บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6001438


หลวงพ่อเกษม กองพันเชียงใหม่ พ.ศ.2518 , ทองแดง
Luangpor Kasem , Kongpan Chiang Mai , 1975 , Copper
ID : C6001438
MFG : 23 / 10 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1