บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6001342


หลวงปู่สิม เหรียญกระดุม พ.ศ.2518
Luangpu Sim , 1975
ID : C6001342
MFG : 14 / 08 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1