บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6101650


หลวงพ่อทวด วัดไทร พ.ศ.2506
Luangpu Tuad , Wat Sai Temple , 1963
ID : C6101650
MFG : 17 / 09 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1