พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

วัวธนู (พญาโคอุสุภราช) เนื้อผงยา2


วัวธนู (พญาโคอุสุภราช) เนื้อผงยา2


วัวธนู (พญาโคอุสุภราช) เนื้อผงยา2


วัวธนู (พญาโคอุสุภราช) เนื้อผงยา2

โทรถาม กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 วัวธนู (พญาโคอุสุภราช) เนื้อผงยา2
รายละเอียด :
 

วัวธนู (พญาโคอุสุภราช)

สร้างโดยพระอาจารย์อภิวัฒน์ วัดทุ่งโป่ง เมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ชิ้นนี้เป็นเนื้อผงยา ใช้เวลารวบรวมผงยาเป็นเวลา12ปี

ลงชาดแท้ อุดตะกรุดและทองฟ้าผ่า 

ออกงานไหว้ครูปี2562ที่ผ่านมา จำนวนการสร้างประมาณ270ตัว

ขนาดวัวกว้าง2.5cm. เลี่ยมเงินสวยงามพร้อมใช้ครับ

------------------------------------------------------------------------------

วิธีใช้วัวธนู (พญาโคอุสุภราช)

ให้นำใส่พานขนาดเล็กบูชาไว้กับบ้านเรือน เลี้ยงหญ้าแพรก อ้อยดิบ กับน้ำ ๑ แก้ว ให้เปลี่ยนทุก ๗ วัน กล่าวคาถานี้ว่า

“โอมโกโณ มหาโกโณ โอมสิโล มหาสิโถ โอมสวาหะ (เถ๊ก)” ๓รอบ ถ้าไม่ปล่อยวัวไม่ต้องว่า เถ๊ก  เริ่มนำเข้าบ้านให้บอกกล่าวผีบ้านผีเรือนก่อน แล้วจึงบอกกล่าววัวว่า คนในบ้านมีใครบ้าง ชื่ออะไร ถ้าในกรณีเลี้ยงผีไว้ ให้บอกด้วยว่าผีชื่อนั้นๆด้วย หรือพกพาไว้ติดตัวให้พกไว้ใกล้ๆตัวเช่น แขวนกับเอวหรือแขวนไว้ที่คอเวลามีเหตุร้าย วัวนี้จะดิ้นสั่นให้พอสังเกตให้ว่าคาถาดังกล่าวแล้วตบที่วัว 3รอบแล้วจงระวังตัวไว้ อันตรายนั้นจะไม่ถึงตัวเรา หรือนำติดไว้บ้านเรือนยวดยานพาหนะของเรา ป้องกันคุณผีคุณคน คุณไสย์ทั้งหลาย ผีปีศาจตายโหงภูติพรายอสุรกาย สัมภเวสี จะไม่มาเบียดเบียนเราแล เวลาใดที่มีเคราะห์ถูกตู้ลองของร้าย ถูกอุบาทว์อันตรายภัยพิบัติมาบังเกิดกับเรา ไม่สบายตัวไม่สบายใจ ชะตาขาดดวงตก ฝันร้ายนิมิตไม่ประเสริฐ ผีอำผีหลอก ขวัญอ่อนมักสะดุ้งตกใจกลัวให้นำวัวธนูนี้แช่น้ำส้มป่อยอาบ เวลาอาบให้อาบกลางแจ้ง เวลาอาบให้อธิษฐานดื่ม๑อึก จะอยู่ดีมีสุขดังเดิมแล จะปลูกพืชสวนไร่นาทั้งหลายให้นำวัวธนูนี้แช่น้ำประพรมให้ทั่วสวนนาไร่นั้น พืชทั้งหลายจะงอกงามดีแล มีเรื่องราวขึ้นโรงขึ้นศาล(หากเราไม่ผิด) ให้เขียนชื่อคู่ความใส่ใบพุทรา(ใบมะตัน)แล้วเอาวัวนี้เหยียบไว้ ความนั้นจะพลันหาย จักกระทำให้เป็นเมตตามหานิยม เอาวัวนี้แช่ในสีผึ้งทาปาก ไปพูดกับเจ้านายท้าวขุนท่านรักเรามาก จักค้าขายเอาวัวนี้แช่น้ำพรมของขายขายดี พญาอุสุภราชนี้ปรากฏที่ใด ที่นั้นจักสวัสดีวุฒิเจริญเป็นอันมาก ใช้ได้พันช่องตามแต่ปัญญาจักใช้ ควรค่าพันคำแล  ฯ

