บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5900940


พระรอดหัวข่วง พิมพ์เศียรโล้น จ.เชียงใหม่
Pra Rod , Kru Wat Hua Kuang , Chiang Mai
ID : B5900940
MFG : 22 / 08 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1