พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

ยักษ์จิ๋ว เนื้อดิน วัดดอนแก้ว รุ่นแรก


ยักษ์จิ๋ว เนื้อดิน วัดดอนแก้ว รุ่นแรก


ยักษ์จิ๋ว เนื้อดิน วัดดอนแก้ว รุ่นแรก

โชว์ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 ยักษ์จิ๋ว เนื้อดิน วัดดอนแก้ว รุ่นแรก
รายละเอียด :
 

ท้าวเวสสุวรรณ (ยักษ์จิ๋ว) เนื้อดิน วัดดอนแก้ว รุ่นแรก
พระปลัดอนุรักษ์ สุชีโว วัดสันป่าข่อย จ.เชียงใหม่
สร้างถวายวัดดอนแก้ว จำนวน 10,000 องค์


DESCRIPTION
Name : Pra Thao Wessuwan Wat DonKaew ; Class 1
Approximately Size : 2.5 x 3.8 cm.
Material : Powder
Temple: Wat DonKaew Chiang Mai Thailand

Thai Giant guardian , Vessavana
the Thailand Amulet authentic from Wat DonKaew Chiang Mai Thailand
VESSAWANA, Thao Wessuwan Kuwen


ท้าวเวสสุวรรณ (เวสสุวัณ) ราชาแห่งเทพสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา
คนไทยส่วนใหญ่จะนับถือท้าวเวสสุวรรณโดยเชื่อว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย และปกป้องคุ้มภัยจากภยันตรายต่างๆ เนื่องมาจากคำว่า เวสสุวรรณ มาจากคำว่า เวส แปลว่า พ่อค้า และ สุวรรณ แปลว่าทองคำ เมื่อรวมกันจึงมีความหมายว่า พ่อค้าผู้มีทรัพย์มาก อีกทั้งพระองค์เป็นผู้ปกครองเหล่ายักษ์อสูร จึงเชื่อและนับถือกันว่าพระองค์จะมีฤทธิ์ปกป้องคุ้มภัย

ประวัติของท่านท้าวเวสสุวรรณ
ทางพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงอดีตชาติของท้าวกุเวร ในสมัยที่โลกยังว่างจากพระพุทธศาสนาไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนั้น มีพราหมณ์ผู้หนึ่งนามว่า “กุเวร” เป็นคนใจดีมีเมตตากรุณาประกอบอาชีพสุจริต โดยยึดอาชีพโรงหีบอ้อยมีกำไรมากมายและได้นำผลกำไรนั้นมาทำบุญตลอดอายุขัย เช่น จัดที่พักแก่คนเดินทาง และมีให้น้ำอ้อยเป็นทานแก่ผู้เดินทางด้วยเมื่อท่านได้ตายจากโลกไปจึงได้จุติเป็นยักขเทวดาในเมือง “วิสาณะเทพนคร”บางคนกล่าวว่า เวสาวัณ ทางทิศอุดร ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ต่อมาท่านได้รับสถาปนาเป็นราชาแห่งเทพบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ได้มีพระนามว่า “เวสสุวรรณ” ตามชื่อเมืองที่ท่านได้ปกครองท้าวเวสสุวรรณเป็นจอมเทพผู้มีฤทธิ์มาก มีอาวุธประจำพระองค์คือ คฑาวุธ อาวุธนี้ร้ายกาจมากสามารถประหารชีวิตยักษ์ได้ทันทีพร้อมกันเป็นร้อยตน ตาม ฎีกามาลัยเทวสูตร พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม 1 ภาค 2  ว่า “คฑาวุธ ของท้าวเวสสุวรรณนั้นเป็นยอดแห่งศาสตราวุธที่มีอานุภาพสามารถทำลายโลกใบนี้ให้เป็นจุณได้ในพริบตา”เป็นอาวุธหนึ่งในสี่ที่มีความร้ายกาจของเหล่าเทพ ได้แก่ วชิราวุธของท้าวสักกเทวราช (พระอินทร์) นัยนาวุธของท้าวพระยายม ทุสสาวุธของนฬวกะยักษ์ และคฑาวุธของท้าวเวสสุวรรณตามหลักฐานคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่า นอกจากท่านจะเป็นเทพราชาแห่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาแล้ว ท่านก็ยังบรรลุธรรมขั้นอริยบุคคลขั้นแรกแห่งศาสนาพุทธคือพระโสดาบันอีกด้วย

อีกหนึ่งตำนานทางพระพุทธศานา เชื่อกันว่า ในชาติหนึ่ง ท้าวเวสสุวรรณเดิมชื่อ กุเวรพราหมณ์ ได้ทำบุญกุศลมาก จนชาติต่อมา ได้เป็นกษัตริย์ครองกรุงราชคฤห์ มีพระนามว่า พระเจ้าพิมพิสารและทรงเป็นพระสหายกับเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร จนบรรลุเป็นโสดาบัน และได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าได้เข้าประทับ จึงเป็นอานิสงส์ให้ได้วิมานอันสวยงาม และการที่พระเจ้าพิมพิสารถวายทานบ่อย ๆ จึงเป็นปัจจัยให้มีทิพยสมบัติมากมาย เมื่อได้เป็นเทวดาก็ทรงมีอำนาจมากพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ท่านเป็นพระโสดาบันขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ เวลาตายท่านออกด้วยกำลังของฌาน 4 จะต้องไปเกิดเป็นพรหม แต่พอจิตแยกออกจากกายแล้ว ท่านมีความรู้สึกด้วยอำนาจกำลังจิตที่เป็นทิพย์ว่า ก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารท่านเคยเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชมาก่อน ท่านก็เลยไม่ไปอยู่พรหม มาอยู่ชั้นจาตุมหาราชที่เดิม เมื่อท่านเป็นเทวดาแล้ว ท่านก็ฝึกฝนจนเป็นพระอนาคามี และท่านไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว

ราคา :
 
ร้าน :
โทรศัพท์ :
 0815313435, 0815313435
วันที่ :
 16/11/18 10:05:35
 
 
ยักษ์จิ๋ว เนื้อดิน วัดดอนแก้ว รุ่นแรก พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.