พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
พระเกจิสายอีสาน

เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จ.อุดรธานี รุ่น ทรัพย์สินฯ ขนาดพิมพ์เล็ก เนื้อนวะโลหะ


เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จ.อุดรธานี รุ่น ทรัพย์สินฯ ขนาดพิมพ์เล็ก เนื้อนวะโลหะ


เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จ.อุดรธานี รุ่น ทรัพย์สินฯ ขนาดพิมพ์เล็ก เนื้อนวะโลหะ

ชื่อพระ :
 เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จ.อุดรธานี รุ่น ทรัพย์สินฯ ขนาดพิมพ์เล็ก เนื้อนวะโลหะ
รายละเอียด :
 

วัตถุประสงค์ของการสร้างวัตถุมงคล เหรียญพระรูป "หลวงปู่ขาว อนาลโย รศ.๑๙๖"

ด้วยพนักงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และประชาชนผู้เช่าสำนักงานรวมทั้งอีกหลายฝ่ายหลายท่านที่ร่วมงานได้มีปณิธานแรงกล้าที่จะร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เพื่อเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยและสืบเนื่องมาจากความสำเร็จใน การจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่แหวน สุจิณโณ รุ่นทูลเกล้าฯ จศ.๑๓๓๘ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๙ มอบให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมกับสำนักงานฯ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิสายใจไทย ด้วยเวลาเพียง ๑ เดือนเศษ มีพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธามาขอบูชาอย่างล้นพ้นและวัตถุมงคลนั้นหมดลงด้วยเวลาอันรวดเร็วอันเนื่องจากปรากฏการณ์ทางอานุภาพของพุทธคุณอย่างอเนกประสงค์แก่ผู้ได้ไปบูชา
ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีประชาชนจำนวนมากเรียกร้องขอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาสร้างวัตถุมงคลขึ้นอีก เพื่อสนองความศรัทธาของประชาชนและผู้แสวงหาวัตถุที่พร้อมด้วยพุทธคุณ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมทบทวนและคัดเลือกปรมาจารย์ที่อาวุโสและมีพระพุทธคุณสูงประชาชนยอมรับแล้วในปัจจุบัน มีมติเห็นพ้องต้องกันว่าในบรรดาพระสงฆ์สาวกผู้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ ซึ่งมีความเพียรไม่ท้อถอย ดำรงอยู่ในทางสัมมาปฏิบัติ มีข้อกิจวัตรเคร่งครัด ไม่ย่อหย่อนผ่อนตามวัยของสังขาร ปฏิบัติธรรมอยู่เฉพาะในสถานที่เงียบสงบห่างไกลฝูงชน เพื่อมุ่งบำเพ็ญเพียรทางจิตให้ได้รับความสงบสุขภายในยิ่งๆขึ้น พระอาจารย์กรรมฐานที่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ ผู้ซึ่งเป็นศิษย์ที่สำคัญของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต รูปหนึ่งซึ่งมีอายุมากถึง ๙๒ ปี แต่ยังมีความเพียรปฏิบัติ กรรมฐานอย่างเยี่ยมยอดในวงการพระกรรมฐานด้วยกัน ยากที่จะมีผู้ใดเสมอเหมือนได้ในปัจจุบันนี้ ท่านรูปนั้นคือ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี หลวงปู่ขาว ท่านเป็นปรมาจารย์ ควรที่จะได้พระพุทธคุณขององค์ท่านมาไว้บูชาเป็นที่พึ่ง อันอาจจะนำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จ จากเหตุดังกล่าว คณะกรรมการฯซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจากหัวหน้า ฝ่ายตำแหน่งและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้พาไปกราบนมัสการต่อหลวงปู่ขาวและพระอาจารย์ เทสก์ เทสรังสี ปรมาจารย์ที่สำคัญยิ่งอีกองค์หนึ่งของ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ศิษย์เอกของ พระอาจารย์มั่น เพื่อเรียนรายละเอียดถึงวัตถุประสงค์ ขอสร้างเหรียญพระรูปเหมือนหลวงปู่ขาว มอบให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิสายใจไทย ปรากฏว่า พระคุณท่านทั้ง ๒ องค์ ได้เต็มใจร่วมงานการกุศลครั้งนี้ด้วย จึงได้บริกรรมภาวนาลงอักขระ เลขยันต์และประจุ พระพุทธคุณให้ครบถ้วนลงในแผ่นนวโลหะเพื่อนำมาเป็นทองชนวนและนอกจากนี้คณะกรรมการฯยังได้เดินทางไปกราบนมัสการพระคณาจารย์ที่มีพลังพุทธคุณสูงอีกหลายจังหวัด เพื่อขออาราธนาให้ลงอักขระเลขยันต์และประจุพระพุทธคุณเพื่อได้นำมารวมกับนวโลหะชุดเดิมซึ่งมีพลังอานุภาพพระพุทธคุณแรงกล้ายิ่งนัก รวมทั้งหมดเป็น ๒๙ องค์ ซึ่งพระคณาจารย์แต่ละองค์เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่สาธุชนและนอกจากนี้ท่านประธานคณะกรรมการฯได้นำความกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญลายเซ็นพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี จารึกลงในเหรียญหลวงปู่ขาวอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้เกิดศิริสวัสดิ์พิพัฒมงคลแก่ผู้บูชา จึงนับว่าเป็นบุญบารมีอย่างสูงของผู้ที่ได้เหรียญรุ่นนี้มาบูชา และเพื่อให้เหรียญพระพุทธคุณที่สำนักงานทรัพย์สินฯได้จัดสร้างขึ้นครั้งนี้มีความสมบูรณ์และอานุภาพที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยพลังจิตที่ท่านได้อธิฐานพรไว้สำฤทธิ์ผลทุกประการที่ชอบที่ควร

