พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

พระพิมพ์ใบโพธิ์หลวงพ่อลี ปี2500


พระพิมพ์ใบโพธิ์หลวงพ่อลี ปี2500


พระพิมพ์ใบโพธิ์หลวงพ่อลี ปี2500


พระพิมพ์ใบโพธิ์หลวงพ่อลี ปี2500

ใหม่ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 พระพิมพ์ใบโพธิ์หลวงพ่อลี ปี2500
รายละเอียด :
 

พระพิมพ์ใบโพธิ์เนื้อดิน หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พ.ศ2500 

  พระโพธิจักรพิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดินเผา ท่านพ่อลี(หลวงพ่อลี) วัดอโศการามจ.สมุทรปราการ ปี 2500 ประวัติพระพิมพ์ใบโพธิ์ท่านพ่อลี พระพิมพ์ที่ทำแบบใบโพธินี้ เรียกว่า พระโพธิจักร ทำเป็นพระพุทธรูปปางแสดงพระธรรมจักร ประดิษฐ์อยู่ในใบโพธิ ต่อมาเนื่องจากเหตุบางประการ ท่านจึงทำเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่ในใบโพธิทำนองเดียวกัน เหตุที่เปลี่ยนมาเป็นพระปางสมาธินั้น ท่านกล่าวไว้ในประวัติของท่านว่า วันหนึ่งเกิดนิมิตแปลกประหลาด คืนวันหนึ่งเงียบสงัดกำลังนั่งพิมพ์พระพุทธรูปอยู่ มีพระบรมธาตุองค์หนึ่งได้เสด็จมาปาฏิหารย์มาอยู่บนเตียงนอน มีลักษณะคล้ายรูปพระใบโพธิที่กำลังพิมพ์อยู่ แต่พระใบโพธิ์ที่พิมพ์อยู่เป็นแบบพระแสดงธรรมจักร คือยกพระหัตถ์ ๒ ข้างเป็นแบบแสดงพระธรรมเทศนา จึงได้ตั้งชื่อพระพิมพ์นี้ว่า พระโพธิจักร ครับ พระโพธิจักรเนื้อดิน พิมพ์ใบโพธิ์หลังเรียบ ท่านพ่อลี(หลวงพ่อลี) วัดอโศการาม ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม ท่านเป็นศิษย์อาวุโสรุ่นแรกๆของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แห่งกองทัพธรรม สรีระสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อย เก็บรักษาในโลงทอง บนวิหาร แห่งวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ มีผู้กล่าวกันว่า อดีตชาติของท่านเคยเป็นพระเจ้าอโศกมหาราช รุ่นนี้ สร้างจากผงมวลสารล้วนๆ ที่สำคัญๆ มากมาย...เช่น ผงเกสรดอกไม้ 108 ผงธูปอธิษฐาน ผงพระธาตุ ผงว่าน ผงพุทธคุณต่างๆ มากมาย สร้างในปี พ.ศ.๒๕๐๐ พิธีใหญ่ฉลอง ๒๕ ศตวรรษของทางสายวัดป่าฯ จัดขึ้นที่วัดอโศกราม จ.สมุทรปราการ เป็นพิธีใหญ่ที่รวบรวมสายกรรมฐานของท่านอาจารย์ใหญ่มั่น มาชุมนุมกันมากมาย ถ้าใครเคยไปวัดอโศการามจะเห็นเป็นภาพวาดบนฝาผนังโบสถ์ในงานนี้ ดังรายนามต่อไปนี้ .. 1. พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาโม วัดป่าสาละวัน โคราช 2. หลวงพ่อลี วัดอโศการาม 3. หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดถ้ำขาม สกลนคร 4. หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม วัดอรัญญวิเวก บ้านข่า นครพนม 5. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ วังสพุง เลย 6. หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง หนองคาย 7. หลวงปู่สาม อกิญจโน วัดป่าไตรวิเวก สุรินทร์ 8. หลวงตามหาบัว วัดบ้านตาด 9. หลวงปู่หลุย วัดถ้ำผาบิ้ง 10. หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง 11. หลวงปู่หลอด วัดใหม่เสนา 12. ท่านพ่อเฟื่อง วัดธรรมสถิต 13. หลวงปู่เจี๊ยะ วัดภูริทัตฯ 14. หลวงปู่ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร 15. หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล 16. หลวงปู่เทศก์ วัดหินหมากเป้ง 17. เจ้าคุณแดง วัดป่าประชานิยม 18. หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม 19. หลวงปู่อ่อน ญานสิริ 20. หลวงปู่แว่น วัดถ้ำพระสบาย 21. พระอาจารย์จวน แห่งภูทอก ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ทั้งสิ้นเรียกว่าเป็นพระคณาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐานล้วนๆ และยังเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อจรัญด้วยครับ หลวงพ่อลี ธมฺมธโร หรือ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ นับเป็นพระวิปัสนากรรมฐานศิษย์สายหลวงปู่มั่น ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเสมือนแม่ทัพใหญ่ภาคตะวันออก ผู้เผยแผ่พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น โดยหลวงพ่อลี ท่านได้เป็นผู้สร้างวัดป่าคลองกุ้ง อำเมือง จันทบุรี ได้ประสบความสำเร็จในการเผยแผ่กรรมฐานและมีลูกศิษย์เลื่อมใสจำนวนมาก ต่อมาได้มีลูกศิษย์ถวายที่ดินให้ท่านสร้างวัดอโศการาม สมุทรปราการ ซึ่งหลวงพ่อลี ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์ตั้งแต่ปี 2498 จนปัจจุบันนี้เป็นวัดที่มีพื้นที่ใหญ่โตและเป็นเสาหลักของพระสายกรรมฐาน หลวงพ่อลี เป็นพระที่มีพลังจิตกล้าแข็งมาก ในหมู่ศิษย์สายอาจารย์มั่น ล้วนให้การยกย่อง นอกจากนี้ท่านพ่อลี ยังมีความสามารถในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งต่อมาท่านได้สร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่วัดอโศการาม หลวงพ่อลี เป็นพระที่ไม่ธรรมดาที่หาได้ยากยิ่งนัก หลวงพ่อลี เป็นพระสงฆ์เพียงรูปเดียว เท่าที่ทราบซึ่งสามารถเดินทางไปประเทศอินเดีย ได้ปักกลดจำพรรษา ที่บริเวณธัมเมกขสถูปในราวปี 2493 ซึ่งคนที่เคยเดินทางไปอินเดีย จะทราบดีว่า แม้ในปัจจุบันจะหาพระที่ไปนอนปักกลดภายในธัมเมกขสถูป เป็นสิ่งที่อันตรายมาก แสดงว่าหลวงพ่อลี ท่านต้องเก่งจริงๆ มิฉะนั้นอาจไม่สามารถมีชีวิตรอดกลับประเทศไทยได้โดยเฉพาะอันตรายที่มาจากคนต่างศาสนา จากโรคภัยไข้เจ็บ และอันตรายจากสิ่งลี้ลับที่ดูแลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ หลวงพ่อลี เป็นพระที่มีบารมีสูง หลวงพ่อลี ได้อาพาธและมรณภาพลง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2504 สิริอายุรวม 54 ปี ทุกปีทางวัดจะมีการจัดงานรำลึกถึงท่านในช่วงเวลาดังกล่าว พระองค์นี้สภาพเดิม

