พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

ลูกอมกลับดวงหนุนดวงครูบาศูนย์วัดนาคนิมิต


ลูกอมกลับดวงหนุนดวงครูบาศูนย์วัดนาคนิมิต


ลูกอมกลับดวงหนุนดวงครูบาศูนย์วัดนาคนิมิต


ลูกอมกลับดวงหนุนดวงครูบาศูนย์วัดนาคนิมิต

ขายแล้ว กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 ลูกอมกลับดวงหนุนดวงครูบาศูนย์วัดนาคนิมิต
รายละเอียด :
 

ลูกอมกลับดวงหนุนดวง ครูบาศูนย์ วัดนาคนิมิตร อ.หางดง ท่านสร้างไว้ประมาณ 100 ลูก มวลสารที่นำมาสร้างท่านว่าทำตามตำราโบราณที่ท่านได้ร่ำเรียนศึกษามาจากครูบาอาจารย์ของท่าน ทั้งครูบาชุ่ม วัดวังมุย และครูบาทืม วัดจามเทวี สร้างขนาดไม่ใหญ่มากนัก มี 2 แบบ คือลูกอมเนื้อว่าน สร้างไม่เกิน 100 ลูก และเนื้อผงว่านลงยันต์ "นะ" ด้วยหมึกแดง ผิวปัดด้วยผงทองคำ มีประมาณ 10 ลูก มีขนาดใหญ่กว่าแบบธรรมดาเล็กน้อย ข้อมูลทั้งหมดจากหลานแท้ๆของท่าน

