บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5800346


พระซุ้มกอพะเยา
Pra Yodkhunpon , Phayao Province
ID : B5800346
MFG : 16 / 07 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1