พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

หล่อบูชาท้าวเวสสุวรรณ ๑๘๐ ปีวัดดอนแก้ว


หล่อบูชาท้าวเวสสุวรรณ ๑๘๐ ปีวัดดอนแก้ว


หล่อบูชาท้าวเวสสุวรรณ ๑๘๐ ปีวัดดอนแก้ว


หล่อบูชาท้าวเวสสุวรรณ ๑๘๐ ปีวัดดอนแก้ว

โชว์ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 หล่อบูชาท้าวเวสสุวรรณ ๑๘๐ ปีวัดดอนแก้ว
รายละเอียด :
 

หล่อบูชาท้าวเวสสุวรรณ หมายเลขมงคล ๑๘๘ ที่ระลึก 180ปี วัดดอนแก้ว

รูปหล่อบูชาท้าวเวสสุวรรณวัดดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หมายเลขมงคล ๑๘๘ โดยในครั้งนี้ได้มีการจัดสร้างด้วยเนื้อเงิน 3 องค์ เนื้อชนวนปิดทอง 5 องค์ ลองพิมพ์ 4 องค์ เนื้อชนวน 199 องค์ โดยงานพิธีพุทธาเทวาภิเษกในโอกาสครบรอบ 180 ปี วัดดอนแก้ว วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2560 ได้กราบนิมนต์ หลวงปู่ หลวงพ่อ พระเกจิอาจารย์ ดังนี้ วันที่ 18 มีนาคม 2560 พระครูสิริศีลสังวร (ครูบาน้อย เตชปัญโญ) วัดศรีดอนมูล เมตตาอธิฐานจิตนั่งปรก เวลา 19.00 น. พระเกจิอาจารย์อธิษฐานจิตนั่งปรก วันที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. 1.ครูบาจง อุปลวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง(วัวลาย) อ.หางดง 2.หลวงพ่อพระครูสิริวรธำรง เจ้าอาวาสวัดสมเด็จอาสภวัน 3.หลวงพ่อวิบูลธรรมพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสว่างบันเทิง เจ้าคณะอำเภอตำบลแม่สา 4.พระครูวิรุฬสิริวัตร เจ้าอาวาสวัดป่าอิ้น อ.พร้าว 5.ครูบาไกรราช รตนวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดหนองเหงือก จ.ลำพูน 6.พระปลัดวีระพันธ์ ญานวิโร วัดเชียงแสน อ.สารภี 7.พระครูวรวรรณวิวัฒน์(ครูบาไก่) เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง จต.โหล่งขอด 8.พระอาจารย์อ๊อด วัดดอนแก้ว 9.พระปลัดอนุรักษ์ สุชีโว วัดสันป่าข่อย อ.เมือง 10.พระปลัดเฉลิมพล สิริวฑฺฒโน(พระอาจารย์มนตรา) เจ้าอาวาสวัดสันทรายต้นกอก 11.พระวินัยธรจักรา วรญาโณ เจ้าอาวาสวัดแม่แอน คณะสวดพุทธาภิเษก(โสโขโน) วัดมหาวัน จ.ลำพูน พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการ วันที่ 20 มีนาคม 2560 เจริญพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวลา 12.00 น. 1.หลวงพ่อพระครูปัญญาวิเชียร เจ้าอาวาสวัดแมริม เจ้าคณะอำเภอแม่ริม 2.หลวงพ่อพระครูสิริอาภากร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม 3.หลวงพ่อพระครูมนูญบุญญากร เจ้าอาวาสวัดเจดีย์สถาน รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม 4.หลวงพ่อพระครูประทีปธรรมาภิรัต เจ้าอาวาสวัดนันทาราม เจ้าคณะอำเภอตำบลสันโป่ง 5.หลวงพ่อพระครูมงคลสิริวงศ์ เจ้าอาวาสวัดดอนตัน เจ้าคณะอำเภอตำบลเหมืองแก้ว 6.หลวงพ่อพระครูวรธรรมวิรัช เจ้าอาวาสวัดโสภณาราม 7.หลวงพ่อพระครูปัญญาวรวิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดอรุณนิวาส 8.พระครูพูลรัตน์ ธมฺมรตโน วัดโสภณาราม 9.หลวงพ่อพระครูสุนทรพัฒน์สิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดพระนอนขอนม่วง เจ้าคณะอำเภอตำบลดอนแก้ว 10.พระครูศาสนกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดอินทราราม เจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก 11.พระครูบัณฑิตธรรมภรณ์ เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน เจ้าคณะตำบลริมใต้ 12.พระครูประภาสปริยัติวิมล เจ้าอาวาสวัดป่าข่อยใต้ เจ้าคณะตำบลสันผีเสื้อ 13.พระครูอาทรกิจจานุรักษ์ เลขาฯเจ้าคณะตำบลเหมืองแก้ว 14.พระครูณัฐวุธ ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดชมพูนุช 15.พระครูธีรปัญโญภาส เจ้าอาวาสวัดศรีปิงชัย 16.พระครูสุวรรณชโยดม เจ้าอาวาสวัดอุดมชัยราษฎร์ 17.พระครุสถาพรพัฒนวงศ์ เจ้าอาวาสวัดน้ำตกแม่สา เจ้าคณะตำบลแม่แรม 18.พระครูมณีวรรณประดิษฐ์ เจ้าอาวาสวัดมณีประดิษฐ์ เลขาฯรจอ.แม่ริม 19.พระครูปิยอาวาสวัตร เจ้าอาวาสวัดปิยราม เลขาฯจต.ดอนแก้ว 20.พระครูประดิษฐ์ธีรพล เจ้าอาวาสวัดกุมภประดิษฐ์ 21.พระครูชลธารรัตนารักษ์ เจ้าอาวาสชลประทาน 22.พระครูสุตพัฒโนดม(พระมหาดร.