พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

ตะกรุดนกยูงทอง ลพ.ประสิทธิ์ # 49


ตะกรุดนกยูงทอง ลพ.ประสิทธิ์ # 49


ตะกรุดนกยูงทอง ลพ.ประสิทธิ์ # 49


ตะกรุดนกยูงทอง ลพ.ประสิทธิ์ # 49

ใหม่ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 ตะกรุดนกยูงทอง ลพ.ประสิทธิ์ # 49
รายละเอียด :
 

1 ใน 600 ดอก
ตะกรุดนกยูงทอง
ลพ.ประสิทธิ์ วัดป่าหมู่ใหม่
ใช้ป้องกันเหตุเพทภัยในสายพระป่ากัมมฐาน ลป.มั่น ภูริทัตโต
ในโอกาสฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

จารมือ
ขนาดประมาณ 1-1.2 ซม. กว้าง 0.5-0.6 ซม.


พระคาถาพญานกยูงทอง เป็นพระคาถาที่พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นนิยมใช้ โดยเฉพาะผูกเป็นยันต์ในเหรียญที่ทำแจกของพระคณาจารย์สายนี้ เป็นต้นว่าพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ท่านได้ใช้หัวใจคาถาพญานกยูงทองมาจารึกไว้ที่ด้านหลังวัตถุมงคลของท่านแทบ ทุกรุ่น ทั้งนี้เพราะท่านถือว่า คาถาพญานกยูงทองมาจากบทสวดมนต์ที่เรียกว่า "โมรปริตร" อันมีอยู่ในบทสวดมนต์ 7 ตำนานอันเก่าแก่และเป็นหลักในการเจริญพระพุทธมนต์ตลอดมา

พระคาถาหัวใจพญานกยูงทองมีอยู่ว่า "นะโมวิมุติตานัง นะโมวิมุตติยา"

ส่วน พระคาถาโมรปริต ที่มีอยู่ในบทสวดมนต์ 7 ตำนานนั้น ผู้ใดได้เจริญโมรปริตรทุกเช้าค่ำจะปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงอันเกิดจากขาวก หนามเครื่องดักทั้หลาย และสรรพอันตรายอันรออยู่เบื้องหน้า เหมือนกับพญานกยูงทองที่เจริญพระคาถานี้ไว้แล้วสามารถมีชีวิตยืนยาวมาจนเผลอ สติถูกบ่วงนายพรานเพราะเสียงของนางนกต่อ ( ไม่ใช่นาง นกต่อธรรมดาซะด้วย เป็นนางนกยูงต่อ !!! ) แต่เมื่อถูกจับไปแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้ เพราะบารมีแห่งการเจริญพระคาถาโมรปริตรนี้เอง

โมรปริตรนี้ ต้นฉบับบาลีและคำแปลคัดมาจากฉบับของกองนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยคำอ่านได้ให้ท่านผู้รู้ได้ถอดออกมาเป็นคำอ่านง่ายๆเพื่อสะดวกในการ อ่านออกเสียง

"ผู้ใดได้เจริญโมรปริตรทุกค่ำเช้าแล้วจะนิรันตราย ไม่ตายโหงด้วยอาการอันทุเรศต่างๆ ถึงซึ่งความสุขความเจริญทั้งปวง"

พระคาถาโมรปริตร

บทสวดในตอนเช้า...

[ เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า นกยูงโพธิสัตว์จะกล่าวคำนมัสการว่า ...]

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
(พระอาทิตย์นี้ อุทัยขึ้นมา เป็นผู้ให้ดวงตาแก่โลกเป็นเจ้าใหญ่ในการให้แสงสว่าง สาดแสงสีทองส่องปฐพี)

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
(เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์ ผู้สาดแสงสีทองส่องปฐพีนั้น)

ตะยัชชะ คัตตา วิหะเร มุ ทิวะสัง
(ข้าพเจ้า อันท่านคุ้มครองแล้วพึงอยู่เป็นสุขตลอดเวลากลางวันนี้)

[ เมื่อนกยูงโพธิสัตว์กล่าวคาถาแรกไหว้พระอาทิตย์ที่ขึ้นในยามเช้าแล้ว จึงกล่าวคาถาบทที่2 นมัสการพระพุทธเจ้าในอดีต และพุทธคุณของพระองค์ดังนี้ ]

"เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม"
(ท่านผู้ไม่มีบาป คืออดีตพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้รู้จบในธรรมทังปวง)

"เต เม นะโม"
(ขอท่านผู้ไม่มีบาปเหล่านั้น จงได้รับความนอบน้อมของข้าพเจ้า)

"เต จะมัง ปาละยันตุ"
(ขอท่านผู้ไม่มีบาปเหล่านั้น โปรดรักษาข้าพเจ้าด้วยเถิด)

