พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

เหรียญหล่อเสมาประจำวันเกิด วันอาทิตย์


เหรียญหล่อเสมาประจำวันเกิด วันอาทิตย์


เหรียญหล่อเสมาประจำวันเกิด วันอาทิตย์


เหรียญหล่อเสมาประจำวันเกิด วันอาทิตย์

โชว์ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 เหรียญหล่อเสมาประจำวันเกิด วันอาทิตย์
รายละเอียด :
 

เหรียญหล่อเสมาประจำวันเกิด วันอาทิตย์ เจ้าคุณโชติ วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม ปี 2472 เนื้อทองผสม สภาพสวยเดิมๆครับ.........วัตถุมงคลรุ่นนี้สร้างขึ้นหลายพิมพ์ด้วยกันอาธิเช่น เหรียญหล่อ พระคันธราช พระประจำวัน และ เหรียญรูปเหมือนเจ้าคุณโชติ จัดสร้างขึ้นด้วยเนื้อทองผสม ทรงเหรียญเสมา จัดสร้างพร้อมกันเมื่อครั้งปี พศ. 2472 จัดสร้างโดยท่านเจ้าคุณโชติ หรือพระเทพสุธีหรือพระธรรมวโรดม (โชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ปี 2465 ถึง ปี 2497 โดยโลหะที่ใช้หล่อผสมประกอบไปด้วย ๑. ชิ้นส่วนพระพุทธรูปสมัยทวารวดี ๒. ชิ้นส่วนขันลงหินจากชาวบ้าน ๓. แผ่นโลหะจารอักขระยันต์จากพระคณาจารย์ทั่วประเทศในสมัยนั้น ๔. แผ่นทองคำจารลงดวงประสูติ พระคณาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีปลุกเสก อันได้แก่ - หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม เป็นประธานพิธี - หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อยุธยา - หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน สุพรรณบุรี (มีการบอกเล่าว่า ตอนท่านเสกมีแสงออกจากปากมาคลุมวัตถุมงคลด้วย)- หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง นครปฐม - หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา - หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา สุพรรณบุรี - หลวงพ่อยิ้ว วัดบางแขม นครปฐม - หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ กาญจนบุรี - หลวงพ่อสอน วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี - หลวงพ่อจันทร์ วัดบ้านยาง ราชบุรี - หลวงพ่อชา วัดสามกระบือเผือก นครปฐม - หลวงพ่อนาค วัดห้วยจระเข้ นครปฐม - หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง นครปฐม - หลวงพ่อวงศ์ วัดทุ่งผักกูด นครปฐม - หลวงพ่อมุ้ย วัดจอมทอง - หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร - หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก กรุงเทพ - หลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม สมุทรสงคราม - หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม - หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว สุพรรณบุรี - หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก นครปฐม - หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน นครปฐม - หลวงเต๋ คงทอง วัดสามง่าม นครปฐม - หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นจครปฐม - พระเทพสุธีหรือพระธรรมวโรดม (โชติ) เป็นต้น.........ประวัติ พระธรรมวโรดม นามเดิม โชติ ฉายา ธมฺม ปฺปโชติ นามสกุล ปัณฑิตยกุล เป็นบุตรนายแพ นางเปลี่ยน เกิดที่ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2423 ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง เวลา 24.00 น. มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 6 คน คือ 1.พระธรรมวโรดม (โชติ ปัณฑิตยกุล) 2.นายส่วน ปัณฑิตยกุล (เปรียญ) 3.นายฉันท์ ปัณฑิตยกุล 4.นางบุญมาก 5.หลวงวุฒิธรรม เนติกร (กระวี ปัณฑิตยกุล) 6.ขุนปรีชาชนบาล (ถวิล ปัณฑิตยกุล) พ.ศ. 2438 ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดมหาธาตุ พระนคร มีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม) เป็นพระอุปัชฌายะ พ.ศ.2443 ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2443 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำเดือน 1 ปีชวด โทศก เวลา 18.35 น. สมเด็จพระวันรัต (แดง) เจ้าอาวาสวัดสุทัสน์เทศวราราม เป็นพระอุปัชฌายะ สมเด็จพระวันรัต (ดิศ) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระพิมลธรรม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ สมเด็จพระวันรัต (จ่าย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระเทพมุนี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่ออุปสมบทแล้ว ได้เล่าเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมกับสมเด็จพระวันรัต (ดิศ) บ้าง สมเด็จพระวันรัต (จ่าย) บ้าง ได้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สอบบาลี ป.ธ.8 ได้ในปีพ.ศ.2451 ต่อมาก็ไม่มีโอกาสได้เข้าสอบป.ธ.9 เพราะสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงพระประชวรโรคพระชราเรื้อรัง ไม่ได้ทรงสอนนักเรียนอีกสืบไป ท่านเจ้าคุณจึงยุติการศึกษาแต่เพียงนั้น ท่านเจ้าคุณพระธรรมโรดมนั้นตามประวัติปรากฎว่า ตั้งแต่ครั้งอยู่วัดเบญจมบพิตร และอยู่วัดพระปฐมเจดีย์ มีจริยวัตรและอัธยาศัยสุภาพ อ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป เมื่อเป็นครูก็เป็นครูที่ดีของศิษย์ เมื่อเป็นผู้ปกครองก็เป็นผู้ปกครองที่ดี เป็นอุดมมิตรของบุลคลทั่วไป เมื่อมาอยู่วัดพระปฐมเจดีย์ก็เป็นประดุจบิดา ผู้มีพรหมวิหารของบุตร เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของบรรดาผู้อยู่ในปกครอง เป็นที่รักและเคารพของบรรดาศิษยานุศิษย์ ผู้นับถือ ตลอดจนผู้ที่รู้จักโดยทั่วไป ดำรงอยู่ในสมณวัตรดีงาม พ.ศ.2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเจ้าคุณพระธรรมวโรดม (โชติ) จากวัดเบญจมบพิตร มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2465 และสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากลมหลวงชินวรศิริวัฒน์ วัดราชบพิตรทรงตั้งให้เป็นพระอุปัชฌายะ ปี พ.ศ.2466 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ "พระราชสุธี" ปี พ.ศ.2467 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรี ปี พ.ศ.2471 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ "พระเทพสุธี" ปี พ.ศ.2484 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ "พระธรรมปิฎก" และสมณศักดิ์สุดท้ายได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ ตำแหน่งเจ้าคณะรองสมเด็จพระราชาคณะที่ "พระธรรมวโรดม" ก่อนจะมรณภาพลงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2497 สิริอายุ 74 ปี พรรษาที่ 54 ได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ พระเมรุวัดพระปฐมเจดีย์ ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2498

ราคา :
 
โทรศัพท์ :
 081-8811658, 0818811658
วันที่ :
 15/09/17 10:09:05
 
 
เหรียญหล่อเสมาประจำวันเกิด วันอาทิตย์ พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.