บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800268


เหรียญฉลองเมืองเชียงราย เนื้อเงิน
Chalong Muang Chiang Rai , Silver
ID : C5800268
MFG : 16 / 07 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1