสร้างปูชยนียวัตถุเป็นเหรียญรูปเหมือนของหลวงปู่แหวนเพื่อแจกแก่ทหาร ตำรวจ พลเรือน และผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง โดยตกลงกันว่า เหรียญที่จะสร้างรุ่นนี้ สร้างเพื่อแจกอย่างเดียวห้ามผู้ใดนำไปจำหน่าย ขาย ถ้าผิดจากประสงค์นี้ ก็จะพบกับวิบัติต่างๆ ผู้บริจาคทุนร่วมสร้างเหรียญ “เราสู้” วัดสัมพันธวงศ์ และ สมาคมสัดพันธวงศ์ ร่วมบริจาคทุนเพื่อสร้างเหรียญ “เราสู้” เป็นต้นทุนในการสร้าง จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทเศษ) และต่อมามีผู้ร่วมบริจาคสมทบในการสร้างอีก คือ วัดราษฎร์บำรุง เขตหนองแขม กทม. วัดตรีรัตนาราม จังหวัดระยอง, วัดคีรีภาวนาราม จังหวัดระยอง, ธนาคารไทยทนุ จำกัด และคณะศิษย์ผู้ใกล้ชิตคุ้ยเคยร่วมสมทบทุนบริจาคอีกส่วนหนึ่ง จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทเศษ) เป็นทุนทั้งสิ้น ๓๑๐,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์ในการสร้างเหรียญ “เราสู้” ๑.เพื่อแจกแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ พลเรือน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามฐานปฏิบัติการชายแดนทุกแห่ง ๒.เพื่อให้คนในชาติไทย ได้สมัครสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งในเดียวกันมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ที่จะผดุงรักษาชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ยินยงคงไปตลอดกาล ๓.เพื่อเป็นวัตถุที่ระลึกไว้สักการะบูชายึดเหนี่ยวน้ำใจคนในชาติไทย ให้ความเป็นเอกราช รักษาชาติไทยไว้ เป็นพลังสนับสนุนขวัญและกำลังใจแก่เหล่าทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชน ที่อยู่ ณ ชายแดน และผู้อยู่ในบ้านเมืองนี้อบอุ่น เป็นสวัสดิมงคลตลอดไป ๔.เพื่อเป็นเครื่องดลจิตดลใจให้ผู้มีเหรียญนี้ ตื่นอยู่ทุกขณะ และจะสู้กับอริราชศัตรูที่จะมาทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้สมกับคำว่า “เราสู้ สู้ตรงนี้ สู้ที่นี้” ลักษณะรูปแบบเหรียญ “เราสู้” พระครูวิบูลศีลวงศ์ (จำนงค์ ธมฺมจารี) เป็นผู้ออกแบบรูปเหรียญ กำหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ คือ รูปแบบของเหรียญ “เราสู้” จัดสร้างเป็นเหรียญกลม ขนาดเท้ากบเหรียญบาทชนิดใหม่ มีรูปหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ผินหน้าไปด้านซ้าย บอกชื่อวัด จังหวัดที่ห่วงเหรียญด้านหน้าเป็นรูปบัวบานหงาย ๕ กลีบ คว่ำ ๕ กลีบ รองรับตัว เฒาะสมาธิ ด้านหลังเหรียญ ส่วนบนห่วงเป็นพระมงกุฏ หมายถึงองค์พระมหากษัตริย์มหาราชเจ้า ครอบคลุมกองทัพของชาติ มีกองทัพบก เป็นรูปกงจักร กองทัพเรือเป็นรูปสมอ กองทัพอากาศ เป็นรูปปีก ตำรวจ เป็นรูปตราโล่ และตราครุฑ คือ เครื่องหมายพลเรือน ในกลางเหรียญมีเลข ๒๕๒๐ และเขต ๙ มีรัศมีฉายแสงไปถึงกองทัพต่าง ๆ โดยรอบ หมายถึงเหรียญนี้สร้างในรัชกาลที่ ๙ พระบุญญาธิการแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แผ่ไปถึงกองทัพต่าง ๆ มีรูปหัวใจเกี่ยวพันกันไปโดยรอบ หมายถึงกองทัพทหาร ตำรวจ พลเรือน มีใจสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อจะเป็นเกราะพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านวงนอกขอบเหรียญ จารึกพระพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ ว่า พุทโธ อรหํ ธมโม อรหํ ด้านล่างจารึกว่า “เราสู้ สู้ตรงนี้ สู้ที่นี้” หมายถึงให้ทุกคนที่ได้รับเหรียญนี้ไปแล้ว พร้อมที่จะต่อสู้กับภัยของชาติไทย ที่มุ่งจะมาทำลายสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อคณะผู้ดำเนินการเห็บชอบในรูปเหรียญนี้แล้ว ได้มอบให้ช่างโรงงานพุทธนิมิตมงคล