พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

ท้าวเวสสุวรรณ วัดไตรมัคคาราม เนื้อชนวนพิเศษ ปี62


ท้าวเวสสุวรรณ วัดไตรมัคคาราม เนื้อชนวนพิเศษ ปี62


ท้าวเวสสุวรรณ วัดไตรมัคคาราม เนื้อชนวนพิเศษ ปี62


ท้าวเวสสุวรรณ วัดไตรมัคคาราม เนื้อชนวนพิเศษ ปี62

ใหม่ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 ท้าวเวสสุวรรณ วัดไตรมัคคาราม เนื้อชนวนพิเศษ ปี62
รายละเอียด :
 

##  ท้าวเวสสุวรรณ เทพประทานทรัพย์ วัดไตรมัคคาราม เนื้อชนวนพิเศษ ปี 2562 จ.เชียงราย ## ในเมตตาหลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺทจาโร ( จัดสร้าง 300 เหรียญ / ตอก 2 โค้ด, หมายเลข 25 )

 

*วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง : เพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดไตรมัคคาราม อ.พาน จ.เชียงราย ปี 2562 

..ท่านพระครูปลัดสุวรรณวัฒน์. (ครูบาแวว) เจ้าอาวาสวัดไตรมัคคาราม มีปรารภกับทีมงานผู้จัดสร้างว่า "วัดเราเสนาสนะต่างๆ เสียหายจากแผ่นดินไหว อะไรๆ ก็ต้องสร้างและช่อมแซม" เงินที่ใช้การสร้างก็ยังขาดอีกมากมาย ทางทีมงานพุทธศิลป์ล้านนาจึงได้ขออาสาช่วยงาน จึงได้มีการประชุมตกลงกันว่าจะสร้างท้าวเวสฯ ถวายท่านเพื่อมอบแก่นักศีลนักบุญที่ร่วมบริจาคช่วยกันสร้างวัด

 

อัตลักษณ์พุทธศิลป์ : เหรียญท้าวเวสสุวรรณได้รับเมตตาจาก " หลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺทจาโร วัดจุฬามณี " อุปถัมภ์จัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกของเมืองเชียงราย " หลวงพ่ออิฏฐ์ " เมตตาตั้งชื่อในรุ่นนี้ คือ "เทพประทานทรัพย์" ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 และเมตตาในการวางอักขระเลขยันต์ และพระคาถาทั้งหมดของรุ่นนี้

..ด้านการออกแบบ " อาจารย์สกุล การักษ์ ณ เวียงกาหลง " ได้รังสรรค์ ออกแบบเขียนแบบ ออกมา 2 แบบ คือแบบลอยองค์ และแบบเหรียญ (ใช้เหรียญ 25 ศตวรรษเป็นต้นแบบ) จากนั้นจึงได้นำแบบให้ " ท่านพ่ออิฏฐ์​ วัดจุฬามณี " เมตตาแก้ไขปรับปรุงแบบ ถึง 5 ครั้ง​ เพื่อความถูกต้องตามแบบฉบับองค์ท้าวเวสสุวัณฯ ให้สวยทั้งพุทธศิลป์ และพุทธคุณเต็มเปลี่ยมอัตลักษณ์พุทธศิลป์ล้านนา ให้เป็นผลงานชิ้นเอกองค์ท้าวเวสสุวรรณ ฝากไว้คู่แผ่นดินไทย 

..ทีมงานพุทธศิลป์ล้านนา ได้มอบให้ พุทธศิลป์สยามดำเนินการขึ้นบล๊อก โดยมี " ช่างหวาน " รับผิดชอบด้านงานลายเส้น และ งานแกะบล๊อกรับผิดชอบ โดย " นายช่างรี " ทางคณะผู้สร้างเลือกที่จะให้ช่างรี เป็นผู้แกะบล๊อก โดยต้องรอคิว 3-4 เดือน  แต่ได้ช่างแกะบล๊อกอันดับต้นๆของประเทศไทยมาเป็นผู้สร้างสรรค์ชิ้นงาน

 

๙ เกจิอาจารย์ และมวลสารในการจัดสร้าง : ในเดือนตุลาคม 2561 แล้วเริ่มเก็บชนวนมวลสาร ตลอดถึงขอเมตตาจากพระเกจิอาจารย์ ตั้งแต่นั้นมาเรื่อยๆ

..๙ พระเกจิคณาจารย์ เมตตาจารแผ่นชนวนมวลสาร

1.พระครูศุภมงคล หลวงปู่หุน อายุ 100 ปี วัดบางผึ้ง จ.ฉะเชิงเทรา

2.พระครูมงคลสุทธิคุณ หลวงปู่ฟู่​ วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา

