บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6201725


พระชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อ , ไม่ตอกโค๊ต
Pra Chinaraj Indochin
ID : C6201725
MFG : 06 / 05 / 2562


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1