พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

เหรียญครูบาผาผ่า รุ่นแรก หลังพานพระธาตุ ปี2517


เหรียญครูบาผาผ่า รุ่นแรก หลังพานพระธาตุ ปี2517


เหรียญครูบาผาผ่า รุ่นแรก หลังพานพระธาตุ ปี2517

ขายแล้ว กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 เหรียญครูบาผาผ่า รุ่นแรก หลังพานพระธาตุ ปี2517
รายละเอียด :
 

เหรียญครูบาผาผ่า รุ่นแรก หลังพานพระธาตุ เนื้อทองแดง ปี2517 ตอกโค๊ต วัดกิตติวงค์ อ.แม่สะเรียง

จ.แม่ฮ่องสอน(๖. เหรียญรูปไข่ด้านหลังรูปพระธาตุ เนื้อทองแดง จำนวน ๕,๐๐๐ เหรียญ)

เหรียญนี้เป็น ๑ ใน ๕,๐๐๐ เหรียญ...หายากจริงๆครับ..สภาพเหรียญเดิมๆ...จัดว่าสวยครับ

โค๊ตตอก..คม-ชัด-ลึก.   *****รับประกันแท้ (หายาก) *****


"ครูบาผาผ่า"....ตนบุญแห่งอำเภอแม่สะเรียง ผู้มีสมาธิจิตแก่กล้าแต่เยาวัย

สามารถหยั่งรู้จิตใจของคนอื่นและเหตุการณ์ล่วงหน้าได้

ผู้ถือมังสะวิรัติเคร่งครัดในพระกัมมัฎฐาน เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม

เป็นพระภิกษุรูปเดียวที่ครูบาเจ้าศรีวิไชย ยกย่องประกาศเกียรติคุณว่า มีบุญญาธิการบารมีแก่กล้า แต่ไม่ชอบแสดงตนและยอมรับว่าเป็น “ ตุ๊น้อง ”

วัตถุมงคลของท่านครูบาฯ เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ ให้ผลทางเมตตามหานิยม แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุเภทภัยอันตรายต่างๆ นานา

ในบรรดาพระอาจารย์ผู้เรืองเวทย์ เปี่ยมไปด้วยเมตตาบารมี 
มีศีลาจารวัตรยึดมั่น ในสัมมาปฏิบัติ ถือมังสาวิรัติเคร่งครัดในพระกัมมัฏฐาน มีสมาธิแก่กล้า มีเจโตปริญาณสามารถหยั่งรู้จิตใจของคนอื่น และเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ ในถิ่นแคว้นลานนาไทย หรือภาคเหนือก่อนโน่น เห็นมีแต่ครูบาผาผ่า หรือ พระครูปัญญาวรวัตร สำนักวัดผาผ่า อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ครูบาเจ้าศรีวิไชย ได้ยกย่องประกาศเกียรติคุณ 

ทั้งนี้จากการกล่าวขานของชาวพุทธ ทั้งชาวเรา ชาวเขา ในสมัยที่ครูบาเจ้าศรีวิไชยยังมีชีวิตอยู่ ชาวเรา – ชาวเขา แม่สะเรียงจำนวนมากได้หลั่งไหลกันไปทำบุญขอศีลขอพรกับท่านครูบาเจ้าศรีวิไชย ที่เชียงใหม่ และช่วยทำงาน เช่น สร้างทางขึ้นดอยสุเทพเป็นต้น และการคมนาคมในสมัยนั้นแสนทุระกันดาร ไม่มีถนนให้รถราวิ่งสะดวกอย่างปัจจุบันนี้ จากอำเภอแม่สะเรียงไปเชียงใหม่ ต้องเดินเท้า ใช้เวลาเดิน ๕ - ๗ วัน เดินขึ้นเขาลงห้วย ได้รับความลำบากยากเข็ญเป็นที่สุด 

ครูบาเจ้าศรีวิไชยได้เห็นความลำบากของพี่น้องชาวพุทธ อำเภอแม่สะเรียง ที่ต้องเดินทางไกลมาด้วยความลำบากเช่นนั้น จึงได้บอกว่า ต่อไปไม่จำเป็นจะต้องมาทำบุญขอศีลขอพรกับอาตมาถึงที่นี่ก็ได้ มีอะไรก็ให้ไปหา “ ตุ๊น้อง ”ที่ วัดดอยล้อม ที่เมืองยวม โน่นก็ได้ เพราะท่านก็มีบุญบารมีแก่กล้าทุกอย่างเหมือนกัน เพียงแม่ตุ๊น้องไม่ชอบแสดงตนเท่านั้น คำว่า “ ตุ๊น้อง ” หมายถึง ท่านครูบาผาผ่าฯนั่นเอง 

นับแต่นั้นมา บรรดาชาวพุทธ ทั้งชาวเรา – ชาวเขา อำเภอแม่สะเรียง ต่างพากันไปทำบุญให้ทานขอศีลขอพรกับท่านครูบาผาผ่ามากขึ้น

