พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วงสุโขทัย


พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วงสุโขทัย


พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วงสุโขทัย


พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วงสุโขทัย

ใหม่ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วงสุโขทัย
รายละเอียด :
 พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วงสุโขทัย พระแท้ผ่านงานประกวด จัดที่ ร.ร.นายร้อยตำรวจสามพราน เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 62 จัดโดยนิตยสารพระท่าพระจันทร์ วัดป่ามะม่วงนอกจากจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยแล้ว ยังมีพระพิมพ์เก่าแก่ที่เรียกกันว่า “หลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วง” หรือ “พระวัดป่ามะม่วง” ซึ่งนับว่ามีชื่อเสียงเป็นที่นิยมสะสมและหวงแหนของชาวสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งแวดวงนักนิยมสะสม พระเครื่อง เนื่องด้วยกิตติศัพท์ปรากฏในด้านคงกระพันชาตรีเป็นเลิศอีกด้วย ปัจจุบันเป็นพระที่หายากยิ่งอีกพิมพ์หนึ่งของสุโขทัย “หลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วง” เป็นพระเนื้อดิน แบบครึ่งซีก มีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด เนื้อมวลสารมีส่วนผสมของเนื้อว่านและเกสร จึงแลดูนุ่มและปรากฏคราบ “รารัก” อยู่โดยทั่วไป สีส่วนใหญ่เป็นสีแดงและเหลือง และเนื่องจากเป็นพระที่บรรจุกรุจึงปรากฏคราบนวลกรุอยู่ทั่วองค์พระพุทธลักษณะเป็นพระรูปทรงกลีบบัว ทรงพิมพ์ติดคมชัดเจน องค์พระประธานมีพุทธลักษณะคล้ายพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน องค์พระประทับนั่ง แสดงปางมารวิชัยแบบขัดสมาธิราบ บนฐานหมอน 2 ชั้น ภายในซุ้มเรือนแก้วเส้นคู่ขนาน ปลายด้านล่างสุดงอนขึ้นคล้ายเศียรพญานาค พระเกศ แบบเกศบัวตูมอยู่บนมุ่นเมาลี พระศก นูนเด่นชัดเจนเชื่อมต่อลงมาเป็นพระ กรรณ หรือที่เรียกกันว่า “ชฎาเลื้อย” พระพักตร์ กลมป้อม ปรากฏพระ เนตร พระนาสิก และพระโอษฐ์อย่างชัดเจน ปรากฏเส้นวาดแสดงลำพระศอต่อจากพระพักตร์ถึงพระอังสา ในองค์ที่ติดชัดเจนจะเห็นเส้นพระศอด้วย พระอุระอวบอูม และลาดเว้าลงมาเป็นพระอุทร กลมกลืนสง่างาม เส้นสังฆาฏิ เป็นเส้นคู่ขนาน ลากยาวลงมาจนถึงพระนาภีซึ่งเป็นหลุมลึกชัดเจน วัดป่ามะม่วง ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่า (เมืองสุโขทัย) ห่างจากประตูด้านทิศตะวันตก ออกไปประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ เมตร ปัจจุบันปรากฏอยู่เพียงซากโบราณสถาน ใกล้ๆ กันมีสถานที่สำคัญคือ หอเทวาลัยมหาเกษตรพิมาน ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานรูป พระนเรศวร พระมเหศวร พระวิษณุกรรม พระสุเมธวรดาบส และพระศรีอาริย์ วัดนี้นับว่าเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งในสมัยสุโขทัย เพราะเป็นวัดที่ พระมหาธรรมราชา (ลิไท) ทรงสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ประทับของ พระมหาสามีสังฆราช กับพระสงฆ์บริวาร ซึ่งได้ทรงนิมนต์มาจากนครจันทรเขต ในลังกาทวีป อีกทั้งพระองค์ได้เสด็จออกทรงพระผนวช และทรงจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ด้วย และจากนี้ มีการค้นพบเรื่องราวใน หลักศิลาจารึกของวัดป่ามะม่วง ถึง ๔ หลัก จารึกว่า วัดนี้เป็นวัดที่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช แห่งราชวงศ์พระร่วงสุโขทัย มักเสด็จมาประทับว่าราชการการเมือง ในวันธรรมดา และให้เป็นที่แสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันพระ ที่เรียกว่า วัดป่ามะม่วง ก็ด้วยเหตุที่สมัยก่อน สถานแห่งนี้มีความร่มรื่นด้วย ต้นมะม่วงป่า จำนวนมาก ก็อาจจะเป็นไปได้ และที่วัดแห่งนี้ ได้มีการขุดพบ พระเครื่องขนาดใหญ่ พิมพ์หนึ่ง ที่วงการพระเรียกว่า พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วง จ.