บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5900720


ท้าวเวสสุวรรณวัดเจดีย์สถาน พ.ศ.2519 ทองแดงรมดำ
Thao Wessuwan , Chadeesathan Temple ,1976
ID : C5900720
MFG : 27 / 06 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1