บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6101630


หลวงปู่สิม รุ่นเมตตา พ.ศ.2517 , ลองพิมพ์ , ทองแดง
Luangpu Sim , Metta , 1974
ID : C6101630
MFG : 16 / 07 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1