พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

พระปิดตาเงินล้าน สังข์แสนล้าน


พระปิดตาเงินล้าน สังข์แสนล้าน


พระปิดตาเงินล้าน สังข์แสนล้าน


พระปิดตาเงินล้าน สังข์แสนล้าน

โชว์ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 พระปิดตาเงินล้าน สังข์แสนล้าน
รายละเอียด :
 

พระปิดตาเงินล้าน หลวงปู่สังข์ หรือ “พระภควัมปติ” ลักษณะขัดสมาธิเพชร ทรงจีวรลายดอกพิกุลตามอย่างศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถือคติการสร้างพระปิดตามหาลาภตามอริยประเพณี “พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่ทิม อิสฺสริโก) วัดละหารไร่ จ.ระยอง” และยึดรูปแบบพระปิดตา ปี พ.ศ. 2516 รุ่นแรกของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง พระกรรมฐานรูปสำคัญของล้านนา จัดเป็นพุทธศิลป์ที่ลงตัวงดงามแห่งยุคปัจจุบัน สร้างขึ้นในโอกาสอันเป็นมงคลที่ “พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ) เจริญอายุวัฒนมงคล 90 ปี 70 พรรษา ในปี พ.ศ. 2563 ปฐมฤกษ์พิธีอธิษฐานจิตวาระที่ 1 พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ) ได้ทำพิธีอธิษฐานจิตมวลสารเกษรดอกไม้มงคล สำหรับนำไปบดผสมเป็นองค์พระ ณ โรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อปัดเป่าอุปัทวะโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง หลังจากได้ปั้มพระปิดตาแล้วเสร็จ ได้ทำพิธีอธิษฐานจิตเป็นปฐมวาระในฤกษ์วันอธิบดี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ กุฏิ 88 ปีหลวงปู่สังข์ วัดป่าอาจารย์ตื้อ ทุติยพิธีอธิษฐานจิตวาระที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ พระวิหารหลวง วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง มีพระภาวนาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต 15 รูป ดังนี้ 1. พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ) วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง 2. พระครูวิบูลธรรมกิจ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร) วัดป่าปางกื้ดกิตติธรรม อ.แม่แตง 3. พระครูสังวรญาณโสภณ (หลวงปู่เจริญ ญาณวุฑฺโฒ) วัดถ้ำปากเปียง อ.เชียงดาว 4. พระเทพมงคลโมลี (หลวงปู่บุญส่ง สุขปฺปตฺโต) วัดล้านนาญาณสังวราราม อ.จอมทอง 5. พระครูจันทสีลคุณ (หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทสีโล) วัดป่ากิ่วดู่ อ.ฝาง 6. พระครูธรรมวิวัฒนคุณ (หลวงพ่อเจริญ จตฺตสลฺโล) วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง 7. พระครูจิตตภัทราภรณ์ (หลวงพ่อบุญฤทธิ์ จิตฺตสุโภ) วัดโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง 8. พระครูสุเมธปัญญาคุณ (หลวงพ่อสุเมธ สุเมโธ) วัดสันติวนาราม อ.ฝาง 9. พระครูธรรมวารีนุรักษ์ (หลวงพ่อคำหล้า วรสุวณฺโณ) วัดป่าน้ำริน อ.แม่ริม 10. พระครูปัญญาวรคุณ (หลวงพ่อทองแดง วรปญฺโญ) วัดดอยพระเจ้าหลวง อ.แม่แตง 11. พระครูสิริบุญญวัฒน์ (หลวงพ่อเสวก สุกฺกสิริ) วัดเจติยบรรพต อ.พร้าว 12. พระราชวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อฤทธิรงค์ ญาณวโร) วัดป่าดาราภิรมย์ แม่ริม 13. พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อศรีนวล วิมโล) วัดสันติธรรม เมืองเชียงใหม่ 14. พระกิตติวิมล (พระอาจารย์อัมพร กตปุญฺโญ) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เมืองเชียงใหม่ 15. พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (พระอาจารย์วิเชียร สมตฺถิโก) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยพระเถราจารย์ในล้านนา เจริญพระพุทธมนต์ตั้งลำเต็มฉบับแบบล้านนา (สูตรมนต์ตั๋น) ในพิธีเจริญอายุวัฒนมงคล 59 ปี พระราชวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะ จ.เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง #ขอบพระคุณข้อมูลเชียงใหม่นิวส์ #ขอบพระคุณเสธกบ

องค์นี้เนื้อเกสรแช่น้ำมันครับ

ราคา :
 xxx
ร้าน :
โทรศัพท์ :
 0954488590, 0844494628
วันที่ :
 17/10/20 09:30:04
 
 
พระปิดตาเงินล้าน สังข์แสนล้าน พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.