บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6101608


หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่น 5รอบ พ.ศ.2515
Luangpor Kasem , 5 Round , 1972
ID : C6101608
MFG : 02 / 07 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1