บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800310


พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย พ.ศ.2512
Pra Kring Naresuan Muang Ngai ,1969
ID : C5800310
MFG : 24 / 08 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1