พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

๙๙๙ พระชัยนเรศวรเมืองงาย ๙๙๙


๙๙๙ พระชัยนเรศวรเมืองงาย ๙๙๙


๙๙๙ พระชัยนเรศวรเมืองงาย ๙๙๙

โชว์ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 ๙๙๙ พระชัยนเรศวรเมืองงาย ๙๙๙
รายละเอียด :
 

      พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย สร้างเพื่อหาทุนก่อสร้าง “พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์” ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.นิรันดร ชัยนาม ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นประธานจัดสร้าง พล ต.ต.ยรรยง สะท้านไตรภพ และ พระอาจารย์ไสว สุมโน วัดราชนัดดา เป็นเจ้าพิธี

             ก่อนประกอบพิธีเททอง คณะกรรมการได้ส่งแผ่นทอง เงิน นาก ให้พระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ ปลุกเสกตลอดพรรษา พระพุทธรูปปั้นและเททองหล่อโดยนายแม้น บัวแดง ช่างหล่อพระพุทธชินราชชื่อดัง

             พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย ออกแบบและแกะแม่พิมพ์โดย นายช่างเกษม มงคลเจริญ สุดยอดฝีมือช่างแกะพระแห่งยุค
โดยได้กำหนดฤกษ์วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๒ เป็นวันประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เริ่มพิธีจุดเทียนชัย และเจริญพุทธมนต์ สวดพุทธาภิเษก ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๑๒
รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้าง

             ๑.พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย เนื้อนวโลหะ สร้าง ๒,๕๑๒ องค์....”นอกจากนี้ยังมีพระกริ่งนเรศวรเมืองงายพิเศษ สร้างขึ้นเป็นพระคะแนนของพระกริ่งนเรศวรเมืองงาย ๙ องค์” (ข้อมูลจาก “หนังสืออนุสรณ์การสร้างอนุสาวรีย์และพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชา นุสรณ์ จ.เชียงใหม่ พิมพ์ พ.ศ.๒๕๑๔)....“พระกริ่งใต้ฐานมีตรากลมว่า ‘นเรศวรเมืองงาย เชียงใหม่’ และมีตราสถูปตอกประทับอยู่ ๑-๒ อัน มีอยู่ ๒ พิมพ์ คือ พิมพ์โต และพิมพ์ย่อม” (ข้อมูลจาก “หนังสือพระเครื่องเมืองเหนือ ๑๕ จังหวัด” โดยทรงชัย เจตะบุตร อ.ยุทธ เดชคำรณ พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๑๕)

             ๒.พระชัยวัฒน์นเรศวร เนื้อนวโลหะ สร้าง ๒,๕๑๒ องค์ ๓.พระร่วงรางปืน เนื้อทองแดงรมดำ สร้าง ๙๘,๐๐๐ องค์ ๔.พระร่วงรางปืน หลังแบบ สร้าง ๒,๐๐๐ องค์ ๕.เหรียญสมเด็จพระนเรศวร สร้าง ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญ มีเนื้อทองแดงรมดำ และเนื้อทองแดงผิวไฟ ส่วนเนื้อทองคำสร้างน้อยมาก ๖.พระพุทธสิหิงค์ ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว, ๗ นิ้ว, ๙ นิ้ว และ ๑๒ นิ้ว มี ๒ เนื้อ คือ เนื้อสามกษัตริย์ สี ทอง เงิน นาก และเนื้อสำริด สร้างตามจำนวนสั่งจอง

             ๗.พระเชียงแสนสิงห์ ๑ เนื้อสามกษัตริย์ ขนาด ๕ นิ้ว ๘.บาตรน้ำพระพุทธมนต์ เนื้อทองแดงรมดำ มี บาตร พานรอง และฝาครอบ ในบาตรมีพระกริ่งอุปคุต ฝาปิดมี ๒ แบบ คือ แบบมีพระกริ่ง และแบบดอกบัว สร้างจำนวน ๑๐๐ ชุด

             ในพิธีนี้ ท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ ได้นำ พระหลวงพ่อทวด วัดพระสิงห์ ที่พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ นำมามอบให้ตั้งแต่ ปี ๒๕๐๖ เข้าร่วมพิธีด้วยอีกครั้ง ในพิธีพุทธาภิเษกนี้ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ได้กราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเททองพระพุทธสิหิงค์ และนมัสการ สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานเททอง พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๒

             รายนามพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมนั่งปรกปลุกเสกในพิธีพุทธาภิเษก ๑.พ่อท่านคล้าย วัดจันดี ๒.พระเทพวิสุทธิเมธี (เจีย) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ๓.หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ๔.หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาณมิตร ๕.พระครูสงัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ๖.หลวงพ่อก๊ก วัดดอนขมิ้น ๗.หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติการาม ๘.หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ ๙.หลวงพ่อนอ วัดท่าเรือ ๑๐.หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช

             ๑๑.หลวงพ่อคง วัดบ้านสวน ๑๒.พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา ๑๓.หลวงพ่อเล็ก วัดดินแดง ๑๔.หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู ๑๕.หลวงพ่อชื่น วัดตำหนักเหนือ ๑๖.พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ ๑๗.หลวงพ่อแดง วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ๑๘.หลวงพ่อจ้วน วัดเขารูปช้าง ๑๙.หลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง ๒๐.หลวงพ่อจ้อน วัดเจ็ดริ้ว

             ๒๑.พระวิบูลย์เมธาจารย์ วัดดอนเจดีย์ ๒๒.พระอาจารย์สมคิด วัดระฆังโฆษิตาราม ๒๓.พระราชมุนี วัดปทุมวนาราม ๒๔.พระอริยเมธี วัดปทุมวนาราม ๒๕.พระครูพุทธิวัฒน์ วัดธรรมจักร ๒๖.พระครูอภัยจริยานิยม วัดใหม่ ๒๗.ครูบาวัง วัดบ้านเด่น

             ๒๘.พระราชวิสุทธิ วัดสวนดอก ๒๙.พระอาจารย์สม วัดหัวข่วง ๓๐.พระอาจารย์ชุบ วัดเกาะ ๓๑.หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน ๓๒.พระราชปัญญาโสภณ วัดราชนัดดาราม ๓๓.พระครูพิทักษ์วิหารกิจ วัดราชนัดดาราม ๓๔.หลวงพ่อเปี่ยม วัดเทพธิดา ๓๕.พระพิธีธรรม ๔ รูป สำนัดวัดราชนัดดารามวรวิหาร ๓๖.พระพิธีธรรมรามัญ ๔ รูป สำนักวัดตำหนักเหนือ จ.นนทบุรี ๓๗.พระพิธีธรรม ภาคพายัพ สำนักจังหวัดเชียงใหม่

             นับได้ว่า พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย เป็นพระกริ่งที่สร้างได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งการออกแบบพระกริ่งที่มีความงดงามยิ่ง รวมเนื้อหามวลสารที่ดีเยี่ยม และพิธีพุทธาภิเษกโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยนั้นจำนวนมาก

             มาถึงทุกวันนี้ พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย ได้รับการยกย่องว่าเป็น สุดยอดพระกริ่งแดนล้านนา ที่มีกระแสความนิยมมาแรง ตามรูปแบบของพระกริ่งที่ พระอาจารย์ไสว สุมโน เป็นเจ้าพิธี และ นายช่างเกษม มงคลเจริญ เป็นผู้ออกแบบและแกะแม่พิมพ์ พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย องค์สวยๆ ราคาเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท พิมพ์กรรมการ ถึงหลักแสนขึ้นไป ติดอันดับพระกริ่งยอดนิยมไปแล้ว และที่น่าสนใจ คือ ยังมีวัตถุมงคลในพิธีนี้บางอย่างที่มีราคาไม่แพงนัก นับเป็น ของดีราคาถูก ที่น่าใช้มาก เช่น พระร่วงรางปืน และ เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ราคายังอยู่ที่หลักพันต้นๆ พอหาเช่าบูชาได้ เพราะจำนวนสร้างมาก โดยเฉพาะ พระร่วงรางปืน

ราคา :
 โชว์ครับ
โทรศัพท์ :
 0841746518, 0841746518
วันที่ :
 31/08/13 22:35:50
 
 
๙๙๙ พระชัยนเรศวรเมืองงาย ๙๙๙ พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.