พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

ล๊อตเก็ตพระไภษัชยคุรุ ครูบากฤษดา


ล๊อตเก็ตพระไภษัชยคุรุ ครูบากฤษดา


ล๊อตเก็ตพระไภษัชยคุรุ ครูบากฤษดา

โชว์ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 ล๊อตเก็ตพระไภษัชยคุรุ ครูบากฤษดา
รายละเอียด :
 

ล๊อตเก็ตพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า รุ่น พระหมอปราบโรค ครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง     พระปณิธาน ๑๒ ข้อ ของพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า โดยย่อ    ๑. ขอให้พระกายของข้าฯ มีรัศมีสุกสว่างไปทั่วพิภพ ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีรูปกายที่สมบูรณ์เช่นเดียวกับข้าฯ    ๒. ขอให้พระกายของข้าฯ บริสุทธิ์และมีรัศมีดุจมณีสีฟ้า ขอให้รัศมีนี้สุกสว่างดุจเดียวกับพระอาทิตย์และพระจันทร์ ส่องหนทางให้แก่ผู้ที่เดินทางอยู่ในความมืด ช่วยให้เขาเดินทางได้สะดวกขึ้น    ๓. ด้วยความสามารถอันหาขอบเขตมิได้ของข้าฯ ขอให้ข้าฯ ได้ช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้สามารถแสวงหาสิ่งจำเป็นแก่ชีวิต    ๔. ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหาย ได้เข้าสู่มรรควิถีแห่งพุทธภูมิ ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในสาวกยาน และปัจเจกพุทธยานได้เข้าถึงการปฏิบัติของมหายาน    ๕. ขอให้สรรพสัตว์ได้รับการสนับสนุนให้ได้ปฏิบัติตามศีล ผู้ใดก็ตาม แม้ได้ยินพระนามของข้าฯ แม้รักษาศีลขาดตกบกพร่องไป ก็ขอให้ได้มีความบริสุทธิ์ และได้รับความคุ้มครองมิให้ตกไปสู่วิถีแห่งอบาย    ๖. ผู้ที่พิการในรูปแบบใดแบบหนึ่ง แม้ได้ยินพระนามของข้าฯ ขอให้หาย    ๗. ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย แม้ได้ยินพระนามของข้าฯ ขอให้หาย    ๘. ขอให้ทุกคนได้ข้ามพ้นสังสารวัฏเข้าสู่ประตูนิพพาน ข้าฯ จะขจัดอุปสรรคและความสงสัยทั้งปวง    ๙. สรรพสัตว์ที่ติดอยู่ในตาข่ายแห่งมาร หมกมุ่นในมิจฉาทิฏฐิ ขอให้ได้เจริญในสัมมาทิฏฐิ และปฏิบัติตามแนวทางของโพธิสัตต์    ๑๐. ขอให้ทุกคนที่ต้องโทษได้พ้นทุกข์    ๑๑. ขอให้ทุกคนที่ทุกข์ยากหิวโหย ขอให้มีอาหาร และขอให้เข้าถึงธรรมอันเกษม    ๑๒. ขอให้ทุกคนที่ยากไร้ มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม      มนต์ธารณี บูชาพระไภษัชยคุรุ    นะโม ภะคะวะเต ไภษัชะยะคุรุ ไวฑูระยะ ประภา ราชายะ ตะถาคะตายะ อะระหะเต สัมยักสัมพุทธายะ ตัทยะถา    โอม ไภเษชะเย ไภเษชะเย ไภเษชะยะ สมุทระคะเต สมุทระคะเต สวาหายะ     พระทุกรุ่นของครูบากฤษดา สุเมโธ ก็คือ พระไภษัชยคุรุ ขอเพียงตั้งใจมั่นศรัทธา เอามาถือภาวนา สวดมนต์ธารณีบูชา ก็ใช้ได้เหมือนกันครับ     

ล๊อตเก็ตพระไภษัชยคุรุ รุ่น พระหมอปราบโรค จัดสร้างแค่ 399 อันเท่านั้น หายากมากๆ     

เข้าชมรายการพระร้านกร สารภี เพิ่มเติมได้..คลิก กร สารภี ด้านล่างครับ

ราคา :
 
ร้าน :
โทรศัพท์ :
 0837966403, 0932780555
วันที่ :
 25/07/18 15:58:49
 
 
ล๊อตเก็ตพระไภษัชยคุรุ ครูบากฤษดา พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.