พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

พระชัยวัฒน์ผมหวี วัดป่าดาราภิรมย์


พระชัยวัฒน์ผมหวี วัดป่าดาราภิรมย์


พระชัยวัฒน์ผมหวี วัดป่าดาราภิรมย์


พระชัยวัฒน์ผมหวี วัดป่าดาราภิรมย์

โชว์ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 พระชัยวัฒน์ผมหวี วัดป่าดาราภิรมย์
รายละเอียด :
 
พระชัยผมหวี งานสมโภชการบูรณะเจดีย์ วัดป่าดาราภิรมย์ ปี ๒๕๕๖
 
มวลสารที่ใช้หล่อพระชัยผมหวี ประกอบด้วย
 
๑.ชนวนพระกริ่งสายฟ้า หลวงปู่โต๊ะ ๒.ชนวนพระกริ่ง ๑๕๐ ปีท่านเจ้าคุณอุบาลี
๓.ชนวนพระพุทธกรรมฐาน ซึ่งแท่งชนวนนี้ หลอมจากวัตถุมงคลกว่า ๑๐๐ รายการ อาทิ
๑.เหรียญ ๑๐๐ ปีพระอาจารย์มั่น ( บล็อกงามเอก ) วัดเจดีย์หลวง
๒.เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดเจดีย์หลวง ปี ๒๕๑๗
๓.เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าแม่กอย ปี ๒๕๑๗
๔.เหรียญพระอาจารย์มั่นหลัง หลวงปู่แหวน วัดอรัญวิเวก
๕.เหรียญพระอาจารย์มั่นรุ่น ๖๐๐ ปีวัดเจดีย์หลวง ปี ๒๕๓๘
๖.เหรียญพระอาจารย์มั่นวัดป่าอาจารย์มั่น ปี ๒๕๔๔
๗.เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าดาราภิรมย์ ปี ๒๕๔๖
๘.เหรียญพระอาจารย์มั่นหลังหลวงปู่สิม
๙.เหรียญงามเอกพระอาจารย์ฝั้น
๑๐.เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ชอบ ปี ๒๕๑๔
๑๑.เหรียญหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต รุ่นแรก ปี ๒๕๑๒
๑๒.เหรียญวงศ์เข็มมาหลวงปู่สิม
๑๓.เหรียญหลวงปู่แหวนหลัง ภปร. ปี ๒๕๒๑
๑๔.เหรียญหลวงปู่แหวน ปี ๒๕๑๗ เขาค้อ
๑๕.เหรียญใบโพธิ์ วัดอโศการาม ปี ๒๕๐๘ หลวงปู่ตื้อ อธิฐานจิต
๑๖.เหรียญหลวงปู่จันทร์ กุสโล ทุกรุ่น
๑๗.เหรียญหลวงปู่สิมรุ่นสุดท้าย ปี ๒๕๓๕
๑๘.เหรียญหลวงปู่แหวน ฉลองอุโบสถวัดเจดีย์หลวง ปี ๒๕๒๒
๑๙.เหรียญหลวงปู่กว่า สุมโน รุ่นน้ำตกกระอาง
๒๐.เหรียญหลวงปู่มหาปราโมช ปราโมชโช รุ่น ๑,๒
๒๑.เหรียญหลวงปู่สาม อกิญจโน
๒๒.เหรียญหลวงปู่ดุลย์ อตุโล รุ่น ๙๖ ปี
๒๓.เหรียญหลวงปู่คำพอง ติสโส รุ่นแรก
๒๔.เหรียญพระพุทธชินราชหลวงปู่จาม
๒๕.เหรียญหล่อหลวงตามหาบัว
๒๖.เหรียญแผ่นดินไหวหลวงปู่แว่น ปี ๒๕๓๘
๒๗.เหรียญหลวงปู่หลวง กตปุญโญ รุ่นแรก
๒๘.เหรียญพัดยศรุ่นสาม หลวงปู่เทสก์
๒๙.เหรียญหล่อหลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร
๓๐.เหรียญหลวงปู่ผัน ปาเรสโก
๓๑.เหรียญหลวงปู่มั่นหลังหลวงปู่ปิ่น ชาลิโต ปี ๒๕๑๘
๓๒.เหรียญรุ่นแรกวัดหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโก ปี ๒๕๑๘
๓๓.เหรียญหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป ปี ๒๕๕๓
๓๔.เหรียญหลวงปู่ขาว รุ่น บช.ภ.๒
๓๕.เหรียญใบโพธิ์วัดอโศการาม รุ่นฉลองธุตังคเจดีย์ ปี ๒๕๒๘
๓๖.เหรียญพระธาตุศรีสองรัก ปี ๒๕๒๔
๓๗.เหรียญพระธาตุพนม ปี ๒๕๑๘
๓๘.เหรียญฆ้องใหญ่หลวงปู่มั่น ปี ๒๕๑๒
๓๙.เหรียญฆ้องเล็กหลวงปู่มั่น ปี ๒๕๑๔
๔๐.เหรียญหลวงปู่มั่น วัดศรีเมือง ปี ๒๕๑๖
๔๑.เหรียญพระเทพบัณฑิต ( รักษ์ เรวโต ) ปี ๒๕๑๖
๔๒.เหรียญหลวงปู่แหวน วัดสัมพันธวงศ์
๔๓.เหรียญหลวงปู่ลือ วัดป่านาทาม
๔๔.เหรียญหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ หลายรุ่น
๔๕.เหรียญหลวงปู่สิม รุ่นสอง ปี ๒๕๑๕
๔๖.เหรียญหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ รุ่นแรก ปี ๒๕๑๗
๔๗.เหรียญหลวงปู่มั่น รุ่นฉลองพิพิธภัณฑ์ ๔๘.เหรียญนั่งพานหลวงปู่เคน เขมาสโย ปี ๒๕๕๔
๔๙.เหรียญพุทธนิมิตหลวงพ่อพุธ ปี ๒๕๒๔ 
๕๐.รูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อประสิทธิ์ ออกวัดศรีมุงเมือง
๕๑.เหรียญหลวงปู่ฝั้น อาจารโร รุ่น ๑๔
๕๒.เหรียญต่ออายุหลวงพ่อประสิทธิ์
๕๓.เหรียญพระพุทธชินราชวัดบวร ปี ๒๕๓๖
