บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6201791


กุมารทอง อาจารย์เณรวิเศษณ์ สิงห์คำ วัดป่าสัก พ.ศ.2520
Khumanthong Arjan Nan , Wat Phasak Temple , 1977
ID : C6201791
MFG : 25 / 11 / 2562


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1