พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

สิงห์เจ้าพ่อดำแห่งวัดบุพพารามรุ่นแรกปี18


สิงห์เจ้าพ่อดำแห่งวัดบุพพารามรุ่นแรกปี18


สิงห์เจ้าพ่อดำแห่งวัดบุพพารามรุ่นแรกปี18


สิงห์เจ้าพ่อดำแห่งวัดบุพพารามรุ่นแรกปี18

รายการเด่น โชว์ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 สิงห์เจ้าพ่อดำแห่งวัดบุพพารามรุ่นแรกปี18
รายละเอียด :
 

“สิงห์เจ้าพ่อดำแห่งวัดบุพพาราม”
นามสิโห โอมพระยาราชสีห์ ผู้มีอิทธิฤทธิ์จงมสถิตในกายา ข้าจะยาตราปกเสนติ เอหิ ตมัถปกาเสนโตสัตถาอะหะ สีหะนาธัง วาจังสิทธิ ประสิธิเม สีหะทะนะกะ
คาถาปลุกสิงห์ โดย ชยสิริ ภิกขุ( พระอาจารย์ศรีอ่อง วัดบรรพตสถิต )
.
๑. สิ หะ ธะ นะ กะ (หัวใจสิงห์)
.
๒. ตะมะถัง ปะาสิงห์โต ตัวกูคือราชสีห์โหสัตถาอาหะ ฯ 
(อุปเท่ห์ สำหรับใช้ในเวลามีเหตุการณ์ต่างๆ เช่นเข้าหาเจ้านาย พระราชาฯ ครูบาอาจารย์ ผู้หลักผู้ใหญ่ หรือเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องขึ้นโรงศาล, และการค้าขาย หรือจะมีธุระอะไร กับใครๆ ที่ไหน ให้ภาวนาบริกรรม แล้วกลืนน้ำลาย ๓ ครั้ง หรือไม่ก็ภาวนาด้วยจิตตั้งมั่น เอามือแตะหน้าผากกระแอม ๓ ครั้ง แล้วเข้าหาในธุระนั้นๆ)
๓. เมื่อจะพูดจาปราศรัยกับใคร ให้บริกรรมอีกบทหนึ่ง
“กาละกาเก สุขะเล ชาตัง สุตะวาฯ" ให้ว่า ๓ หน กลืนน้ำลาย ๓ ครั้ง หรือกระแอม ๓ ครั้ง เป็นมหาเสน่ห์ วาจาสักสิทธิ์ สำฤทธิผล ตามความประสงค์
พระคาถานี้ สำหรับใช้กับสิงห์เจ้าพ่อดำ หลวงพ่อคำแสน อินทจักโก วัดสวนดอก ครูบาคำเเสน วัดป่าดอนมูล
พิธีแรก วัดที่ 8 ธันวาคม 2818 พระอาจารย์ศรีอ่อง บวงสรางอัญเชิญเจ้าพ่อดำร่วมพิธีปลุกเสก พิธีปลุกเสกในโบสถ์มหาอุดร้อยปี ของวัดบุพพารามโดยสองแสน 1สิงห์ ครูบาคำแสนวัดสวนดอก ครูบาคำแสนวัดป่าดอนมูลและ ครูบาสิงห์วิชัย วัดฟ้าฮ้าม และฆาราวาสจอมขมังเวส
พิธี 2 วันที่ 13 พค 2519 (วันวิสาขบูชา) พิธีปลุกเสกพระบุพพาภิมงคล ภปร ในวิหารหลวง วัดบุพพาราม โดยพระครูมงคลศีลวงศ์ (ตำแหน่งในขณะนั้น ปัจจุบันท่านคือ เจ้าอาวาส วัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่ และ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่) ในปี 2519 ทางวัดมีความต้องการจัดหาทุนในการจัดสร้างหอมณเฑียรธรรม ของวัดบุพพารามโดยในวันทำพิธีมหาพุทธาภิเศก ทางวัดได้กราบบังคมทูลเชิญองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเททองหล่อ พระประธานประจำหอมณเฑียรธรรม วัดบุพพาราม โดยได้รับการประทานชื่อพระพุทธบุพพาภิมงคล โดย พระองค์ท่านได้พระราชทานพระนามของพระพุทธรูปว่า " พระพุทธบุพพาภิมงคล
รายชื่อพระคณาจารย์ที่มาร่วมพิธีพระราชพิธีมหาพุทธาภิเษก ๔๙ องค์
