บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5900845


ครูบาอินโต รุ่นแรก บล็อก3ขีด พ.ศ.2508
Kruba In Tho , Class1 , 1965
ID : C5900845
MFG : 25 / 09 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1