สมัยเมื่อ ๒๐ ปีก่อนโน้น การคมนาคมจากอำเภอแม่สะเรียงไปยังหมู่บ้านผาผ่า แสนทุระกันการ ไม่มีทางรถยนต์ไปถึงเหมือนปัจจุบันนี้ เราจะต้องเดินทางไปอีกด้วยเท้าเปล่าประมาณ ๑๕ กิโลเมตรเศษ แต่ประชาชนทั้งใกล้และไกล ทั้งชาวเรา – ชาวเขา ต่างก็มีอุตสาหะเดินทางไปทำบุญ ขอศีลพรจากท่านครูบาฯโดยมิได้ขาด มีบางคนบางพวกก็ไปขอยารักษาโรค ขอน้ำมนต์ ขอวัตถุอันเป็นมงคลเพื่อความสุขความสวัสดีแก่ตนและครอบครัว

ท่านครูบาฯได้รักษาศีล วินัย อย่างเคร่งครัดมิได้ด่างพร้อย มีอยู่บ่อยครั้งท่านครูบาฯได้หลบความวุ่นวายในวัดที่มีคนไปกวนใจ หนีขึ้นเขาเข้าป่าจำศีลภาวนาปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ไม่ฉันอาหารเป็นเวลา ๓ - ๗ วัน จนเป็นที่ร่ำรือกันว่า ท่านครูบาฯได้สำเร็จญานสมาบัติมีเมตตาเปี่ยมล้น ท่านจึงเปรียบเสมือนสังฆราชสุข วัดพลับ หรือหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน แห่งโพทะเล

ท่านครูบาฯก็ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบล และเป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตตำบลแม่คะตวนมาเป็นเวลาอันยาวนานและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูชั้นสัญญาบัตรที่ “ พระครูปัญญาวรวัตร ”
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๑ และท่านได้ถึงแก่มรณะภาพเมื่อวัน ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๐๔ รวมอายุได้ ๗๒ ปี

แม้ว่าท่านครูบาฯจะได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้วก็ตาม แต่คุณความดีและบารมีอภินิหารยังปรากฏเป็นที่อัศจรรย์ยิ่ง จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศ มีสาธุชนเป็นจำนวนมาก เมื่อทราบประวัติเกียรติคุณแล้ว ต่างก็แสวงหาวัตถุอันเป็นมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับท่านครูบาฯ

ในขณะที่ท่านครูบาฯยังมีชีวิตอยู่ ไม่เคยมีการสร้างพระผง หรือเหรียญของท่านเลย นอกจากผ้ายันต์ที่มีคนขอท่านก็ทำให้เป็นรายบุคคลไป 

หลังจากท่านถึงแก่มรณภาพแล้วจึงมีคณะศิษย์ได้จัดสร้างรูปเหมือน พระผง และเหรียญของท่านออกเผยแพร่ เพื่อเป็นอนุสรณ์น้อมรำลึกถึงคุณความ
ดีและประกาศเกียรติคุณของท่านดังนี้

ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๐๗ คณะศิษย์และกรรมการวัดผาผ่าได้รวบรวมเอาอัฐิขี้เถ้าของท่านมาผสมกับว่าน เกษรดอกไม้นาๆ ชนิด ผงคำภีร์ใบลานสร้างเป็นพระผงรุ่นแรกมีจำนวน ๙,๐๐๐ องค์

ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๑๓ วัดกิตติวงค์สร้างพระผงครูบารุ่นสอง เพื่อแจกจ่ายในงานเทศกาลต่างๆ จำนวน 2,513 องค์

ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๑๗ สร้างรูปเหมือนปั้นด้วยปูน และเหรียญโดยมีนายทุนจัดทำในนามของวัดกิตติวงศ์ นับเป็นเหรียญรุ่นแรกมีจำนวนดังนี้

๑. รูปเหมือนครูบาทำด้วยปูน ขนาด 5 นิ้ว จำนวน ๔๕๐ องค์

๒. เหรียญพิมพ์กลม เนื้อเงินบริสุทธิ์ จำนวน ๘๘๕ เหรียญ

๓. เหรียญพิมพ์กลม เนื้อทองคำบริสุทธิ์ จำนวน ๑๙ เหรียญ

๔. เหรียญพิมพ์รูปไข่ ด้านหลังแผงยันต์ เนื้อทองแดง จำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ

๕. เหรียญรูปไข่ด้านหลังแผงยันต์ เนื้อนวโลหะ จำนวน ๘๘๕ เหรียญ

๖. เหรียญรูปไข่ด้านหลังรูปพระธาตุ เนื้อทองแดง จำนวน ๕,๐๐๐ เหรียญ

๗. เหรียญรูปไข่ด้านหลังรูปพระธาตุ เนื้อทองคำ จำนวน ๒ เหรียญ

๘. เหรียญรูปไข่ด้านหลังรูปพระธาตุ เนื้อชินลองพิมพ์ จำนวน ๕๔ เหรียญ

๙. เหรียญรูปไข่ด้านหลังรูปพระธาตุ เนื้อเงิน จำนวน ๒๒๗ เหรียญ

๑๐. เหรียญรูปไข่ด้านหลังรูปพระธาตุ เนื้อนวโลหะ จำนวน ๙ เหรียญ

๑๑. เหรียญรูปไข่ด้านหลังแผงยันต์ เนื้อทองแดง เพื่อแจกในงานเทศกาลทอดกฐินผ้าป่า จำนวน ๒๕๑๗ เหรียญ

ราคา :
 5,500
ร้าน :
โทรศัพท์ :
 0894315655, 0894315655
วันที่ :
 15/10/20 08:39:18
 
 
เหรียญครูบาผาผ่า รุ่นแรก หลังพานพระธาตุ ปี2517 พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.