บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6001453


ครูบาเจ้าศรีวิชัย พ.ศ.2482 บล็อกสองชาย
Kruba Siwichai , 1939
ID : C6001453
MFG : 22 / 11 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1