สุโขทัย พระพิมพ์นี้มีขนาดองค์พระกว้างประมาณ ๓.๕ ซม.สูงประมาณ ๕.๕ ซม. เป็นพระเนื้อดินเผาค่อนข้างละเอียด แข็งแกร่ง มีสีต่างๆ หลายสี เช่น แดง แดงอ่อน (สีหม้อใหม่) สีเทา และสีตองแห้ง พระบางองค์มี ราดำ เกาะติดอยู่อย่างเหนียวแน่น อันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ที่เกิดมาจากความชื้นขณะอยู่ในกรุพระพุทธลักษณะ องค์พระประทับนั่ง ปางมารวิชัย ประทับนั่งอยู่ในซุ้มครอบแก้วปลายแหลม ๒ เส้นคู่กัน และบนอาสนะ หรือฐาน เป็นเส้นขนาน ๒ เส้น องค์พระนูนสูงจากผนัง รูปร่างล่ำสันบึกบึน สง่างามมาก พระพักตร์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบหน้าบาก คือ ยุบลงไปเล็กน้อย แต่บางองค์ที่ไม่ยุบก็มี ด้านหลังองค์พระส่วนใหญ่จะนูนขึ้นเล็กน้อย แบบหลังเต่า หรือหลังเบี้ยนอกจาก กรุวัดป่ามะม่วง แล้ว พระพิมพ์นี้ยังขุดพบจาก กรุวัดประตูนะโม วัดมหาธาตุ วัดชนะสงคราม วัดสระศรี (สระสี่ฯ) ในละแวกเดียวกันอีกด้วย พระหลวงพ่อโต วัดป่ามะม่วง นับเป็นปฏิมากรรมที่ละเอียดอ่อนชิ้นหนึ่งของสกุลช่างฝีมือ ศิลปะสุโขทัยบริสุทธิ์ อย่างแท้จริง เป็นที่ยอมรับในความละเอียดประณีตงดงาม และมีเอกลักษณ์ในด้านความผสานกลมกลืน ในรูปแบบพิมพ์ทรงองค์พระ ไม่ว่าจะเป็นปฏิมากรรมขนาดใหญ่ เช่น พระพุทธรูป หรือ พระพิมพ์ขนาดเล็ก (พระเครื่องต่างๆ) พระทุกองค์ล้วนเป็นภาพรวมทางศิลปกรรมที่มีแบบแผนอันลึกซึ้งในทุกซอกมุม สื่อความหมายอันสูง ก่อให้เกิดความสุนทรีย์แก่ผู้ที่ได้พบเห็น รวมทั้ง พระหลวงพ่อโต วัดป่ามะม่วง นี้ด้วย ที่มีรายละเอียดของพิมพ์ทรงองค์พระ อันผึ่งผายสง่างาม เน้นให้เห็นถึงกายวิภาคอันสมบูรณ์อิ่มเอิบ ทั้งยังจัดได้ว่า เป็นพระเครื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะขุดพบจากวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และทรงพระผนวช จึงเชื่อกันว่า พระองค์ได้ทรงสร้างพระพิมพ์นี้และบรรจุเอาไว้ในกรุ เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลอย่างหนึ่ง และสืบพระศาสนาอีกอย่างหนึ่ง หรือมิฉะนั้น ก็อาจเป็นพระเครื่องที่ พระมหาสามีสังฆราช ทรงสร้างขึ้นเอง หรือมีส่วนร่วมในการจัดสร้างก็ได้ พระกรุวัดป่ามะม่วง มีหลายพิมพ์ นอกจาก พิมพ์หลวงพ่อโต ก็ยังพบพระชนิดอื่นๆ อีก อาทิ พิมพ์นาคปรก กับ พระเนื้อชินข้างเม็ด มีกรอบพิมพ์เป็นรูปห้าเหลี่ยมลบมุม แต่มีจำนวนน้อย จึงพบเห็นได้ยาก จนบางคนลืมไปแล้วก็มี ในส่วนของ พุทธคุณ นั้น ชาวสุโขทัยเชื่อกันว่า ดีเด่นด้านคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดปลอดภัย และ เมตตามหานิยม นักประวัติศาสตร์หรือผู้ที่เรียนประวัติ ศาสตร์ย่อมคุ้นเคยกับชื่อ วัดป่ามะม่วง ด้วยมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงสุโขทัยกล่าวถึงไว้ว่า…รัชสมัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อครั้งทรงขยายอาณาเขตอย่างกว้างไกลจนถึงเมืองนครศรีธรรมราช ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์แบบหินยาน จึงนิมนต์พระภิกษุชาวไทยที่ได้ไปบวชเรียนจากประเทศลังกามายังกรุงสุโขทัย โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช และสร้าง “วัดป่ามะม่วง” อันเป็นบริเวณที่เงียบสงบเหมาะแก่การเจริญภาวนาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นกิจของสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีให้เป็นที่ประทับและโปรดฯ ให้ใช้วัดป่ามะม่วงนี้เป็นที่แสดงธรรมเทศนาในวันพระ และเป็นที่ว่าราชการงานเมืองแก่ข้าราชบริพารในวันธรรมดา จึงนับได้ว่าวัดป่ามะม่วงเป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญทางศาสนประวัติยิ่งนัก
ราคา :
 
โทรศัพท์ :
 053432263, 0871122996
วันที่ :
 14/03/19 21:41:02
 
 
พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วงสุโขทัย พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.