พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

เหรียญเสาร์ห้าหลวงพ่อทบปี12


เหรียญเสาร์ห้าหลวงพ่อทบปี12


เหรียญเสาร์ห้าหลวงพ่อทบปี12


เหรียญเสาร์ห้าหลวงพ่อทบปี12

ขายแล้ว กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 เหรียญเสาร์ห้าหลวงพ่อทบปี12
รายละเอียด :
 
เสาร์ห้า ที่ถือว่าเป็นวันแรงทางคาถาอาคม จะเป็นวันเสาร์ ขึ้น หรือ แรม ห้าค่ำ เดือนห้า
 
ความน่าจะเป็นในการเกิด คิดจาก เดือนห้ามี 5 ค่ำ สองครั้ง. โอกาสที่จะตรงกับวันเสาร์ เท่า กับ 2 ใน7 หรือ 1:3.5 เฉลี่ย 3.5 ปี มีครั้ง 
 
https://www.9chaichana.com/blogview-44.html
 

อักขระหลังเหรียญเสาร์ห้าหลวงพ่อทบใช้ยันต์เดียวกลับเหรียญหลวงพ่อแดงจึงไม่แปลกใจว่าเหรียญถึงได้มีพุทธานุภาพขนาดนี้หากได้ถอดอักขระหลังเหรียญจึงไม่ต้องสงสัย

ตรงกลาง เป็นยันต์ครู เป็นตัว " นะ " ครอบจักรวาล มีอักขระล้อมรอบอ่านได้ว่า  "เม อะ มะ อุ"

อักขระโดยรอบเหรียญ มีดังนี้

“หะ อิ อะ ปะ” (ยังหาที่มาไม่ได้!)

“พุท ธะ สัง มิ” หัวใจพระไตรสรณคม หรือ หัวใจยอดศีล

 • มาจากบทสวดพระไตรสรณคมณ์ ก่อนที่เราจะอาราธณาศีล ดังนี้
 

                      พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
                      ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
                      สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 

 • ดีทาง ป้องกันภัย คงกระพัน เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ ค้าขาย แคล้วคลาด ปลอดภัย

“นะ ชา ลี ติ” หัวใจพระสีวลี หรือ หัวใจฉิมพลี

 • มาจากคาถาธรณีปริตร หรือ คาถาข่ายเพชรพระพุทธเจ้า ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้พระอานนท์

                      ชาโล มหาชาโล ชาลัง มหาชาลัง ชาลิเต มหาชาลิเต ชาลิตัง มหาชาลิตัง
                      มุตเต มุตเต มุตตัง มุตตัง สัมปัตตัง สุตัง คะมิติ สุตังคะมิติ มัคคะยีติ ทิฏฐิลา ทัณฑะลา มัณฑะลา
                      โรคิลากะระลา ทุพพะลา ริตติ ริตติ กิตติ กิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ มุตติ มุตติ จุตติ จุตติ
                      ธาระณี ธาระณีติ อิทังธา ระณะ ปะริตตัง๚

 

 • ดีทาง โชคลาภ เมตตามหานิยม ความร่ำรวย โภคทรัพย์ การทำมาค้าขาย ปกติแล้วคนทั่วๆ ไปจะเข้าใจว่ามีพุทธทางค้าขายโชคลาภเท่านั้น แต่ความจริงยังมีพุทธคุณ ด้านแคล้วคลาด ป้องกันภัยด้วย เพราะเป็น "คาถาที่สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชทานให้แก่พระอานนท์มหาเถระ เมื่อได้ท่องคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยาก หมู่เทพยดามาประชุมกันรักษาป้องกันสรรพภัยอันตราย"

“เอ หิ มา เร หิ”

 • เป็นคาถาเฉพาะของหลวงพ่อแดง

“นะ โม พุท ธา ยะ” หัวใจพระเจ้า 5 พระองค์

 • ที่มาของ พระคาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ เป็นการเขียนโดยใช้ตัวย่อนามพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ คือ