#ประวิติท่านพระครูปัญญาวัฒนคุณ (ครูบาศูนย์ ปญฺญาวฑฺฒโน) 
ท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๔ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ ปี มะเส็ง ที่บ้านทุ่งป่าแก หมู่ที่ ๑ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน บุตรของพ่อผัด แม่แก้ว ภูมิวรรณา มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๕ คน คือ ๑.พระครูปัญญาวัฒนคุณ (ศูนย์ ปัญญาวัฒโน) ๒.นายศรีวรรณ ภูมิวรรณา ๓.นายไกรสอน ภูมิวรรณา ๔.นางจันทร์หอม พีรภิพัฒน์ ๕.นางบัวเขียว แสงวรรณ
#บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ ๑๔ ปี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ณ วัดศรีปิงชัย(ทุ่งป่าแก) ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พระอุปัชฌาย์ คือ พระครูอิ่นคำ วิสารโท(ครูบาอิ่นคำ) วัดบุปผาราม(สบปะ) และได้รับฉายา “ศิริวิชฺชโย” จากครูบาชุ่ม โพธิโก วัดชัยมงคล(วังมุย) ส.ณ ศูนย์ ศิริวิชฺชโย ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาภาษาเมือง(ล้านนา) กับ ครูบาอิ่นคำ จนสำเร็จถึงขั้นสูงสุด
#อุปสมบถเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๕ ณ วัดสันริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พระอุปัชฌาย์ คือ เจ้าคุณพระราชสุตาจารย์(พระประศาสน์สุคาคม ครูบาสิงฆะ สุรจินดา) วัดจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พระกรรมวาจารย์ คือ เจ้าอธิการดวงดี รตนญาโน พระอนุสาวนาจารย์ คือ พระครูสุเมธวรวัฒน์ (พระอินถา สุเมธี) วัดป่ายาง
#มรณะภาพ 
พระครูปัญญาวัฒนคุณ (ครูบาศูนย์ ปญฺญาวฑฺฒโน) มรณะภาพด้วยโรคเบาหวาน ด้วยอาการสงบ (เหมือนกำลังหลับปกติ) เมื่อเวลาประมาณ ๔ นาฬิกา ของเช้าวันจันทร์ ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา 04.09 น. สิริอายุได้ ๗๓ ปี ๕๒ พรรษา ณ กุฏิไม้โบราณ วัดนาคนิมิตร ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
#ครูบาศูนย์ ปญฺญาวฑฺฒโน ท่านเรียนวิชาอาคมต่างๆ จากพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงสายครูบาเจ้าศรีวิชัย และพระสุปะฏิปันโน ผู้มีวิชาหลายท่าน จนสำเร็จดังนี้ 
๑. วิชาภาษาพื้นเมืองล้านนา,วิชาเทศมหาชาติ มหาราชนครกันฑ์,คาถาน้ำบ่อซึมทราย,ตะกรุดหนังควายตายพรายพอกครั่ง,คาถาสุชาดาหลงห้อง จาก #พระครูอิ่นคำ วิสารโท(ครูบาอิ่นคำ) วัดบุปผาราม(สบปะ) ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
๒. วิชาพุทธวิถีการปกครองสงฆ์,การปกครองวัด,พระธรรมวินัย,วิชาเทศมหาชาติ จาก #เจ้าคุณพระราชสุตาจารย์(พระประศาสน์สุคาคม ครูบาสิงฆะ สุรจินดา) วัดจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
๓. วิชาการปั้นพระดิน พระรอด พระคง พระผงครูบาศรีวิชัยหลังย่น ใต้ฐานเจาะรูบรรจุเกศาครูบาเจ้าศรีวิชัยไว้ภายใน จาก #พระอธิการบุญทืม พรหมเสโน (ครูบาทืม พรหมเสโน) วัดจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดย พระครูปัญญาวัฒนคุณ ได้รับการถ่ายถอดจนสำเร็จ เป็นผู้มีฝีมือดีเยี่ยม จนเป็นที่ชื่นชมของครูบาบุญทืม พรหมเสโน ท่านจึงได้เมตตามอบ ส่วนของอัฐิหน้าผาก และเกศา ของ ครูบาเจ้าศรีวิไชย นักบุญแห่งล้านนาไทย ซึ่ง พระครูบาบุญทืม พรหมเสโน เป็นผู้เก็บรักษาไว้เป็นส่วนตัว ให้แด่ พระครูปัญญาวัฒนคุณ ให้เก็บรักษาไว้ให้ดีเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘ ดังมีจดหมายบันทึกไว้เป้นภาษาล้านนาความว่า "ครูบาทืม พรหมเสโน ผู้ปฎิบัติครูบาเจ้าศรีวัชัย ปางเมื่อสร้างพระวิหารวัดจามเทวี ผู้เก็บเส้นเกษาครูบาศรีวิชัยไว้ ขณะที่ครูบาขูดหัว ต่านเป๋นผู้เก็บเส้นเกษาไว้ ต่อมาได้เอาเส้นเกษามาผจุเป๋นพระเกษาครูบาหลังย่น ตี่วัดจามเทวีตั้งแต่นั่นมา ต่านได้มอบกระดูกหน้าผากครูบาเจ้าศรีวิชัย ฮื้อกับตุ๊ลุงไว้ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ วันนั่นแล"