.
๑ . ) สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธฯ(สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18)
๒ . ) สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ (สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19)
๓ . ) สมเด็จพระธีรญาณ วัดจักรวรรดิ์ฯ
๔ . ) พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดสุทัศน์ฯ
๕ . ) พระวิสุทธาธิบดี วัดไตรมิตร
๖ . ) พระธรรมวโรดม วัดประทุมคงคา
๗ . ) พระพุทธวงศ์มุนี วัดเบญจมบพิตร
๘ . ) พระธรรมโมลี วัดพระธาตุหริภุญชัย
๙ . ) พระเทพวิสุทธิโสภณ วัดเชียงราย
๑๐. ) พระเทพวิสุทธิ์ วัดเจดีหลวง
๑๒. )*ครูบาคำแสน อินฺทจกฺโก* วัดสวนดอก(บุปผาราม)
๑๓. )*ครูบาคำแสนเล็ก คุณาลงฺกาโล* วัดบ๊าดอนมูล
๑๓. ) ครูบาอินทจักร วัดน้ำบ่อหลวง
๑๔. ) ครูบาพรหมจักรสังวร วัดพระพุทธบาทตากผ้า
๑๕. ) หลวงพ่อสิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาบ่อง
๑๖. ) พรอาจารย์หนู วัดแม่ปั่ง
๑๗. ) ครูบาอินถา วัดเชียงมั่น
๑๘. ) ครูบาจันทร์แก้ว วัดดอกเอื้อง
๑๙. ) พระครูสิงหวิชัย วัดฟ้าฮ่าม
๒๐. ) ครูบาบุญมี(พระครูธรรมธร) วัดท่าส๋อย
๒๑. ) ครูบาคำบัน(พระครูมงคลคุณาทร) วัดหม้อคำดวง
๒๒. ) ครูบาปั๋น วัดกู่คำ
๒๓. ) ครูบาแก้ว วัดวิเวกวนาราม
๒๔. ) ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง
๒๕. ) ครูบาจินา วัดท่าข้าม
๒๖. ) ครูบาคำตันดินจืน วัดดอนจืน
๒๗. ) พระอาจารย์ทองบัว วัดโรงธรรม
๒๘. ) ครูบาดวงดี สุภัทโท วัดทุ่งจำปี
๒๙. ) พระประสาท สุตาคม วัดจามเทวี
๓๐. ) พระราชสุมนต์มุนี วัดราชบพิธ
๓๑. ) ครูบาจุ่ม โพธิโต วัดวังมุย
๓๒. ) พระญาณวีราคม วัดดอนเจดีย์
๓๓. ) ครูบาเมือง วัดท่าแหน
๓๔. ) ครูบาคำแสน วัดท่าแหน
๓๕. ) พระอินทวิชยาจารย์ วัดคะตึก
๓๖. ) ครูบาอินโต วัดบุญยืน
๓๗. )*หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี*
๓๘ . ) ครูบาหล้า วัดดอยคู่ค้าง
๓๙. ) พระราชรัตนมุนี วัดพระบาทมิ่งเมือง
๔๐. ) พระชยานันทมุนี วัดพญาภู
๔๑. ) พระญาณมงคล วัดมหาวัน
๔๒. ) หลวงพ่อแพ วัดพิกุทอง
๔๓. ) หลวงพ่อนอ วัดกลาง
๔๔. ) หลวงพ่อสำเนียง วัดเวฬุวัน
๔๕. ) หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
๔๖. ) หลวงพ่อถีร วัดป่าเรไลย์
๔๗. )*พระอาจารย์ มหาวีระ *(หลวงพ่อฤษีลิงดำ) วัดท่าซุง
๔๘. )*พระอาจารย์ผั้นอาจาโร* วัดป่าอุดมพร
๔๙. ) พระอาจารย์สำราญ วัดเขาตะเครา

ฯลฯ

ราคา :
 อนุรักษ์
โทรศัพท์ :
 0835158490, 0835158490
วันที่ :
 26/03/20 11:01:12
 
 
สิงห์เจ้าพ่อดำแห่งวัดบุพพารามรุ่นแรกปี18 พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.