บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6101640


พระชัยวัฒน์อรหัง หลวงปู่แหวน พ.ศ.2517 , เงิน , หมายเลข 3
Pra Chaiwat Or Ra Hung , Luang Pu Waen ,1974 , Silver , No.3
ID : C6101640
MFG : 20 / 08 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1