บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6101552


หลวงพ่อเกษม รุ่นระฆัง พ.ศ.2516 , ทองแดง
Luangpor Kasem , Rakang , 1973 , Copper
ID : C6101552
MFG : 19 / 03 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1