        พระที่ท่านสร้างที่วัดป่าคลวงกุ้งนั้นส่วนใหญ่เป็นเนื้อดินมีหลายพิมพ์แต่ที่นิยมมากนั้นจะเป็นเนื้อช๊อกโกแลตซึ่งเป็นเนื้อที่ท่านผสมเองและไม่มีทราบว่าผสมอย่างไรโดยจะเป็นเนื้อผงสีน้ำตาลจนไปถึงเกือบดำมีมวลสารในเนื้อบางองค์จะมีเม็ดผดขึ้นมาสวยงามมากโดยจะมีทุกพิมพ์ที่ท่านสร้างที่วัดป่าคลองกุ้ง ในส่วนของวัดอโศการามนั้นจะเป็นพิมพ์ใบโพธิ์นั่งสมาธิมีพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก มีทั่งหลังเรียบและหลังยันต์ดวงโดยจะมี 2 แบบคือ1.ยันต์ดวงส.1 ( ยันต์ดวงพระพุทธเจ้า ) และ ยันต์ดวงส.2 ( ยันต์ดวงของท่านพ่อลี )โดยพระของท่านมีประสบการณ์มากมายทั้งทางด้านคงกระพัน แคล้วคลาด เมตตามหานิยม

ราคา :
 โทรถาม
โทรศัพท์ :
 0985366998, 0870326086
วันที่ :
 11/06/19 17:25:50
 
 
พระพิมพ์ใบโพธิ์หลวงพ่อลี ปี2500 พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.