3.พระครูอุปถัมภ์ศาสคุน (ครูบาเจ้าผดุง นันทโก) วัดป่าแพ่ง จ.เชียงใหม่

4.พระครูนิวัฐมณีวงศ์​ (หลวงพ่อสะอาด อาวุธทสีโล) วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์

5.ครูบาอินสม สุทธจิตโต​ วัดปางน้ำฮ้าย จ.เชียงราย

6.พระครูมงคลจันทโชติ (หลวงปู่ครูบาจันทร์) วัดน้ำแป้งวนาราม จ.พะเยา

7.พระราชวิสุทธิญาณ (ธ) (หลวงพ่อฤทธิรงค์ ญาณวโร) วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่

8.ครูบากฤษดา สุเมโท วัดสันพระเจ้าแดง จ.ลำพูน

9.พระครูปลัดสุวรรณวัฒน์ (ครูบาแวว) เจ้าอาวาสวัดไตรมัคคาราม จ.เชียงราย

 

..รุ่นนี้ยังเข้าพิธีปลุกเสกถึง 2 วาระด้วยกัน โดยมีรายนามมหาเถราจารย์ นั่งปรกอธิฐานจิต  ท้าวเวสสุณโณจตุมหาราชิกา รุ่นเทพประทานทรัพย์ ดังนี้..

..พิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษก รัตนมงคล วัดจุฬามณี ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

..วาระที่ ๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๙ ค่ำ เดือน ๘ ปีกุน) เวลา ๑๖.๔๙ น.

๑.พระพรหมเวที (หลวงพ่อสุเทพ) วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม (จุดเทียนชัย)

๒.พระธรรมพุทธิมงคล (หลวงพ่อสะอิ้ง) วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี

๓.พระเทพศาสนาภิบาล (หลวงพ่อแย้ม) วัดไร่ขิง นครปฐม (ดับเทียนชัย)

๔.พระสมุทรวชิรโสภณ (หลวงพ่อโสภณ) วัดเพชรสมุทร สมุทรสงคราม

๕.พระนันทวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ นนทบุรี

๖.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์) วัดประดู่ สมุทรสงคราม

๗.พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (หลวงพ่อสะอาด) วัดเขาแก้ว นครสวรรค์

๘.พระครูศรีธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อสุรนารถ) วัดแจ้งเจริญ ราชบุรี

๙.หลวงพ่อสิริ สิริวฒฺโน วัดตาล นนทบุรี

๑๐.พระครูปฐมวราจารย์ (หลวงพ่ออวยพร) วัดดอนยายหอม นครปฐม

๑๑.พระครูมนูญศีลสังวร (หลวงพ่อแถม) วัดช้างแทงกระจาด เพชรบุรี

๑๒.พระครูภาวนาอินทวงศ์ (หลวงพ่อเฉลียว) วันหนองบัวหิ่ง ราชบุรี

๑๓.พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์) วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม

๑๔.พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (หลวงพ่อสมบูรณ์) วัดหงส์รัตนาราม

๑๕.พระครุยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) วัดสว่างอารมณ์ นครปฐม

๑๖.พระครูสุมนธรรมสถิต (หลวงพ่อโสธร) วัดเขากะโหลก ประจวบคีรีขันธ์

๑๗.พระปลัดจักรพบ กนฺตสีโล (หลวงพ่อเทพ) วัดละมุด สมุทรสงคราม

๑๘.พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโธ (หลวงพ่อนวณ) วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม

๑๙. พระครูวิสุทธ์สมุทรคุณ หรือหลวง พ่ออนันต์ วิสุทโธ" วัดบางพลีน้อย

 

..วาระที่ ๒ พระมหาเถราจารย์ นั่งปรกในพิธีมหาสมโภช ท้าวเวสสุวัณโณ รุ่น เทพประทานทรัพย์ ณ วัดไตรมัคคาราม อ.พาน  จ.เชียงราย  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑.ครูบาอินสม สุทธจิตโต วัดปางน้ำฮ้าย (ศรีดอนมูล) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

๒. พระเทพณาณเวที. (หลวงพ่อศรีมูล มูลสิริ) วัดศรีอโมงค์คำ อ.เมือง จ.พะเยา

๓.พระครูบาอินผาย ตนฺติปาโล วัดคงคาราม (ทุ่งฟ้าผ่า) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

๔.พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิน จนฺทสาโร) วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย

