บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6001102


พระคง จ.ลำพูน
Pra Kong , Lamphun Province
ID : B6001102
MFG : 03 / 01 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1