                      นะ หมายถึง พระกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทน ธาตุน้ำ ซึ่งเรียกว่า อาโปธาตุ
                      โม หมายถึง พระโกนาคม ใช้เขียนแทน ธาตุดิน ซึ่งเรียกว่า ปฐวีธาตุ
                      พุท หมายถึง พระกัสสปะ ใช้เขียนแทน ธาตุไฟ ซึ่งเรียกว่า เดโชธาตุ
                      ธา หมายถึง พระสมณะโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ใช้เขียนแทน ธาตุลม ซึ่งเรียกว่า วาโยธาตุ
                      ยะ หมายถึง พระศรีอริยเมตไตรย (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.๕๐๐๐) ใช้เขียนแทน อากาศธาตุ

 

 • ดีทาง มีพุทธคุณครบทุกด้าน เช่น เมตตามหานิยม แคล้วคลาด ป้องกันภัยอันตราย มหาเสน่ห์ มหาอุด รวมทั้งไล่ภูตผี และใช้กันเสนียดจัญไรได้อีกด้วย เป็นสิริมงคล ป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆ เป็นคาถาหลักเสริมให้คาถาและยันต์อื่นเกิดปาฏิหาริย์ เป็นอักขระวิเศษเรืองอานุภาพสูงสุด

“มะอะอุ” หัวใจพระไตรปิฎก หรือ ตรีเพชร หมายถึง พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

 • ที่มาของ พระคาถาหัวใจพระไตรปิฎก

                    มะ (แทนพระพุทธ มาจาก มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ)
                    อะ (แทนพระธรรม มาจาก อะกาลิโกเอหิปัสสิโก)
                    อุ (แทนพระสงฆ์ มาจาก อุชุปะฏิปันโน สาวะกะสังโฆ)

                        ซึ่งมิได้เรียงเรียนแบบของฮินดู (อุอะมะ) ในพระคาถาแห่งพระหัวใจ ชื่อว่า หัวใจตรีเพชร 
                        และสามารถเปลี่ยนมาใช้เป็น หัวใจพระไตรปิฏก โดยให้

                   มะ (แทน พระมหากัสสะปะ)
                   อะ (แทนพระอานนท์)
                   อุ (แทนพระอุบาลี) ผู้ซึ่งเป็นพระผู้เริ่มสังคายนาพระไตรปิฏก
                        รวมความแล้วเป็นหัวใจพระไตรปิฎกทั้งนั้น

 

 • เป็นคาถาใช้ได้ทุกทาง ครอบจักรวาลใช้ดีทุกด้าน ป้องกันอันตราย และทางคงกระพันชาตรี ทางโบราณเกจิอาจารย์ต่างๆ ถือกันว่ายันต์บทนี้เป็นยันต์ที่เด่นในทางแคล้วคลาดและเป็นเมตตามหานิยมสูงมาก และเป็นคาถาที่ใช้คู่ กับ "นะโมพุทธายะ" ซึ่งขาดเสียอย่างใดอย่างหนึ่งแทบมิได้ 

“เม อะ มะ อุ”  หัวใจปาติโมกข์ 

 • ย่อมาจากปาราชิก 4

                     เม ย่อมาจาก เมถุนัง (เสพเมถุน)
                     อะ ย่อมาจาก อทินนา (ลักทรัพย์)
                     มะ ย่อมาจาก มนุสสะวิคคะหัง (ฆ่าคน)
                     อุ ย่อมาจาก อุตตะริมนุสสะธัมมัง (อุตริมนุสธรรมคือ อวดมีธรรมวิเศษ)

 

 • ดีทาง ความสำเร็จราบรื่น รอดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง เป็นมหาอุด
ขอขอบพระคุณท่านที่ได้เขียนบทความนี้ไว้

 

 

 

ราคา :
 
โทรศัพท์ :
 0909857494, 0909857494
วันที่ :
 27/01/18 15:52:38
 
 
เหรียญเสาร์ห้าหลวงพ่อทบปี12 พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.