๕.พระครูอมรสังวรกิจ (พระอาจารย์วิรุจ) วัดสันมะเหม้า อ.พาน จ.เชียงราย  

๖.พระครูนิมิตรสุวรรณากร วัดไตรมัคคาราม อ.พาน. จ.เชียงราย

๗.พระครูบาทรัพยสุทธิ์ จิตฺตทนฺโต สวนธรรมบุฐเบิกฟ้า อ.เทิง จ.เชียงราย

 

ชนวนมวลสารที่นำมาหลอมในรุ่นเทพประทานทรัพย์ อาทิเช่น

1.เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่น2 ไข่ปลาเล็ก วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ปี 02

2.เหรียญศิริมงคล ระฆังเสาร์5 ปี16 หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ลำปาง

3.เหียญที่ระลึกครบรอบ 89 ปี หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน ปี17 จ.ลำปาง

4.เหรียญที่ระลึกครบรอบ 90 ปี ครูบาอินโต คณํธวฺโส (หน้าใหญ่) ปี18 จ.พะเยา

5.เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ

6.เหรียญครูบาบุญทัน อุตตโม วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ ปี20

7.เหรียญพระร่วงรางปืนวัดพระสิงห์ ปี12 จ.เชียงใหม่

8.พระกริ่งวัดบวร  

9.เหรียญกองพัน3 โคราช หลวงพ่อเกษม ปี18

10.เหรียญหลวงปู่ผาง จิตฺตดฺตฺโต  

11.เหรียญนางกวักเนื้อเงิน ปี 36 หลวงพ่อเกษม เขมโก

12. เหรียญพระพุทธนวราชบพิตร เนื้อเงิน 60 ปีครองราช ร.9

13.เหรียญพัดจีน ปี 45 วัดจุฬามณี ท่านพ่ออิฏฐ์ ภฺททรฺจาโร

14.เหรียญกันชง รุ่น4 เนื้อเงิน วัดจุฬามณี ท่านพ่ออิฏฐ์ ภฺททรจาโร

15.เหรียญหลวงพ่อหวัน วัดคลองคูณ จ.พิจิตร ปี 57

16.เหรียญรวยมหามงคล หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก อยุทธยา

17.เหรียญพ่อขุนเม็งราย ปี 55

18.เหรียญพระเจ้าหนัก วัดพระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา

19.เหรียญสร้างบารมี หลวงพ่อบุญมา สุภทฺโท วัดสามัคคีธรรม จ.ลำปาง

20.หล่อลอยองค์หลวงพ่อเงิน รุ่นปืนแตก จ.พิจิตร

21.ชนวนหล่อท้าวเวสสุวรรณ ปี 61 วัดจุฬามณี

22.แผ่นทองปิดหลวงพ่อโสธร แปดริ้ว

23.เหรียญโชคดีครูบาจันทร์ โชติโก วัดน้ำแป้ง อ.ปง จ.พะเยา

24.หล่อลอยองค์ท้าวเวสสุวรรณฯ วัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

25. และเหรียญคณาจารย์ ชนวน ต่างๆ ทั่วสยามกว่า 100 รายการ  ฯลฯ

 

จำนวนในการจัดสร้าง :  ในประเภทเนื้อชนวน ซึ่งคือเนื้อที่ได้จากการนำมวลสารมงคลทั่วประเทศ รวมถึง แผ่นจารอักขระจากเกจิอาจารย์ ทั้ง 9 นำมาผสมผสานจนเป้นที่มาของเนื้อชนวนนี้ เนื้อชนวนประกอบด้วยกัน 3 รูปแบบคือ

- เนื้อชนวนพิเศษ (ตอก2โค้ด)   จำนวนจัดสร้าง  300 เหรียญ

- เนื้อมหาชนวน                       จำนวนจัดสร้าง  499 เหรียญ

- เนื้อมหาชนวนหลังเรียบ          จำนวนจัดสร้าง  199 เหรียญ

 

*ที่มา G-pra.com กระดานข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพประทานทรัพย์

 

## เนื้อชนวนที่หาได้ยากและนิยมที่สุด คือ เนื้อชนวนพิเศษ ซึ่งมีเอกลักษณ์จุดที่สังเกตแยกแยะได้จากเนื้อชนวนอื่นๆคือ การตอกโค้ดพิเศษที่ด้านหลัง จำนวน 2 โค้ดด้วยกัน (ไม่รวมหมายเลขประจำองค์พระ)

ราคา :
 1,550
โทรศัพท์ :
 032261032, 0659924292
วันที่ :
 22/05/20 14:15:42
 
 
ท้าวเวสสุวรรณ วัดไตรมัคคาราม เนื้อชนวนพิเศษ ปี62 พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.