วรเมศวร) เจ้าอาวาสวัดดอนชัย เลขาฯรจอ.แม่ริม 23.พระมหาช่วง ภูรีวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดศรีชลธาร 24.พระสมุห์เอกชัย ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดงิ้วเก่า อ.เทิง จ.เชียงราย 25.พระใบฏีกาพิมพ์ อินฺทวีโร เจ้าอาวาสวัดร่มไทรคำ เลขาฯจอ.แม่ริม 26.พระอธิการดวงสอน ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดท่าไคร้ 27.พระอธิการนิรันดร์ สุภาจาโร เจ้าอาวาสวัดนันทาวาส 28.พระอธิการอุเทน สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดป่าข่อยเหนือ 29.พระสมุห์สุระ วิสุทฺธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแตง 30.พระกฤษดา สุวณฺโณภาโส วัดสันป่าข่อย 31.พระอธิการสำราญ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองไคร้ 32.พระธงชัย สุวณฺณสิริ รก.วัดดาราภิมุข 33.พระอินถา ฐิตสีโล ประธานสงฆ์สำนักสงฆ์สันเหมืองฯ 34.พระครูสังฆรักษ์อุเทนะ อุเทโน เจ้าอาวาสวัดพระนอนแม่ปูคา 35.พระครูปริยัติวีรคุณ เจ้าอาวาสวัดทรายมูล หลวงพ่อพระเกจิอาจารย์อธิษฐานจิตนั่งปรก วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 1.พระครูพินิจสารธรรม (หลวงปู่ครูบาพรรณ พรหมเสโน)วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน89 2.พระครูสุวัฒนวรคุณ(ครูบาทองคำ จนฺทวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดสันป่าข่อย อ.เมือง 86 3.พระครูมงคลเกษม(หลวงปู่ครูบาเสน เขมจาโร) เจ้าอาวาสวัดผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 86 4.พระครูวิสุทธิสีลสังวร (ครูบาสาย ติสฺสวํโส) วัดร้องขุด อ.สันป่าตอง 85 5.พระครูคันธารัตนคุณ(ครูบาจันทร์แก้ว) เจ้าอาวาสวัดคันธรส (ป่าซาง) อ.หางดง 84 6.ครูบาอินถา ปญฺญาวชิโร เจ้าอาวาสวัดศรีลังกา(ต้นโชค) อ.หางดง 84 7.พระครูพิพิธปุญญาภิรัต(ครูบาอินตา กตปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดศาลา อ.หางดง 83 8.พระครูสิริคันธวงค์(ครูบาประเสริฐ) เจ้าอาวาสวัดงิ้วใหม่ รองเจ้าคณะอำเภอเทิง จ.เชียงราย 9.พระครูพิพัฒน์สมาจาร(ครูบาวัดชมพู) เจ้าอาวาสวัดชมพู อ.เมือง 79 10.พระครูวิจิตรวัฒนวิธาน ครูบาอิ่นแก้ว กาวีโล วัดพระธาตุดอยทีมู อ.แม่ระมาด จ.ตาก 73 11.ครูบาบุญเป็ง คัมภีโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งปูน อ.จอมทอง 60 12.พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง คณะสวดมนต์พุทธาภิเษก วัดดอกเอื้อง 9 รูป โดยการนำของ หลวงพ่อพระครูโสภิตสีลาจาร พระสังฆาธิการ วันที่ 20 มีนาคม 2560 เจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตั๋น/สรงน้ำพระธาตุ เวลา 19.00 น. 1.หลวงพ่อพระครูประทีปธรรมาภิรัต เจ้าอาวาสวัดนันทาราม 2.หลวงพ่อพระครูวรธรรมวิรัช เจ้าอาวาสวัดโสภณาราม 3.หลวงพ่อพระครูมงคลสิริวงศ์ เจ้าอาวาสวัดดอนตัน 4.พระครูพูลรัตน์ ธมฺมรตโน วัดโสภณาราม 5.หลวงพ่อพระครูสิริวรธำรง เจ้าอาวาสวัดสมเด็จอาสภวัน 6.หลวงพ่อพระครูสุนทรพัฒน์สิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดพระนอนขอนม่วง 8.หลวงพ่อวิบูลธรรมพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสว่างบันเทิง 9.พระครูธีรปัญโญภาส เจ้าอาวาสวัดศรีปิงชัย 10.พระครูณัฐวุธ ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดชมพูนุช 11.พระครูประภาสปริยัติวิมล เจ้าอาวาสวัดป่าข่อยใต้ 12.พระอธิการดวงสอน ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดท่าไคร้ 13.พระครูปิยอาวาสวัตร เจ้าอาวาสวัดปิยราม 14.พระครูสุตพัฒโนดม(พระมหาดร.วรเมศวร) เจ้าอาวาสวัดดอนชัย 15.พระอธิการนิรันดร์ สุภาจาโร เจ้าอาวาสวัดนันทาวาส 16.พระอธิการอุเทน สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดป่าข่อยเหนือ 17.พระธงชัย สุวณฺณสิริ รก.วัดดาราภิมุข 18.พระอินถา ฐิตสีโล ประธานสงฆ์สำนักสงฆ์สันเหมองฯ 19.พระคุณเจ้าวัดแม่สาหลวง 20.พระคุณเจ้าวัดท่าหลุก

ราคา :
 
ร้าน :
โทรศัพท์ :
 0841746518, 0841746518
วันที่ :
 13/11/17 13:34:36
 
 
หล่อบูชาท้าวเวสสุวรรณ ๑๘๐ ปีวัดดอนแก้ว พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.