เป็นผู้แกะแบบตามตัวอย่างที่ผู้ออกแบบ เป็นผู้กำหนด สถานที่พิมพ์ปั๊มเหรียญนี้ ได้จัดพิมพ์ปั๊มเหรียญที่โรงงานพุทธนิมิตมงคล โดยมอบให้พระครูวิบูลย์ศีลวงศ์ (พระพรหมเมธี จำนงค์ ธมฺมจารี) พระครูปลัดเมธาวัฒน์ (พระครูวิมลญาณอุดม ชินเทพ ชิืนเทโว) นายปภัสสร์ พูนพัฒนปรีชา เป็นผู้ควบคุมการจัดสร้าง พิธีแผ่เมตตาจิตและอธิฐานภาวนา คณะผู้จัดสร้าง พร้อมด้วยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ และคณะนายทหารได้นำเหรียญ “เราสู้” ขึ้นไปถวายหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เพื่ขอเมตตาประกอบพิธีแผ่พลังจิตอธิษฐานภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่วิหารวัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบให้อาจารย์เปล่ง ชื่นกลิ่นธูป เป็นเจ้าพิธี เมื่อได้เวลา ๒๐.๐๐ น. หลวงปู่แหวน สุจิณโณได้มายังวิหาร พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เป็นประธานจุดเทียนชัย เสร็จแล้วพระสงฆ์ ๒๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๒๑.๔๐ น. เจ้าหน้าที่พิธีสงฆ์ได้อาราธนาพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ขึ้นนั่งบนธรรมมาสน์เพื่อประกอบพิธีแผ่พลังจิตอธิฐานภาวนา เป็นเวลา ๑๒ นาที่ ในขณะนั้นพระสงฆ์ที้งปวงที่เจริญพระพุทธมนต์ได้นั่งสมาธภาวนาส่งกระแสจิตอธิฐานใจร่วมในการประกอบพิธีครั้งน้ด้วย เสร็จแล้วได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่เหรียญ “เราสู้” วัตถุมงคล สิ่งสักการะต่าง ๆ จนเสร็จพิธี การมอบเหรียญเพื่อแจกเป็นที่ระลึก ๑. สร้างขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๒๒,๕๒๐ เหรียญ ๒. สร้างขึ้นเพื่อมอบให้ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ เพื่อจัดส่งไปแจกแก่ทหาร ตำรวจและพลเรือน ที่ปฏิบัติราชากรตามฐานปฏิบัติการทุกแห่ง จำนวน ๖๐,๐๐๐ เหรียญ ๓. สร้างขึ้นเพื่อมอบให้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์) สำหรับแจกจ่ายแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ชระเทศชาติตามที่เห็นสมควร จำนวย ๓๐,๐๐๐ เหรียญ ๔. สร้างข้นเพื่อมอบให้ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุดจำนวน ๕,๐๐๐ เหรียญ ๕. สร้างขึ้นเพื่อมอบให้กองอำนวยการกลางสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (กรป.กลาง) สำหรับมอบแก่เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดต่าง ๆจำนวย ๕,๐๐๐ เหรียญ ๖. สร้างขึ้นเพื่อมอบให้กระทรวงมหาดไทย (นายสมัคร สุนทรเวช) จำนวย ๒๐,๐๐๐ เหรียญ ๗. สร้างขึ้นเพื่อถวายวัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับแจกแก่ผู้ทำประโยชน์จำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ ๘. สร้างขึ้นเพื่อถวายวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สำหรับแจกแก่ผู้คุณประโยชน์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ เหรียญส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๓๗,๔๘๐ เหรียญ ผู้จัดสร้างจะพิจารณามอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นเฉพาะรายไป โดยทั้งนี้จะยึดมั่นในคำสั่งของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ที่ไม่ให้มีการวางจำหน่ายขายใดๆ ทั้งสิ้น. คณะผู้จัดสร้างเหรียญ “เราสู้” ๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๐
ราคา :
 3,000
โทรศัพท์ :
 095-0585-789, 095-0585-789
วันที่ :
 6/11/20 19:39:04
 
 
หลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้(สวยแชมป์)​ พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.