๕๔.เหรียญพระสิวลีนั่งพานหลวงปู่เนย สมจิตโต วัดป่าหนองขมิ้น
๕๕.เหรียญหลวงปู่แฟบ สุภัทโท ปี ๒๕๕๒
๕๖.เหรียญหลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล ปี ๒๕๕๓
๕๗.รูปหหล่อหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง
๕๘.เหรียญรุ่นสุดท้ายหลวงปู่ทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี
๕๙.เหรียญหลวงปู่เพียร วิริโย รุ่นเสริมบารมี
๖๐.เหรียญพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป รุ่น ๒
๖๑.เหรียญหลวงปู่บุญจันทร์ จันทวโร ปี ๒๕๓๕
๖๒.เหรียญหลวงปู่ขาว ธนาคารกรุงเทพ อุดร สร้าง
๖๓.เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่จันทร์โสม
๖๔.รูปหล่อหลวงปู่เคน เขมาสโย หลวงพ่อจันทร์เรียนเมตตาอธิฐานด้วย
๖๕.พระสีวลีลอยองค์วัดศรีมุงเมือง
๖๖.เหรียญพระเจ้าเพชรพันล้านวัดศรีมุงเมือง
๖๗.ตะกรุดหลวงพ่อประสิทธิ์
๖๘.รูปหล่อหลวงตามหาบัว ปี ๒๕๕๓
๖๙.เหรียญสมเด็จพระสังฆราช ๖๐๐ ปี วัดเจดีย์หลวง
๗๐.เหรียญหลวงมั่น สุจริตกุโล พิธี ๗๐๐ ปี เชียงใหม่
๗๑.เหรียญหลวงปู่บุญทัน กตปุญโญ
๗๒.เหรียญวิสุทธิธรรม หลวงปู่ลี กุสลธโร
๗๓.เหรียญหลวงปู่แตงอ่อน กัลญาธัมโม วัดป่าโชคไพศาล
๗๔.เหรียญพระราชเพลิงศพหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
๗๕.พระแก้วหลวงพ่อคูณ สุเมโธ
๗๖.เหรียญหลวงพ่อพระใส
๗๗.เหรียญพระเจ้าองค์ตื้อ ปี ๒๕๑๙
๗๘.เหรียญพระพุทธสิริเฉลิมราช ปี ๒๕๕๓
๗๙.เหรียญสังฆาฎิเจ้าคุณนร
๘๐.เหรียญนเรศวรเมืองงาย ปี ๒๕๑๒
๘๑.พระกริ่งอนาลโย
๘๒.เหรียญครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ปี ๒๕๓๖
๘๓.เหรียญพระพุทธเมตตา หลวงพ่อเมือง พลวัฑโท
๘๔.เหรียญสันติเจดีย์ หลวงปู่สิม
๘๕.เหรียญหลวงพ่อผาเงา ปี ๒๕๒๔
๘๖.เหรียญพระอาจารย์เปลี่ยน รุ่นปลอดภัย
๘๗.พระร่วงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ปี ๒๕๑๕ 
๘๘.เหรียญครูบาศรีวิชัย ปี ๒๕๑๕
๘๙.เหรียญครูบาดวงดี ปี ๒๕๓๖
๙๐.พระกริ่งแผ่นดินไหวหลวงปู่แว่น ปี ๒๕๓๘
๙๑.พระกริ่ง ๑๕๐ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 
๙๒.พระกริ่งสุจริตกุโล
๙๓.เหรียญพระครูญาณภิรัต วัดป่าเจริญธรรม รุ่นพิเศษ
๙๔.เหรียญหลวงปู่แหวน วัดป่าเจริญธรรม
๙๕.เหรียญฟ้าลั่นห้าพระอาจารย์ วัดสุปัฏ ปี ๒๕๑๖
๙๖.เหรียญหลวงปู่คำแสน คุณาลังกาโร รุ่นหมดห่วง
๙๗.เหรียญหลวงปู่คำปัน ภัทโท รุ่นแรก
๙๘.เหรียญหลวงปู่ตื้อ รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง
๙๙.เหรียญหลวงปู่มั่น ออกถ้ำสาลิกา ปี ๒๕๑๙
๑๐๐.เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดป่าดาราภิรมย์ ปี ๓๘,๓๙,๔๕
๑๐๑. พระกริ่งพญาเม็งราย พิธี ๗๐๐ ปี เชียงใหม่
๑๐๒.ชนวนหลวงพ่อเงิน
๑๐๓.แผ่นจารหลวงพ่อพุธ
๑๐๔.เหรียญพระอาจารย์มั่น หลังหลวงปู่จูม
๑๐๕.พระกริ่งประชานิยม
๑๐๖.เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส ปี ๒๕๒๒
๑๐๗.เหรียญพระอาจารย์มั่น ๒๕ ปีมรณภาพ ปี ๒๕๑๗
๑๐๘.ตะปูสังฆวานร พระอุโบสถหลังเก่าวัดเจดีย์หลวง
๑๐๙.เหรียญหลวงปู่สิงห์ ออกวัดป่าวิเวกธรรม
๑๑๐.เหรียญพระอาจารย์เสาร์-มั่น-สิงห์ ปี ๒๕๑๕
๑๑๑.ระฆังสัมฤทธิ์เก่า
๑๑๒.ยอดฉัตรพระวิหารเก่าวัดศรีมุงเมือง
๑๑๓.เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ หลวงพ่อบัวเกตุอธิฐาน ปี ๒๕๓๙
๑๑๔.เหรียญทำน้ำมนต์หลวงปู่ศรี มหาวีโร 
๑๑๕.เหรียญพระอาจารย์วัน รุ่นสำนักงานทรัพย์สิน
๑๑๖.เหรียญพระอาจารย์จวน งามเอก ปี ๒๕๑๕
๑๑๗.เหรียญหลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร
๑๑๘.เหรียญหลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต ไฟฟ้าเข้าวัด
๑๑๙.เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อประสิทธิ์
๑๒๐.เหรียญพระจารย์มั่นพิธีกริ่งภูริทัตโต
 
