บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6201695


ครูบาเจ้าศรีวิชัย พ.ศ.2482 , บล็อกสองชาย
Kruba Siwichai , 1939
ID : C6201695
MFG : 28 / 01 / 2562


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1