๔. วิชาพระคาถาเมตตามหานิยม ใช้สะกดจิตใจคนคิดร้ายให้กลายเป็นดี ศัตรูกลายเป็นมิตร ,วิชาทำตระกรุดกาสะท้อน ใช้เพื่อป้องกันสิ่งร้ายหรือคุณไสยต่างๆ ไม่ให้มาถึงเรา และให้ย้อนกลับไปยังผู้ที่คิดร้ายกับเรา ,วิชาตะกรุดเสื้อ (เสื้อยันต์) ประกอบไปด้วยชุดเล็กมี ๑๒ ดอก ชุดกลางมี ๒๔ ดอก ชุดใหญ่ ๓๖ ดอก ใช้ได้สารพัด เช่น แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันอันตรายต่างๆ กันภูตผีปีศาจ ,วิชาเขียนผ้ายันต์เมตตามหานิยมต่างๆ จาก #ครูบาชุ่ม โพธิโก วัดชัยมงคล(วังมุย) ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยเฉพาะเมื่อครั้งหนึ่งครูบาชุ่ม โพธิโก ได้เดินมาหาพระครูปัญญาวัฒนคุณ ที่วัดศรีปิงชัย(ทุ่งป่าแก) แล้วบอกท่านพระครูปัญญาวัฒนคุณว่า “ตอนนี้มีคณะผ้าป่าจากทหารกองพลเสือดำ สงครามเวียดนาม มาขอข้าเจ้าฮื้อแป๋งผ้ายันต์ไปแจก ข้าเจ้าจะมาขอท่านพระครูฮื้อจ้วยเขียนลอกออกแบบผ้ายันต์สีแดง เป็นฮูปท้าวเวสสุวรรณ ถือตะละปัดเก้าแชก แต่ละแชกจะมีชื่อพระที่จะระลึกถึง ก่อนตี่ว่าคาถา รวมเก้าองค์ ข้าเจ้าได้เอาตัวอย่างผ้ายันต์ สีแดง ตี่ยาว ๒เมตร ซึ่งข้าเจ้าได้มาจากเจ้าน้อยตั๋น (น้องชายเจ้าดารารัศมี) บ้านป่าเดื่อ (เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั่น) เปิ้ลเอามาถวายไว้ฮื้อ ขอพระครูท่านจ้วยย่อเหลือสัก๘คูณ๑๒ นิ้ว ฮื้อข้าเจ้ากำเตอะ” พระครูปัญญาวัฒนคุณท่านเป็นพระที่มีฝีมือทางการวาดเขียนจนเป็นที่ยอมรับในท้องถิ่นทั้งใกล้และไกลอยู่แล้ว จึงน้อมรับอาสาเขียนผ้ายันต์นี้ให้ ท่านครูบาชุ่ม โพธิโก และได้อนุญาตให้ท่านพระครูปัญญาวัฒนคุณดำเนินการพิมพ์ ไว้จำนวนประมาณ ๓๐๐ผืน ปลุกเสกโดย ครูบาชุ่ม โพธิโก เพื่อนำไปแจกแด่คณะผ้าป่าฯ
เมื่อครั้งที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้มาเป็นประธานในการบูรณะ กู่กุด(วัดจามเทวี) ในปี พ.ศ.๒๔๗๙ โดยมี เจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ และข้าราชการประชาชนเป็นผู้นิมนต์ ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ให้สานุศิษย์แผ้วถางเถาวัลย์ปรับสถานที่แล้วได้ก่อสร้างพระวิหารขึ้นมาก่อน พระเณรต้องปั้นอิฐและเผาเอง(เตาเผาอยู่บริเวณที่ทำการขุมชุนหน้าวัด) เมื่อพระวิหารเสร็จจึงได้สร้างกำแพงรอบวัด แล้ว จึงได้ทำบุญฉลองสมโภช “ปอยหลวง” ๑๕ วัน ๑๕ คืน แล้วได้ตั้งชื่อ “วัดจามเทวี” เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ ซึ่งในขณะนั่น พระราชสุตาจารย์(สิงฆะ สุรจินดา) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจามเทวี และ ครูบาบุญทืม พรหมเสโณ ซึ่งในขณะนั่นเป็นพระลูกวัด และเป็นลูกศิษย์ที่คอยดูแลปรนนิบัติ รับใช้ครูบาเจ้าศรีวิชัย อย่างใกล้ชิด ท่านครูบาบุญทืม ท่านนี้เองที่ได้มีโอกาสปลงผม ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยเก็บรักษาเอาไว้เป็นจำนวนมาก และได้นำมาสร้างพระผงครูบาศรีวิชัยหลังย่นบรรจุเส้นเกศาครูบาเจ้าศรีวิชัยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๙-๒๔๙๑,๒๕๐๕ และ ๒๕๑๑ ตามลำดับ จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ ครูบาบุญทืม พรหมเสโณ (ก่อนมรณะภาพ) ได้มอบเส้นเกศาครูบาเจ้าศรีวิชัยที่เหลือ พร้อมทั้ง ชิ้นอัฐิส่วนหน้าผาก ทัตธาตุ ผ้าจีวรของครูบาเจ้าศรีวิชัย แก่ ครูบาศูนย์ ปัญญาวัฑฒโณ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ให้เก็บรักษาเอาไว้สืบมาจนกระทั่งครูบาศูนย์ฯ มรณะลงเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๗ ดังมีหลักฐานที่ครูบาศูนย์ฯ เขียนบันทึกเอาไว้เป็นภาษาล้านนาติดเอาไว้หน้ารูปภาพของครูบาบุญทืม พรหมเสโณ แปลได้ใจความว่า 
...................................................
"ครูบาทืม พรหมเสโน ผู้ปฎิบัติครูบาเจ้าศรีวัชัย ปางเมื่อสร้างพระวิหารวัดจามเทวี ผู้เก็บเส้นเกษาครูบาศรีวิชัยไว้ ขณะที่ครูบาขูดหัว ต่านเป๋นผู้เก็บเส้นเกษาไว้ ต่อมาได้เอาเส้นเกษามาผจุเป๋นพระเกษาครูบาหลังย่น ตี่วัดจามเทวีตั้งแต่นั่นมา ต่านได้มอบกระดูกหน้าผากครูบาเจ้าศรีวิชัย ฮื้อกับตุ๊ลุงไว้ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ วันนั่นแล" 
.....................................................
นับได้ว่าเป็นมรดกที่ล้ำค่าที่สุดที่ยังมีเหลืออยู่ อย่าสมบูรณ์ของ ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ที่หาไม่ได้จากที่ใดในปัจจุบัน

