บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6001370


หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ หลังตัวหนังสือ พ.ศ.2505
Luangpu Tuad , Wat Changhai Temple , 1962
ID : C6001370
MFG : 11 / 09 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1