"นะมัตกุ พุทธานัง"
(ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย)

"นะมัตกุ โพธิยา"
(ขอความนอบน้อมของข้าพเจาจงมีแด่พระโพธิญาณ)

"นะโม วิมุตตานัง"
(ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่ท่านผู้บริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยการหลุดพ้นแล้วทั้งหลาย)

"นะโม วิมุตติยา"
(ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่วิมุตติธรรม คือธรรมอันเป็นทางหลุดพ้นทั้งหลาย)

"อิมังโส ปะริตตัง กัตตะวา โมโร จะระติ เอสะนา"
(นกยูงโพธิสัตว์นั้น เมื่อสวดพระโมรปริตรนี้แล้ว ก็ไปเที่ยวเสาะแสวงหาอาหาร)


บทสวดในตอนค่ำ

"อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะ วัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส"
( พระอาทิตย์นี้เป็นผู้ให้ดวงตาแก่โลก เป็นเจ้าใหญ่ในการให้แสงสว่าง สาดแสงสีทองส่องปฐพี กำลังอัสดง )

"ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุรัตติง"
( เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์ผู้สาดแสงสีทองส่องปฐพีนั้น ข้าพเจ้าอันท่านคุ้มครองแล้ว พึงอยู่เป็นสุขตลอดเวลากลางคืนวันนี้ )

[ นกยูงกล่าวคาถาแรกไหว้พระอาทิตย์อัสดง จึงกล่าวคาถาที่ 2 นมัสการอดีตพุทธะและพุทธคุณ เช่นเดียวกับตอนเช้าดังต่อไปนี้ ]

"เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม"
(ท่านผู้ไม่มีบาป คืออดีตพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้รู้จบในธรรมทังปวง)

"เต เม นะโม"
(ขอท่านผู้ไม่มีบาปเหล่านั้น จงได้รับความนอบน้อมของข้าพเจ้า)

"เต จะมัง ปาละยันตุ"
(ขอท่านผู้ไม่มีบาปเหล่านั้น โปรดรักษาข้าพเจ้าด้วยเถิด)

"นะมัตกุ พุทธานัง"
(ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย)

"นะมัตกุ โพธิยา"
(ขอความนอบน้อมของข้าพเจาจงมีแด่พระโพธิญาณ)

"นะโมวิมุตตานัง"
(ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่ท่านผู้บริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยการหลุดพ้นแล้วทั้งหลาย)

"นะโม วิมุตติยา"
(ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่วิมุตติธรรม คือธรรมอันเป็นทางหลุดพ้นทั้งหลาย)

"อิมังโส ปะริตตัง กัตตะวา โมโร วาสะมะ กัปปะยีติ"
(นกยูงโพธิสัตว์นั้น เมื่อสวดพระโมรปริตรนี้แล้ว จึงพักผ่อนหลับนอน)

การสวดพระโมรปริตรนี้นั้น เมื่อคื่นนอนชำระล้างร่างกายแล้ว ก่อนออกจากบ้านสวดพระคาถาโมรปริตรท่อนเช้าหนึ่งจบ

ครั้นเมื่อเย็นกลับมาถึงบ้าน 
อาบน้ำชำระร่างกายกินอาหารแล้วจึงสวดโมรปริตรท่อนค่ำอีกหนึ่งจบจึงเข้านอน
ทำได้เช่นนี้ จะแคล้วคลาดจากภัยทั้งหลาย ไม่ตายโหงด้วยอาการสยดสยอง

 

โอนเงินค่าบูชา


International Payment by "Pay Pal" to "somphob_dej@hotmail.com"

(This price does not include postage.
Please check shipping costs first.)


นายสมภพ เดชคำรณ(เหน่งไปรษณีย์)

โทร. 062-285-9676
ธ.กรุงไทย สาขา สี่แยกสนามบินเชียงใหม่
เลขที่บัญชี 554-1-10374-6

ธ.กสิกรไทย สาขา Central Airport Praza ChiangMai
เลขที่บัญชี 457-2-10896-7

หรือ 
ธนาณัติออนไลน์ สั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์

"สามแยกสวนปรุง 50201"รับประกันความแท้โดย
เหน่งไปรษณีย์ (นายสมภพ เดชคำรณ)

โทร.062-285-9676  และ
ร้านมนต์เสน่ห์ขุนแผน ลพ.เสน่ห์ จันทสาโร วัดเชียงขาง
www.somphob-amulet.comsomphobdej@gmail.com

ราคา :
 559
โทรศัพท์ :
 0622859676, 0622859676
วันที่ :
 21/08/16 13:30:31
 
 
ตะกรุดนกยูงทอง ลพ.ประสิทธิ์ # 49 พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.