ครูบาศูนย์ท่านยังเป็นตุ๊เจ้าสล่า มีความเป็นศิลปินสร้างสรรค์งานศิลปะแบบล้านนา และล้านนาประยุกต์ มีหลายผลงานที่ท่านได้สร้างสรรค์เอาไว้ครับ
------------------------------------------------
ผลงาน #พระครูปัญญาวัฒนคุณ (ครูบาศูนย์ ปญฺญาวฑฺฒโน) 
พ.ศ.๒๕๑๕ 
- เขียนภาพจินตกรรมด้วยสีน้ำมัน เล่าเรื่องพุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน หลังพระประทาน ในโบสถ์ครั้งแรกที่วัดวารุการาม(วัดบ้านเกาะ) ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
- เขียนภาพจินตกรรมด้วยสีน้ำมัน เล่าเรื่องพุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พระอุโบสถ วัดดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
- เขียนภาพจินตกรรมด้วยสีน้ำมัน พระวิหารฯ วัดหนองไคร้ ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
- เขียนภาพจินตกรรมด้วยสีน้ำมัน พระวิหารฯวัดเทพกุญชร(หนองช้าง) ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
พ.ศ.๒๕๑๖ เขียนจิตรกรรม รูปพระอินทร์ พระพรหม พระยม และยักษ์ หลังหลวงพ่อโต ในพระอุโบสถ วัดสาขา จ.สมุทรปราการ 
พ.ศ.๒๕๑๗ ได้รับสมณศักดิ์พระครูชั้นประทวน ที่พระครูศูนย์ ปัญญาวัฒโน
พ.ศ.๒๕๑๘ 
- เขียนภาพจิตรกรรม พุทธประวัติ ในพระอุโบสถ วัดชัยมงคล อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ 
- เขียนภาพจิตรกรรม พุทธประวัติ ในพระโบสถ วัดตำหรุ อ.บางปู จ.สมุทรปราการ
- เขียนภาพจิตรกรรม พุทธประวัติ ในพระโบสถ วัดคลองเก้า จ.สมุทรปราการ 
พ.ศ.๒๕๑๙ เขียนภาพจิตรกรรม หลังพระประธาน ในพระวิหาร วัดบางพลีใหญ่กลาง จ.สมุทรปราการ 
พ.ศ.๒๕๑๙ สร้างกุฏิ ๒ ชั้น วัดศรีปิงชัย (ทุ่งป่าแก) ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน
พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๒ เขียนภาพจิตรกรรม พระอุโบสถ ๒ ชั้น วัดราชบูรณะ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
พ.ศ.๒๕๒๓ สร้างศาลาการเปรียญศูนย์รวมใจ วัดศรีปิงชัย(ทุ่งป่าแก) ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน
พ.ศ.๒๕๒๔ เขียนภาพจิตรกรรม ภาพพุทธประวัติ ในพระโบสถ วัดบัวโรย ต.บางเสาธง อ.เมือง สมุทรปราการ และได้มีโอกาสได้พบและรู้จักกับท่านพระครูไพโรจน์ สมุทรคุณ (หลวงพ่อหล่อ) ซึ่งท่านได้นำผ้าป่าและกฐินสามัคคี มาถอดณ วัดศรีปิงชัย(ทุ่งป่าแก) เป็นประจำทุกปี 
พ.ศ.๒๕๒๕ 
- เขียนภาพจิตรกรรม วัดเสาธงนอก ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และได้รู้จักสนิทสนมกับ หลวงพ่อขีด โกมทธรรมธาดา จนเป็นสหธรรมมิกกันจนถึงปัจจุบัน 
- สร้างอนุสาวรีย์พระประทานพร วัดศรีปิงชัย(ทุ่งป่าแก) ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน
- สร้างป้ายพระสังกัจจาย์ หน้าวัดศรีปิงชัย(วัดป่าแก) ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน
- เขียนภาพจิตรกรรม วัดคลองชวดลากข้าว ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
พ.ศ.๒๕๒๖ –๒๕๒๗ 
- เขียนภาพจิตรกรรม วัดบางพลีน้อย ต.บางพลีน้อย อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
- เขียนภาพจตรกรรม พระอุโบสถ วัดมีนบุรี อ.มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๒๘-๒๒๒๙ เขียนภาพจิตรกรรม พระอุโบสถ วัดสิบสองธันวาราม ต.บางปู จ.สมุทรปราการ