รายนามพระเกจิคณาจารย์เมตตาอธิษฐานจิต

๑.สมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้า (เขมจารี) วัดเชียงยืน นครเชียงตุง พม่า

๒.ครูบาอูวิชัยยะ วัดกองมูคำ เชียงตุง             

๓.หลวงพ่ออนันต์  วิสุทฺโธ วัดบางพลีน้อย สมุทรปราการ

๔.หลวงพ่อสะอาด  อาวุธสีโล วัดเขาแก้ว นครสวรรค์

๕.หลวงพ่อสายทอง  กิตติปาโล วัดท่าไม้แดง ตาก

๖.ครูบาอิ่นแก้ว  กาวิโร วัดดอยทีมู ตาก

๗.ครูบาประหยัด อคฺคเตโช วัดแม่พริกบน ลำปาง

๘.ครูบาบุญยัง สุมโน วัดทุ่งห้า ลำปาง

๙.ครูบาดวงจันทร์ กัลยาโณ วัดศรีชุม ลำพูน

๑๐.ครูบากฤษดา สุเมโธ วัดสันพระเจ้าแดง  ลำพูน

๑๑.ครูบาอูปแก้ว ฐิตสาโร วัดป่าลาน  ลำพูน

๑๒.ครูบาอินถา ปญฺญาวชิโร วัดศรีลังกาต้นโชค เชียงใหม่

๑๓.ครูบาบุญปั๋น ปภากโร วัดป่าแดด เชียงใหม่

๑๔.ครูบาจง   อุปลวณฺโณ วัดศรีสว่างวัวลาย เชียงใหม่

๑๕.ครูบาคำฝั้น อินทวัณโณ วัดกอโชค เชียงใหม่

๑๖.ครูบาบุญปั๋น ปภากโร วัดป่าแดด เชียงใหม่

๑๗.ครูบาดวงจันทร์ เขมรโต วัดศาลา เชียงใหม่

๑๘.ครูบาประเสริฐ ปวโร วัดหนองปลามัน เชียงใหม่

๑๙.ครูบาอินสม สุทธจิตฺโต วัดปางน้ำฮ้าย เชียงราย

๒๐.พระอาจารย์เดช ฐิตธมฺโม วัดป่าบง เชียงราย

๒๑.หลวงพ่อขันติ ขนฺติธโร วัดสิริพัฒนาราม เชียงราย

๒๒.ครูบาธรรมจีนะ สุจิณฺโณ วัดศรีจอมเรือง พะเยา

๒๓.ครูบาจันทร์ โชติโก วัดน้ำแป้ง พะเยา

๒๔.หลวงพ่อประเสริฐ ปุญฺญกาโม วัดพระพุทธบาท แม่ฮ่องสอน

-พิธีมหาเถราภิเษก เหรียญ"เจริญสุข" ณ พระอุโบสถวัดวุฑฒิราษฎร์(บ้านฟ่อน) หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก  19 มีนาคม 2561

-พิธีมหามังคลาภิเษก พระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ. มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 25 มีนาคม 2561 

-พิธีมหาพุทธาภิเษก เหรียญพระเจ้าตนหลวง ณ พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ(พระเจ้าตนหลวง) อ.เมือง จ.พะเยา 26 มีนาคม 2561

-พิธีประจุฤทธิ์พญาโคอุสุภราช(วัวธนู) วันพญาวัน ที่ ๑๖ เมษายน 2561 ณ วัดทุ่งโป่ง ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

-พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธสุวิชาประดิษฐ์ วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดทุ่งโป่งเมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอน

- พิธีมังคลาเทวาภิเษกพระไพรศรพณ์อัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ วัดสักกวัน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

- พิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อสุวรรณนาวาสะเปาคำ วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 ณ วัดเชียงยืน(สันโค้งหลวง) ต.รอบเวียง อ.เมือง  จ.เชียงราย

- พิธีมังคลาภิเษก รูปหล่อเหมือนครูบาวัดไม้ฮุง ในงานไหว้ครูประจำปี 2562 ณ วัดทุ่งโป่งเมืองปาย 13 มิถุนายน 2562

สร้างโดยพระอภิวัฒน์ อินทวณฺโณ วัดทุ่งโป่ง ต.ทุ่งยาว อ. ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ราคา :
 โทรถาม
โทรศัพท์ :
 0871120506, 0871120506
วันที่ :
 8/09/19 22:16:38
 
 
วัวธนู (พญาโคอุสุภราช) เนื้อผงยา2 พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.