บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6001152


ครูบาเจ้าศรีวิชัยยาชนะ พ.ศ.2539 , เงิน
Kruba Sriwichaiyachana , 1996 , Silver
ID : C6001152
MFG : 03 / 01 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1