และนำเข้าประกอบพิธีพุทธาภิเษกขึ้นที่วัดบวรนิเวศฯอีกเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๑ พระคณาจารย์ระดับปรมาจารย์ปริกรรมภาวนา(นั่งปรก)และสวดพุทธาภิเษกให้ครบถ้วนตามตำรับพิธีกรรม วัดถุมงคลชุดนี้จึงเป็นวัตถุมงคลที่ค่าสูงและสวยงามน่าบูชาอย่างยิ่งและอาจจะเป็นเหรียญพระพุทธคุณทางประวัติศาสตร์หาบูชาไม่ได้ต่อไป เพราะโปรดเกล้าฯให้สร้างจำนวนจำกัด

รายพระนามและนามพระปรนาจารย์ที่ได้โปรดลงอักขระเลขยันต์และประจุพระพุทธคุณ-เจริญบริกรรมภาวนาแผ่เมตตา(นั่งปรก) ลงในแผ่นนวะโลหะ (เริ่มตั้งแต่ พศ.๒๕๑๙-๒๕๒๑)
๑. สมเด็จพระสังฆราชพระอริยวงศาตญาณ วัดราชบพิธฯ
๒. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ
๓. หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล
๔. หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง
๕. หลวงปู่เปลื่อง วัดสุวรรณภูมิ
๖. หลวงปู่อินทโชโตมหาเถร วัดยาง
๗. หลวงปู่ธูป วัดสุนทรธรรมทาน(แค)นางเลิ้ง
๘. หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว
๙. หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
๑๐. หลวงปู่ใหญ่ วัดสะแก
๑๑. หลวงพ่อไพฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร
๑๒. หลวงพ่อเทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง
๑๓. หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์
๑๔. หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง
๑๕. หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม
๑๖. หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาณมิตร
๑๗. หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู
๑๘. หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช
๑๙. หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
๒๐. หลวงพ่อสุด วัดกาหลง
๒๑. หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
๒๒. หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน
๒๓. หลวงพ่อเชย วัดเกาะลอยเอกอุดมธาราราม
๒๔. หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม
๒๕. หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
๒๖. หลวงพ่อบุญ วัดวังมะนาว
๒๗. หลวงพ่อเชื้อ วัดใหญ่บำเพ็ญบุญ
๒๘. หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม
๒๙. หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม

 
ราคาเปิดประมูล :
 100 บาท
ราคาสูงสุด ขณะนี้ :
 100 บาท
ราคาที่ต้องเพิ่มขึ้น ขั้นต่ำ :
 10 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน :
 ตามตกลงครับ

ผู้ตั้งประมูล :
 นคร คำวงค์ใส่
ที่อยู่ :
 38/1 ม.4 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ไทย

เบอร์โทรติดต่อ :
  0811423376, 0811423376
E-mail :
 nakashima_2007@hotmail.com

ชื่อบัญชี :
 นคร คำวงค์ใส่
เลขที่ บัญชี :
 5872097637
ประเภท บัญชี :
 ออมทรัพย์
ธนาคาร :
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา :
 โลตัสคำเที่ยงเชียงใหม่

วันที่ :
 Sun 16, Oct 2016 21:24:05
โดย : convention    [Feedback +2 -0] [+2 -0]   Sun 16, Oct 2016 21:24:05
 
 
ประมูล เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จ.อุดรธานี รุ่น ทรัพย์สินฯ ขนาดพิมพ์เล็ก เนื้อนวะโลหะ : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.