๔.ชนวนพระกริ่งวัดสุทัศน์
๕.แผ่นยันต์ ๑๐๘ นะ ๑๔ ใช้วิธีจารแบบโบราณ
๖.เหรียญปักกลดหลวงพ่อประสิทธิ์ ที่สำรุดเสียหาย และหลวงพ่ออธิฐานแล้ว ซึ่งหลวงพ่อได้เมตตาอนุญาตให้หลอมทำชนวน
๗.แผ่นจังโก๋หุ้มพระธาตุเจดีย์หลวง
๘.ห่วงเหรียญจำนวนมาก ได้รับจาก พี่ ๆน้องๆ ช่างเลี่ยมพระตลาดทิพเนตร
๙.เหรียญปาดตาลหลวงพ่อมุ้ย วัดดอนไร่
๑๐.เหรียญหล่อสิทธัตโถ ปี ๒๕๑๐
๑๑.แผ่นจาร
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
หลวงปู่สังข์ วัดป่าอาจารย์ตื้อ
พ่อท่านพรหม วัดพลานุภาพ
หลวงปู่คูณ วัดป่าภูทอง
หลวงพ่อหวัน วัดคลองคูณ และวัตถุมงคลอีกจำนวนมาก
 
ก้นอุด อังคารธาตุ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ครูบาพรหมมา ชานหมากหลวงพ่อประสิทธิ์ ขี้โยหลวงพ่อประสิทธิ์ มวลสารอุดล็อกเก็ต ๑๔๐ ปี พระอาจารย์มั่น มวลสารที่กดพระหลวงปู่ทวด เกศาครูบาอาจารย์ สร้าง ๓๐๐ องค์
 
ครูบาอาจารย์ที่เมตตาอธิฐานจิต:
 
หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ
หลวงพ่อบัวเกตุ ปทุมสิโร
หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
หลวงพ่อประสิทธ์ ปุญญมากโร
หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล
ครูบาออ ปัณฑิต๊ะ
ครูบาตั้น วัดย่าพาย
หลวงพ่อทองแดง วรปัญโญ
ราคา :
 โทรถาม
โทรศัพท์ :
 0840432079, 088-2533786
วันที่ :
 8/12/19 14:03:14
 
 
พระชัยวัฒน์ผมหวี วัดป่าดาราภิรมย์ พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.