พ.ศ.๒๕๓๐ นำลูกศิษย์เขียนภาพจิตรกรรมในวิหารพระเจ้าแดง วัดพระธาตุหริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน
พ.ศ.๒๕๓๓ เขียนภาพลายไทย ลายกนก บานหน้าต่าง วัดคลองชวดลากข้าว จ.สมุทรปราการ
พ.ศ๒๕๓๔ เขียนภาพจิตรกรรม จำนวนประมาณ๖๐ ภาพ เป็นพุทธประวัติ ทศชาติ พระประจำวันเกิด ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดสิบสองธันวาราม ต.บางปู จ.สมุทรปราการ
พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นประธานการจัดงานชาปนกิจศพพระอธิการแสง สุวัณณาโภ อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคนิมิตร หลังจากนั่นวัดนาคนิมิตรก็ไม่มีพระมาจำวัดอีก ไม่ว่าชาวบ้านจะไปนิมนต์พระรูปใดมาก็ไม่มีพระรูปใดมาจำวัด จนกระทั่งได้ไปขออาราถนานิมนต์ท่านพระครูปัญญาวัฒนคุณ มาเป็นประธานในการพัฒนาวัด
พ.ศ.๒๕๓๗-๓๘ เขียนภาพจิตรกรรม วัดบ้านค่าย ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
พ.ศ.๒๕๓๗ สร้างศาลาเปรียญสองชั้น วัดนาคนิมิตร ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จนถึง พ.ศ.๒๕๔๓ จึงจัดงานฉลองสมโภชน์ 
พ.ศ.๒๕๓๘ สร้างศาลาหอระฆัง พระพุทธลีลา วัดนาคนิมิตร ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
พ.ศ.๒๕๔๔ 
- พัฒนาบ่อน้ำร้าง จากที่เคยถมและปิดไว้ให้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ วัดนาคนิมิตร ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
- เขียนภาพจินตกรรม พุทธประวัติ วัดพิมพาวาส ต.พิมพา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จึงได้มีโอกาสรู้จักกับ ท่านพระครูวินัยสารโสภณ (หลวงพ่อแก้ว) 
พ.ศ.๒๕๕๐ ได้เริ่มออกแบบและสร้างงานด้านปฏิมากรรม ปูนปั้น รูปหล่อต่างๆ โดยท่านได้รับลูกศิษย์ให้มา ทำการปั้นและออกแบบรูปเทพบุตร เทพธิดา สิงห์ประตูวัด และออกแบบสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นความคิดสร้างสรรค์และพรสวรรค์ของท่าน คือ “สีหนาคราชพิทักษ์” เป็นรูปสิงห์คายลิ้นออกมาเป็นพญานาค ผลงานปฏิมากรรมของท่าน ที่พอพบเห็นได้ เช่น วัดสันดอนรอม อ.เมือง จ.ลำพูน วัดล้องยาว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วัดร่มป่าตอง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วัดสุมนาราม (หนองเหียง) อ.เมือง จ.ลำพูน วัดประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน วัดป่าถ่อน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วัดประตูลี้ อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นต้น
พ.ศ.๒๕๕๑ สร้างแม่พระแม่ธรณี และจัดงานฉลองสมโภชน์ครบรอบ ๑๐๐ ปี วัดนาคนิมิตร ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
พ.ศ.๒๕๕๒ จัดสร้างศาลาประดิษฐ์สถานพระเจ้าทันใจ วัดนาคนิมิตร ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ลูกอมกลับดวงหนุนดวงนี้ ถือว่าเป็นของวิเศษ หายากในปัจจุบันครับ ใครมีไว้บูชา ถือว่าท่านมีของวิเศษกับตน ไม่ตกต่ำไม่ตกยาก ชะตาชีวิตเจริญรุ่งเรืองครับ

ขอขอบพระคุณข้อมูลต่างๆจากหลายๆท่านหลายๆที่มา และพี่ชาย พี่แพท คลาสสิกอมูเลท เป็นอย่างสูงครับ

ราคา :
 โทรถาม
โทรศัพท์ :
 0835158490, 0835158490
วันที่ :
 26/08/19 19:43:47
 
 
ลูกอมกลับดวงหนุนดวงครูบาศูนย์วัดนาคนิมิต พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.