พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

เหรียญวชิรมุงกุฎ ปี19


เหรียญวชิรมุงกุฎ ปี19


เหรียญวชิรมุงกุฎ ปี19

ขายแล้ว กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 เหรียญวชิรมุงกุฎ ปี19
รายละเอียด :
 

เหรียญพระพุทธเจ้าปางตรัสรู้(วชิรมุงกุฎ) ปี 2519 พระสวยมากๆน่าบูชา ปลุกเสกในพีธีเดียวกันกับพระสมเด็จนางพญาหลัง สก. และพระสมเด็จอุณาโลม ทรงจิตรลดา ปี19 ณ พระอุโบสถวัดบวรฯ 7 คืน หลวงปู่โต๊ะร่วมพิธี 5 คืน และยังมีปลุกเสกในปี 2522 อีกครั้งพิธีพุทธภิเษกเมื่อสร้างเสร็จเป็นองค์พระแล้ว ได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกขึ้นอีก 7 วัน ณ พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหารฯ เมื่อวันที่ 5-11 ก.ค. 2519รายนามพระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสกและเจริญพุทธมนต์พระสมเด็จพระอุณาโลมทรงจิตลดา - นางพญา สก. 2519

1. วันจันทร์ 5 ก.ค. 2519 เวลา 17.00 น.

พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก

1. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ

2. พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี

3. หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่

4. หลวงพ่อเมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ฯ นครราชสีมา

5. พระเทพวราลังการ(หลวงปู่ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย

6. พระสุทธิสารโสภณ วัดศรีโพแท่น จ.เลย

7. หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพุทธมนต์ ๑๐รูป

1. สมเด็จพระวันรัต วัดสังเวชวิศยาราม

2. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา

3. สมเด็จพระพุทธิวงศมุนี วัดเบญจมบพิธ

4. พระพรหมคุณากรณ์ วัดสระเกศ

5. พระธรรมวราลังการ วัดบุปผาราม

6. พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดพิชัยญาติการาม

7. พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ

8. พระราชสารมุนี วัดเขมาภิรตาราม

9. พระปริยัติเมธี วัดมกุฎกษัตริย์

10. พระอุดมศีลคุณ วัดบุรณศิริมาตยาราม


2. วันอังคาร 6 ก.ค. 2519

พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก

1. พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี

2. หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี

3. พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดอภัยดำรงธรรม สกลนคร

4. หลวงพ่ออ่อนสี วัดพระงาม หนองคาย

5. หลวงพ่อมา วัดวิเวกอาศรม ร้อยเอ็ด

6. พระโพธิสังวรเถร (หลวงพ่อฑูรย์) วัดโพธินิมิต ธนบุรี

7. พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง

3. วันพุธ 7 ก.ค. 2519

พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก

1. พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี

2. พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดอภัยดำรงธรรม สกลนคร

3. พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง

4. หลวงพ่ออ่อนสี วัดพระงาม หนองคาย

5. หลวงพ่ออ่อน วัดประชานิยม กาฬสินธุ์

6. หลวงปู่สี มหาวีโร วัดประชาคมฯ ร้อยเอ็ด

7. หลวงพ่อชา วัดศรีแก่งคร้อ ชัยภูมิ

8. หลวงพ่อชม วัดป่าบ้านบัวค่อม อุดรธานี

9. หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมคงคาคีรีเขต

10. หลวงพ่อมา วัดวิเวกฯ ร้อยเอ็ด

4. วันพฤหัสบดี 8 ก.ค. 2519

พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก

1. พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี

2. พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง

3. หลวงปู่สี มหาวีโร วัดประชาคมฯ ร้อยเอ็ด

4. หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมคงคาคีรีเขต

5. พระอาจารย์สาม วัดป่าไตรวิเวก สุรินทร์

6. หลวงพ่อจ้อย วัดสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

7. หลวงพ่อบุญรักษ์ วัดคงคาวดี สิชล นครศรีธรรมราช

8. หลวงพ่อเหรียญ วัดป่าอรัญญบรรพต หนองคาย

9. พระอาจารย์บัวพา วัดป่าพระสถิต หนองคาย


5. วันศุกร์ 9 ก.ค. 2519

พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก

1. พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี

2. พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง

3. หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา

4. หลวงพ่อโชติ วัดภูเขาแก้ว อุบลฯ

5. หลวงพ่อพั่ว วัดบ้านนาเจริญ อุบลฯ

6. พระอาจารย์สมชาย วัดเขาสุกิม จันทบุรี

7. หลวงพ่อจันทร์(อายุ ๑๐๒ปี) วัดนามะตูม ชลบุรี

6. วันเสาร์ 10 ก.ค. 2519

พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก

1. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ

2. พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี

3. หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม

4. หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี

5. หลวงพ่อเก็บ วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

6. หลวงพ่อสนิท วัดศีลขันธาราม อ่างทอง

7. หลวงพ่อซ้วน วัดลาดใต้ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา


7. วันอาทิตย์ 11 ก.ค. 2519

พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก

ตอนกลางวัน (เวลา 13.00 - 16.00 น.) หลวงปู่ธูป วัดสุทรธรรมทาน(วัดแค) กทม. นั่งปรกบริกรรมภาวนาเดี่ยว 4 ชั่วโมงเต็ม

ตอนค่ำ 1. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ

2. พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี

3. หลวงพ่อซ้วน วัดลาดใต้ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

4. พระอาจารย์ผ่อง วัดสามปลื้ม กทม.

5. หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาฯ ธนบุรี

6. หลวงพ่อสา วัดราชนัดดา กทม.

7. พระครูสงัด วัดพระเชตุพนฯ กท

ในวันที่ 12 ก.ค. 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเจิมและสุหร่าย สมเด็จนางพญา ส.ก.และพระสมเด็จอุณาโลม ในเวลา 16.00 น. ณ พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรฯ

รายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา ๑๐ รูป

1. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผติการาม

2. พระสาสนโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส

3. พระพุทธพจน์วราภรณ์ วัดราชบพิธ

4. พระญาณวโรดม วัดบวรราชนิเวศ

5. พระธรรมปาโมกข์ วัดราชประดิษฐ์

6. พระธรรมเสนานี วัดพระเชตุพนฯ

7. พระธรรมวราภรณ์ วัดนรนาทสุนทริการาม

8. พระเทพวราภรณ์ วัดบุรณศิริมาตยาราม

9. พระเทพปัญญากวี วัดราชาธิวาส

10 พระเทพกวี วัดบวรฯ

ปี 2522 ประกอบพิธีพุทธภิเษกสมเด็จนางพญา ณ พระอุโบสถ คณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหารวันที่๙ - ๑๒ เมษายน พ.ศ ๒๕๒๒รายนามพระอาจารย์ที่อาราธนามานั่งบริกรรมภาวนาในพิธีพุทธภิเษกสมเด็จนางพญา ณ พระอุโบสถ คณะรังษีวัดบวรนิเวศวิหาร วันที่๙ - ๑๒ เมษายน ๒๕๒๒

๑ พระเทพวราลังการ (ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธาวาส จ เลย

๒ พระราชสังวราภิมณท์ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี

๓ พระราชธรรมวิจารย๋ (หลวงปู่ธูป) วันสุนทรธรรมทาน

๔ พระราชสังสรวิสุทธิ์ (บุญเลิศ) วัดราชสิทธาราม

๕ พระภาวนาวิมลเถร (สิริ) วัดชนะสงครม

๖ พระวิสุทธิสารเถร (ถิร) วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี

๗ พระรัตนากรวิสทุธิ์ (หลวงปู่ดุลย์) วัดศรีบูรพาราม สุรินทร์

๘ พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา) วัดหนองป่าพง

๙ พระณาญโพธิ (หลวงพ่อเข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม

๑๐ พระชินวงศาจารย์ (พุธ) วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา

๑๑ พระโพธิสังวรเถร (ไพฑูรย์ ) วัดโพธินิมิตร ธนบุรี

๑๒ พระอุดมวิสุทธิเถร (อาจารย์วัน) วัดถ้าอภัยดำรง สกลนคร

๑๓ พระสุนทรธรรมภาณี (หลวงพ่อเเพ) วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี

๑๔ พระครูเกษมธรรมานันท์ (เเช่ม) วัดดอนยายหอม

๑๕ พระครูสมุทรธรรมสุนทร (หลวพ่อสุด) วัดกาหลง สมุทรสาคร

๑๖ พระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง) วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม

๑๗ พระครูธรรมกิจโกศล (นอง) วัดทรายขาว ปัตตานี

๑๘ พระครูสุจิตตานุรักษ์ (จวน) วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี

๑๙ พระครูสังวรธรรมมานุวัตร (หลวงพ่อพล) วัดหนองคณที สระบุรี

๒๐ พระครูถาวรวิทยาคม (เพิ่ม) วัดสรรเพชณ์ นครปฐม

๒๑ พระมหาวีระ (ฤษีลิงดำ ) วัดจันทาราม อุทัยธานี

๒๒ พระอาจารย์สี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด

๒๓ พระอาจารย์เหรียญ มหาปุญโญ วัดมหาสมณกิจภาวนา

๒๔ พระอาจารย์พัฒน์ สุขกาโม วัดทับซ้าน สกลนคร

๒๕ พระอาจารย์เเบน ธนากโร วัดธรรมเดจีย์ สกลนคร

๒๖ พระอาจารย์จวน กุลเชฐโร วัดเจติยาคิรี สกลนคร

๒๗ พระอาจารย์ฟัก สนติธมโม วัดเขาสามผาน จันทบุรี

๒๘ พระอาจารย์สาม อกิญจโน วัดไตรวิเวก สุรินทร์

๒๙ พระครูปลัดไพบูลย์ สุมังคโล วัดรัตนาราม

 

 

ราคา :
 800
ร้าน :
โทรศัพท์ :
 0621989881, 0877440662
วันที่ :
 18/01/17 20:47:54
 
 
เหรียญวชิรมุงกุฎ ปี19 พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.